Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.
Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.

Befektetői közlemények

Magyar Telekom 2008. I. negyedéves eredmények: erős teljesítmény, hatékonyságnövelésből származó pozitív eredmények

Budapest, 2008. május 8.

A Magyar Telekom (Reuters: NYSE: MTA.N, BSE: MTEL.BU és Bloomberg: NYSE: MTA US, BSE: MTELEKOM HB),Magyarország vezető távközlési szolgáltatója ma közzétette 2008. első három hónapjára vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit.

Főbb eredmények:

 • A   bevételek 0,9%-kal 162,6 milliárd forintra (627,2 millió euróra) nőttek 2008. első negyedévben 2007. azonos időszakához képest. A mobil, valamint a rendszerintegrációs és informatikai szolgáltatásokból származó bevételek növekedése ellensúlyozta a magyarországi vezetékes bevételek csökkenését.
 • Az EBITDA 9,4%-kal 68,9 milliárd forintra nőtt, az EBITDA ráta 42,4% volt. A csoport EBITDA a vizsgálattal kapcsolatos költségek (2008. első negyedévben 1,5 milliárd forint, míg 2007 első negyedévben 0,9 milliárd forint) és a létszámcsökkentéshez kapcsolódó végkielégítések és elhatárolások (2007. első negyedévben 4,0 milliárd forint, mely létszámcsökkentéshez kapcsolódó költségeket, valamint részben felsővezetői szerződések megszűnésével járó költségeket tartalmaz) nélkül negyedéves szinten 3,9%-kal emelkedett, az EBITDA ráta 43,4% volt. Míg a létszámcsökkentésből származó megtakarítások már érzékelhetőek a jövedelmezőségben, ahhoz a magyarországi és macedón ingatlanok (Montmak eladása) értékesítéséből származó 2 milliárd forint nyereség is hozzájárult.
 • A Társaság részvényeseire jutó eredmény ( nettó eredmény ) 39,5%-kal, 15,9 milliárd forintról (63,0 millió euróról) 22,2 milliárd forintra (85,5 millió euróra) emelkedett. A javuláshoz az EBITDA növekedése mellett a halasztott adó 2008. első negyedévi csökkenése is hozzájárult.
 • Az üzleti tevékenységből származó nettó cash-flow 57,3 milliárd forintról 49,1 milliárd forintra mérséklődött. Az EBITDA növekedését ellensúlyozta az elsősorban a létszámcsökkentési programhoz kapcsolódóan képzett céltartalékok feloldása következtében megnövekedett működőtőke-igény. A befektetési tevékenységre fordított nettó cash-flow 7,4 milliárd forintról 6,1 milliárd forintra csökkent, mivel a tárgyi eszközök és immateriális javak bruttó beszerzésére fordított magasabb összeget (capex) ellensúlyozták az egyéb pénzügyi eszközök eladásából és ingatlanértékesítésből származó magasabb bevételek. A pénzügyi tevékenységre fordított nettó cash-flow jelentősen csökkent, mivel a 2007. első negyedévi számok tartalmazzák a 2005. év után járó osztalék 2007. januárban történt kifizetését és az ahhoz kapcsolódó hitelfelvételt.
 • A tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzésére fordított összeg 12,6 milliárd forint volt. Ezen összegből a T-Com szegmensre 6,1 milliárd forint, a T-Mobile szegmensre 6,1 milliárd forint (melyből 2,3 milliárd forintot fordítottunk mobil szélessávú beruházásokra Magyarországon), a T-Systems szegmensre illetve a Csoport központ és szolgáltató központra egyaránt 0,2 milliárd forint jutott.
 • A nettó adósságállomány 274,5 milliárd forintról 238,7 milliárd forintra csökkent 2008. első negyedév végére, ami tükrözi az erős készpénztermelést, illetve ,hogy az elmúlt tizenkét hónapban nem történt jelentős akvizíció. Ennek megfelelően a nettó eladósodottsági ráta (a nettó adósságnak a nettó adósság + összes tőkére vetített aránya) 2007. első negyedév végi 31,0%-ról 2008. március végére 28,1% -ra csökkent.


Christopher Mattheisen, elnök-vezérigazgató az eredményekkel kapcsolatban így nyilatkozott:
”Örömmel számolok be róla, hogy jó eredményeket értünk el 2008. első negyedévben: a működéshez kapcsolódó EBITDA (a vizsgálattal és a létszámcsökkentéssel kapcsolatos költségek nélkül) 3,9%-kal növekedett, az EBITDA ráta 43,4% volt. Bár az eredményeket a magyarországi és macedón ingatlanok értékesítése is kedvezően befolyásolta, az átszervezés eredményei és a létszámcsökkentésből adódó megtakarítások egyértelműen pozitív hatással voltak nyereségességünkre. A létszámcsökkentés a tervek szerint halad: 2007. július 1. és 2008. március vége között csoportszinten 11%-kal csökkent a létszám, ez az év végéig előirányzott létszámcsökkentés több mint 70%-át jelenti.
A szegmensek teljesítményét értékelve a T-Com Magyarországnak a hangforgalom további csökkenésével és a szélessávú penetráció növekedésének lassulásával kell szembenéznie. Macedóniában és Montenegróban ugyanakkor az internet-bevételek nagymértékű növekedése képes volt ellensúlyozni a hangforgalmi bevételek csökkenését. A T-Mobile szegmensen belül a növekedés elsősorban a nemzetközi leányvállalatoktól jön, bár a harmadik szolgáltató belépése Montenegróban igencsak kedvezőtlenül érintette a nyereségességet. A T-Systems szegmens számos rendszerintegrációs és informatikai szolgáltatási szerződésnek köszönhetően jelentős növekedést mutatott fel, a szegmens jövedelmezőségi rátája ugyancsak javult.”

