Befektetői közlemények

A Magyar Telekom 2007. évi eredményei: erős cash-flow, kitűzött céljainkat elértük

Budapest, 2008. február 14.

A Magyar Telekom (Reuters: NYSE: MTA.N, BSE: MTEL.BU és Bloomberg: NYSE: MTA US, BSE: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója ma közzétette 2007. évi Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit.

Főbb eredmények:

 • A bevételek 0,8%-kal, 676,7 milliárd forintra (2.692,5 millió euróra) nőttek 2007-ben 2006-hoz képest. A mobil (TETRA nélkül), az internet, valamint a rendszerintegrációs és informatikai szolgáltatásokból származó bevételek növekedése ellensúlyozta a vezetékes hangforgalomból és a TETRA szolgáltatásból származó bevételek csökkenését. A konszolidált rendszerintegrációs és informatikai leányvállalatok (KFKI Csoport, T-Systems Hungary és Dataplex) 2007-ben 27,0 milliárd forinttal járultak hozzá a Csoport bevételeihez.
 • Az EBITDA 5,7%-kal, 243,9 milliárd forintra mérséklődött, az EBITDA ráta 36,0% volt. A vizsgálattal kapcsolatos költségek (5,7 milliárd forint) és végkielégítéshez kapcsolódó kifizetések és elhatárolások nélkül (27,5 milliárd forint, mely létszámcsökkentéshez kapcsolódó költségeket valamint részben felsővezetői szerződések megszűnésével járó költségeket tartalmaz) a csoport EBITDA 277,1 milliárd forint volt, az EBITDA ráta pedig 40,9%. 2006-ban a vizsgálattal kapcsolatos költségek 4,1 milliárd forintot tettek ki, a végkielégítéshez kapcsolódó kifizetések és elhatárolások pedig 6,5 milliárd forintot.
 • A Társaság részvényeseire jutó eredmény ( nettó eredmény ) 20,3%-kal , 75,5 milliárd forintról 60,2 milliárd forintra (239,4 millió euróra) mérséklődött a létszámcsökkentési program, a pénzügyi költségek növekedése, valamint a szolidaritási adó 2006. szeptemberi bevezetése következtében.
 • Az üzleti tevékenységből származó nettó cash-flow nagymértékben, 190,3 milliárd forintról 231,3 milliárd forintra nőtt. A javulás főbb okai az elsősorban jelentősen lecsökkent működőtőke-igény (a TETRA-szolgáltatáshoz kapcsolódó vevői követelések csökkenése, az alacsonyabb adókövetelések és a létszámcsökkentéssel kapcsolatos magasabb céltartalékok miatt), valamint az adóelőnyök kihasználásának köszönhetően alacsonyabb adófizetés. A befektetési tevékenységre fordított nettó cash-flow 120,3 milliárd forintról 134,8 milliárd forintra emelkedett, ugyanis a GSM licensz meghosszabbításáért 2007-ben fizetett díj miatt megnőtt a tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzésére fordított összeg (capex). A leányvállalatok és egyéb befektetések megvásárlására fordított összeg 2006-ban történő növekedését 2007-ben ellensúlyozta az egyéb pénzügyi eszközök beszerzésére fordított kifizetések megemelkedése, ami a macedón és montenegrói leányvállalatoknál megnövekedett rövid lejáratú bankbetéteknek köszönhető. A pénzügyi tevékenységre fordított nettó cash-flow jelentősen nőtt a 2005. év után járó osztalék 2007. januárban illetve a 2006. év után járó osztalék 2007. májusban történt kifizetése következtében.
 • A tárgyi eszközök és immateriális javak bruttó beszerzésére fordított összeg 103,9 milliárd forint volt. Ezen összegből a T-Com szegmensre 39,4 milliárd forint, a T-Mobile szegmensre 55,9 milliárd forint (melyből 14,0 milliárd forintot fordítottunk mobil szélessávú beruházásokra Magyarországon és 10,0 milliárd forintot a GSM licensz meghosszabbítására), a T-Systems szegmensre 3,3 milliárd forint, a Csoport központ és szolgáltató központra pedig 5,3 milliárd forint jutott.
 • A nettó adósságállomány 229,2 milliárd forintról 261,4 milliárd forintra nőtt 2007 végére, mivel az osztalékfizetések következtében nőtt a hitelállomány. A nettó eladósodottsági ráta (a nettó adósságnak a nettó adósság + összes tőkére vetített aránya) ennek megfelelően a 2006. év végi 27,9%-ról 2007. december végére 31,0% -ra emelkedett.