T-Com

A szegmensek közötti kiszűrések előtti bevételek 3,4%-kal 72,7 milliárd forintra csökkentek 2008. első negyedévben az előző év azonos időszakához képest, az EBITDA ráta pedig 45,6% volt.

 • A T-Com Magyarország bevételei 5,2%-kal 57,6 milliárd forintra csökkentek 2008. első negyedévben. Ennek oka, hogy a főként a mobil- és kábelszolgáltatók támasztotta erős verseny miatt a forgalom és az átlagos tarifaszintek folyamatos csökkentek, aminek következtében a hangszolgáltatásokból származó bevételek mérséklődtek. Az internet szolgáltatásokból származó bevételek mindössze 2,3%-kal 12,9 milliárd forintra nőttek, mivel laz ADSL előfizetői szám növekedése lelassult, az átlagos szélessávú árszínvonal pedig csökkent. 2008. március végén a szélessávú csatlakozások száma megközelítette a 735   000-et, ugyanakkor az említett verseny következtében felgyorsult a vezetékes vonalak számának a csökkenése (2008. március végén 7,1%-kal volt alacsonyabb az egy évvel korábbinál). A létszámcsökkentésnek és a költségtakarékosságnak köszönhetően az EBITDA 2,1%-kal, 25,4 milliárd forintra emelkedett, az EBITDA ráta 44,1% volt.
 • Macedóniában a vezetékes szolgáltatásokból származó bevételek 1,0%-kal 10,3 milliárd forintra nőttek, mivel a magasabb internet, adat és készülék-értékesítési bevételek ellensúlyozták a hangforgalom csökkenését. A kiskereskedelmi és nagykereskedelmi hangszolgáltatásokból származó bevételek egyaránt csökkentek a mobil helyettesítés és az alternatív szolgáltatók támasztotta verseny miatt. Az EBITDA 18,2%-kal 6,1 milliárd forintra nőtt elsősorban annak köszönhetően, hogy februárban 1,3 milliárd forintos nettó profittal értékesítésre került a Montmak (a társaság egy montenegrói ingatlan tulajdonosa). Az EBITDA ráta 59,1% volt 2008. első negyedévben.
 • A T-Com Crna Gora bevételei 9,3%-kal 4,8 milliárd forintra nőttek 2008. első negyedévben. A kiskereskedelmi hangforgalom csökkenését ellensúlyozta az internet, adat és nagykereskedelmi forgalomból származó bevételek növekedése. A gyorsan növekvő szélessávú piacnak köszönhetően az ADSL előfizetők száma közel megháromszorozódott, emellett az IPTV szolgáltatások iránti kereslet is hozzájárult a szélessávú bevételek növekedéséhez. A nagykereskedelmi bevételek növekedése a Szerbiából bejövő hívások 2007. májusától belföldiből nemzetközivé történő átsorolásának köszönhető. Az előző évi létszámleépítésekhez kapcsolódóan képzett céltartalékok következtében az EBITDA megháromszorozódott, és 1,7 milliárd forintot ért el idei év első negyedévében. Az EBITDA ráta 35,7% volt 2008. első negyedévben.

 

T-Mobile

A szegmensek közötti kiszűrések előtti bevételek 1,9%-kal, 82,3 milliárd forintra nőttek az év első negyedévében az előző év azonos időszakához képest, az EBITDA ráta 43,0% volt.