Christopher Mattheisen elnök-vezérigazgató az eredményekkel kapcsolatban így nyilatkozott: „Örömmel számolok be róla, hogy a kedvezőtlen makrogazdasági és versenykörnyezet ellenére jó eredményeket értünk el 2007-ben. Nemcsak elértük, de néhány esetben túl is teljesítettük a múlt évre kitűzött céljainkat: a bevételeket szinten tartottuk, míg a működéshez kapcsolódó EBITDA-t (EBITDA a vizsgálattal és a létszámleépítéssel kapcsolatos költségek nélkül) kismértékben növeltük is. A tárgyi eszközök és immateriális javak bruttó beszerzésére fordított összeg bevételekhez viszonyított aránya – a GSM licensz meghosszabbításának díja nélkül – célkitűzésünkkel összhangban 14% alatt maradt.
A negyedéves eredményeinket tekintve a bevételek csökkentek a 2006-ban a TETRA-val kapcsolatban   elszámolt magas bevételeknek köszönhetően, míg az EBITDA ráta 24% volt. A negyedik negyedév nyereségességére jelentős hatással volt a hangsúlyosabb marketing tevékenység és az ügyfelek megszerzésének érdekében indított kampányok annak érdekében, hogy minden piaci szegmensben megőrizzük vezető pozíciónkat. Az ügyfélmegszerzési költség növekedése mellett a létszámcsökkentéssel kapcsolatos költségek is hozzájárultak az EBITDA csökkenéséhez. A novemberi bejelentésnek megfelelően célunk, hogy ez év végére 15%-kal csökkentsük a csoportszintű létszámot; a negyedik negyedévben ezzel kapcsolatban 19 milliárd forint költséget könyveltünk el. A vizsgálattal és a létszámleépítéssel kapcsolatos költségek nélkül az EBITDA ráta 36% volt az utolsó negyedévben.
A létszámleépítés része annak az átfogó célunknak, hogy egyszerűsítsük a csoport felépítését és növeljük a hatékonyságot. Az egyes ügyfélszegmensekre épülő, új irányítási struktúra 2008. január 1-től bevezetésre került. Jelentős lépéseket tettünk a leányvállalatok számának csökkentése terén is: az Emitel és a T-Online hozzáférési üzletága beolvasztásra került az anyavállalatba, valamint hatról kettőre csökkentettük a T-Systems üzletághoz tartozó leányvállalatok számát.
2008-ra előretekintve célunk, hogy a bevételeket szinten tartsuk és a működéshez kapcsolódó EBITDA csak kismértékben csökkenjen 2007-hez képest. A működéshez kapcsolódó EBITDA-t befolyásoló főbb tényezők a nemzetközi mobil piacokon a verseny erősödése, a kedvezőtlen magyarországi makrogazdasági környezet és a szabályozói hatások. A tárgyi eszközök és immateriális javak bruttó beszerzésére fordított összeg bevételekhez viszonyított arányát 15% körül kívánjuk tartani, ami jelzi elkötelezettségünket a vezetékes és mobil szélessávú lefedettség növelése, valamint az új termékek és szolgáltatások fejlesztése iránt.”

2007. negyedik negyedéves eredmények: hangsúly az ügyfélszerzésen

T-Com
A szegmensek közötti kiszűrések előtti bevételek 2,0%-kal 77,0 milliárd forintra csökkentek 2007. negyedik negyedévben, az EBITDA ráta 23,8% volt.

 • A T-Com Magyarország bevételei 2,7%-kal 61,5 milliárd forintra csökkentek 2007. negyedik negyedévben, mivel főként a mobil- és kábelszolgáltatók növekvő aktivitása miatt a forgalom és az átlagos tarifaszintek estek, csökkentve a hangszolgáltatások bevételeit. Az internet szolgáltatásokból származó bevételek 11,5%-kal 13,5 milliárd forintra nőttek az ADSL és a szélessávú kábel előfizetői szám növekedésének köszönhetően. 2007. december végén a szélessávú csatlakozások száma megközelítette a 717 000-et, ugyanakkor az említett verseny következtében a vezetékes vonalak száma csökkent (2007. végén 6,0%-kal volt alacsonyabb az egy évvel korábbinál). A létszámcsökkentéssel kapcsolatos 11.5 milliárd forint költség miatt az EBITDA 48,1%-kal, 12,0 milliárd forintra esett, az EBITDA ráta 19,6% volt.  
 • Macedóniában a vezetékes szolgáltatásokból származó bevételek 1,6%-kal 10,9 milliárd forintra nőttek, mivel az internet, adat és készülék értékesítési bevételek ellensúlyozták a hangforgalom csökkenését és az árfolyamváltozások kedvezőtlen hatását (a forint átlagosan 3,1%--kal erősödött a macedón dénárhoz képest). Az EBITDA 13,2%-kal 4,5 milliárd forintra nőtt elsősorban az alacsonyabb végkielégítéshez kapcsolódó költségeknek köszönhetően. Az EBITDA ráta 41,3% volt 2007. negyedik negyedévben.
 • A T-Com Crna Gora bevételei 5,7%-kal 4,9 milliárd forintra nőttek 2007. negyedik negyedévben. A kiskereskedelmi hangforgalom csökkenését ellensúlyozta az internet, adat és nagykereskedelmi forgalomból származó bevételek növekedése. A növekvő mobil helyettesítés, valamint a múlt év szeptemberében végrehajtott árstruktúra-kiegyenlítés következtében a belföldi hangforgalom csökkent. Az EBITDA nagymértékben, 1,7 milliárd forintra nőtt 2007. negyedik negyedévben a 2006 utolsó negyedévében elszámolt végkielégítések miatt. Az EBITDA ráta 35,0% volt a negyedik negyedévben.

T-Mobile
A szegmensek közötti kiszűrések előtti bevételek 6,9%-kal 89,1 milliárd forintra csökkentek 2007. negyedik negyedévben 2006 azonos időszakához képest, az EBITDA ráta 38,8% volt.  

 • A T-Mobile Magyarország bevételei 0,5%-kal 73,2 milliárd forintra mérséklődtek a negyedik negyedévben, mivel az ügyfélbázis növekedését és az értéknövelt szolgáltatásokból származó bevételek emelkedését ellensúlyozta a készülékértékesítésből és a nagykereskedelmi hangszolgáltatásból származó bevételek csökkenése. Bár az értéknövelt szolgáltatásokból származó bevételek és a perchasználat növekedése folytatódott, az ARPU 5,4%-kal csökkent a percdíjak csökkenése és a végződtetési díjak 2007. februári csökkentése következtében. Az átlagos ügyfélmegszerzési költség 5,1%-kal növekedett a szerződéses ügyfeleknek és a 3G/HSDPA-képes eszközökhöz nyújtott magasabb támogatások miatt. A szerződéses ügyfelek aránya tovább nőtt, a negyedik negyedév végén már 37,0% volt. Az EBITDA 29,3 milliárd forint, az EBITDA ráta 40,0% volt.
 • A T-Mobile Macedónia bevételei 10,0%-kal 11,1 milliárd forintra nőttek az erős árverseny jellemezte, növekvő piacon. A perchasználat nagymértékű, 25,0%-os növekedését ellensúlyozta a verseny erősödése következtében folyamatosan csökkenő árszint és a kedvezőtlen árfolyamváltozás, így az ARPU 4,7%-kal csökkent. Az EBITDA 4,8 milliárd forint, az EBITDA ráta 43,3% volt.
 • A T-Mobile Crna Gora bevételei 6,7%-kal 3,2 milliárd forintra emelkedtek 2007 utolsó negyedévében az előfizetői szám növekedésének és a megemelt mobil végződtetési díjaknak köszönhetően. A piaci penetráció december végére 168.7%-ra nőtt elsősorban a jelentős turizmus valamint a harmadik mobilszolgáltató megjelenésének következtében. Az EBITDA 50,1%-kal 0,4 milliárd forintra csökkent, míg az EBITDA ráta 13,1% volt 2007. negyedik negyedévben, elsősorban a hangszolgáltatással kapcsolatos kifizetések emelkedése és az ügyfélmegszerzési költség növekedése miatt. A harmadik mobilszolgáltató piacra lépése következtében 2007. augusztusában a mobil végződtetési díjak emelkedtek és nőttek a készüléktámogatások.
 • A TETRA szolgáltatást nyújtó Pro-M bevétele 2007. negyedik negyedévben 2,1 milliárd forint volt, míg 2006 azonos időszakában 9,3 milliárd forintot tett ki. A bevételcsökkenés oka, hogy 2006. negyedik negyedévben a hálózati elemek értékesítésének bevételei 8,2 milliárd forintot értek el, míg 2007. negyedik negyedévben csupán 0,6 milliárd forint értékben történt értékesítés. 2007. negyedik negyedévben a szolgáltatásból származó bevétel 1,2 milliárd forint, az EBITDA pedig 0,1 milliárd forint volt.

T-Systems
A szegmensek közötti kiszűrések előtti bevételek 0,2%-kal 22,2 milliárd forintra nőttek, ugyanakkor a szegmens EBITDA 0,3 milliárd forintra csökkent, az EBITDA ráta pedig 1,2% volt 2007 utolsó negyedévében. A szegmens létszámcsökkentéssel kapcsolatos költségei 1,5 milliárd forintot tettek ki a negyedik negyedévben. A KFKI Csoport és a T-Systems Hungary 8,9 milliárd forinttal járult hozzá a szegmens bevételeihez és -0,6 milliárd forinttal az EBITDA-hoz 2007. negyedik negyedévben. A T-Systems Hungary működési költsége 2007-ben tartalmaz 1,5 milliárd forint összegű követelésekre elszámolt értékvesztést is, összefüggésben azzal a várható veszteséggel, mely egy jelentős T-Systems ügyféllel kiszervezett számítástechnikai szolgáltatásokra kötött hosszú távú szerződés idő előtti felmondása okán felmerülhet.

Csoport központ és szolgáltató központ
A szegmensek közötti kiszűrések előtti bevételek 17,3%-kal 6,3 milliárd forintra mérséklődtek a marketing és ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatásokból származó bevételek csökkenése következtében. Az EBITDA 89,1%-kal -12,3 milliárd forintra csökkent a létszámleépítéssel kapcsolatos költségek (2007. negyedik negyedévben 5,6 milliárd forint volt a 2006 azonos időszakában elszámolt 1,1 milliárd forinttal szemben) és a vizsgálattal kapcsolatos költségek (2007 utolsó negyedévében 2,0 milliárd forint volt, míg 2006 azonos időszakában 0,9 milliárd forint) emelkedése következtében.

Mint ahogy azt már korábban is közzétettük, a 2005. évi pénzügyi jelentésünk auditálása során a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. két olyan szerződést talált, melyek természete és üzleti célja nem volt egyértelmű. 2006 februárjában a Társaság Ellenőrző Bizottsága független vizsgálat lefolytatását kezdeményezte ez ügyben. A vizsgálat során további két szerződés került elő a Magyar Telekom Nyrt.-nél, melyek aggodalomra adhatnak okot. A vizsgálatot folytató független cégnek a mai napig nem sikerült elégséges bizonyosságot szerezni arról, hogy a vizsgálat tárgyát képező négy szerződés bármelyike alapján a Társaságnak illetve leányvállalatainak nyújtott szolgáltatás arányban van a szerződések ellenértékeként kifizetett összegekkel. A vizsgálatot folytató független cég nem tudta határozottan megállapítani a szerződések célját, illetve az is lehetséges, hogy a szerződések célja nem helyénvaló. A független vizsgálók a Társaság macedón leányvállalatainál további olyan szerződéseket azonosítottak be, amelyek újabb vizsgálatot tehetnek szükségessé. 2007 februárjában a Társaság Igazgatósága úgy határozott, hogy ezeket a szerződéseket felül kell vizsgálni, és a független vizsgálat körét kiterjesztette ezen további szerződésekre és a kapcsolódó tranzakciókra. A Társaság bizonyos helyesbítő intézkedéseket hagyott jóvá, amelyek megvalósítása részben megtörtént, részben jelenleg is tart és céljuk, hogy javítsák a Társaság belső kontrolljait annak érdekében, hogy azok megfeleljenek a magyar és az egyesült államokbeli jogi követelményeknek, valamint a New York-i Tőzsde kibocsátókra vonatkozó előírásainak. Amint azt korábban jeleztük, a vizsgálat következtében késett a 2005. évi pénzügyi jelentéseink véglegesítése, és ennek következtében a Társaság és bizonyos leányvállalatai elmulasztottak és a jövőben is elmulaszthatnak egyesült államokbeli, magyar és egyéb vonatkozó jogszabályok és rendelkezések által az auditált éves jelentések elkészítésére és benyújtására, valamint az éves közgyűlés megtartására vonatkozóan előírt határidőket. A Társaságot ezidáig 13 millió forintra bírságolták a késések miatt. A Társaság a vizsgálatról tájékoztatta a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét, a Nemzeti Nyomozó Irodát, valamint az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletét és Igazságügyi Minisztériumát. A Társaság rendszeres kapcsolatban áll a fenti hatóságokkal a vizsgálatot illetően és válaszol a hatóságok által feltett kérdésekre és vizsgálódásaira, mely az egyesült államokbeli és magyar törvények szerint zajlik. Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma a közelmúltban kiterjesztette vizsgálatát a Társaság által a belső vizsgálat által feltártakra és az annak során felmerült egyéb ügyekre válaszképpen tett lépéseire. Ezen kiterjesztés kapcsán egy idézésre, valamint további iratok bekérésére került sor. A Magyar Telekomnál 2007-ben 5,7 mrd Ft költség merült fel a vizsgálattal kapcsolatosan, mely a Csoport központ és szolgáltató központ szegmens egyéb működési költségei között szerepel.

A Magyar Telekomról
A Magyar Telekom Magyarország legnagyobb távközlési szolgáltatója. A Magyar Telekom a vezetékes, mobil, adatátviteli, értéknövelt, IT és rendszerintegrációs szolgáltatások széles skáláját nyújtja. A Társaság többségi részesedéssel rendelkezik Macedónia elsőszámú vezetékes szolgáltatójában, a MakTelben és leányvállalatában, a piacvezető mobil szolgáltató T-Mobile Macedóniában. A Magyar Telekom többségi részesedéssel rendelkezik a Crnogorski Telekomban. Ez a Csoport vezetékes, mobil és internet szolgáltatásokat nyújt Montenegróban. A Magyar Telekom legnagyobb részvényese 2007. december 31-i állapot szerint 59,21%-kal a MagyarCom Holding GmbH, amely a Deutsche Telekom AG tulajdona, míg a részvények 40,79%-a nyilvános forgalomban van.

Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, ezért nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk. A jövőre vonatkozó kijelentések önmagukban rejlő kockázatokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegű megállapításoktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2006. december 31-én végződött évre vonatkozó, 20-F formátumú éves jelentésünk is részletezi, amelyet az Egyesült Államok Tőzsde- és Értékpapírfelügyeletéhez, azaz a U.S. Securities and Exchange Commissionhoz (SEC) nyújtottunk be.