 • A T-Mobile Magyarország bevételei kismértékben, 0,2%-kal 67,0 milliárd forintra emelkedtek az első negyedévben, mivel az ügyfélbázis és az értéknövelt szolgáltatásokból származó bevételek növekedését gyakorlatilag ellensúlyozták a mobil végződtetési díjak 2007. februári és 2008. januári csökkentése következtében visszaeső nagykereskedelmi hangszolgáltatási bevételek. A T-Mobile megőrizte piacvezető pozícióját, az aktív előfizetők száma alapján 2008. március végén a piacrészesedése változatlanul 45% volt. Az értéknövelt szolgáltatásokból származó bevételek és a mobilhasználat továbbra is növekszik, ugyanakkor az alacsonyabb árszintek, a végződtetési díjak csökkentése és az inaktív ügyfélarány növekedése következtében az ARPU 8,0%-kal csökkent. Az átlagos ügyfélmegszerzési költség 10,2%-kal emelkedett a szerződéses ügyfeleknek és a 3G/HSDPA készülékekhez nyújtott magasabb támogatások miatt. A HSDPA hálózati lefedettsége a lakosságra vetítve 55% volt. Az EBITDA 3,4%-kal 28,9 milliárd forintra nőtt, mivel az alacsonyabb végződtetési díjak miatt a bevételhez kapcsolódó kifizetések is, csökkentek. A végződtetési díjak csökkenő asszimetriája is hozzájárult ahhoz, hogy,az EBITDA ráta 43,1%-ra emelkedett az első negyedévben.
 • A T-Mobile Macedónia bevételei 10,9%-kal 10,3 milliárd forintra nőttek az erős árverseny jellemezte, növekvő piacon. Az előfizetők számának erőteljes, 28,3%-os növekedése és az ügyfélösszetétel javulása ellensúlyozta az ARPU 14,0%-os csökkenését, ami a harmadik mobil szolgáltató piacralépését követően megerősödött verseny miatti folyamatos árcsökkenések következménye. Az EBITDA 6,4%-kal 5,4 milliárd forintra nőtt, az EBITDA ráta 52,3% volt 2008. első negyedévben.
 • A montenegrói mobil bevételek 15,1%-kal 3,7 milliárd forintra nőttek 2008. első negyedévben az ügyfélbázis növekedésének és a megemelt mobil végződtetési díjaknak köszönhetően. A harmadik mobil szolgáltató belépésének hatására a mobil végződtetési díjak 2007. májusában kerültek felemelésre, emellett a készüléktámogatási díjak is nőttek. Az alacsonyabb percdíjakat, és a lebeszélhető perceket kínáló új ajánlatok következtében az ARPU 8,0%-kal csökkent az első negyedévben. Elsősorban a bevételhez kapcsolódó kifizetések és az ügyfélmegszerzési költség emelkedése következtében az EBITDA 24,6%-kal 0,7 milliárd forintra mérséklődött, míg az EBITDA ráta 18,3% volt 2008. első negyedévben.
 • A TETRA szolgáltatást nyújtó Pro-M -nél a bevételek 7,5%-kal 1,6 milliárd forintra mérséklődtek 2008. első negyedévben az előző év azonos időszakához képest a hálózati elemek értékesítésének csökkenése következtében. Az EBITDA 19,9%-kal 0,5 milliárd forintra csökkent, az EBITDA ráta 29,2% volt az első negyedévben.

 

T-Systems

A szegmensek közötti kiszűrések előtti bevételek 5,3%-kal 18,9 milliárd forintra nőttek a rendszerintegrációs és informatikai szolgáltatásokból származó bevételek nagymértékű növekedésének köszönhetően, ami ellensúlyozta a vezetékes bevételek csökkenését. A rendszerintegrációs és informatikai szolgáltatásokból származó bevételek növekedését az első negyedévben számos jelentős projekt segítette, elsősorban vezető magyar bankoknál végzett adathálózati és adattárházi fejlesztések. Az EBITDA 24,7%-kal 5,2 milliárd forintra nőtt, az EBITDA ráta 27,4% volt 2008. első negyedévben.

Csoport központ és szolgáltató központ

A szegmensek közötti kiszűrések előtti bevételek 7,8%-kal 5,3 milliárd forintra csökkentek. Az EBITDA 22,1%-kal, -4,8 milliárd forintra javult a 2007. első negyedévben felmerült, létszámcsökkentéssel kapcsolatos (1,1 milliárd forint) költségek, valamint az abból adódó 2008. első negyedévi költségmegtakarítás eredményeként. Ezeket a hatásokat részben ellensúlyozta a vizsgálattal kapcsolatos költségek növekedése, mely 2007. első negyedévben 0,9 milliárd forint volt, ezzel szemben 2008. első negyedévben 1,5 milliárd forintot ért el. Az ingatlanértékesítésből származó nettó profit további 0,7 milliárd forinttal javította az EBITDA-t az első negyedévben tavaly hasonló időszakához képest.

Mint azt a Magyar Telekom (a "Társaság") közleményeiben bejelentette, a 2005. évi pénzügyi jelentésünk auditálása során a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. („PwC”) két olyan szerződést talált, melyek természete és üzleti célja nem volt egyértelmű. 2006 februárjában a Társaság Audit Bizottsága megbízta a White & Case-t, mint független jogi tanácsadót, hogy belső vizsgálatot folytasson annak megállapítására, hogy a Társaság ezen vagy egyéb szerződések alapján eszközölt-e olyan kifizetéseket, amelyek potenciálisan az USA jogszabályaiba (beleértve az Egyesült Államok Külföldön Kifejtett Korrupt Gyakorlatokról szóló Törvényét (“FCPA”)) vagy a Társaság belső szabályozásaiba ütköznek. A belső vizsgálattal kapcsolatban a Társaság Audit Bizottsága tájékoztatta az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumát (“DOJ”), az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletét (“SEC”), valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét.
A PwC kezdetben a 2005. évben a montenegrói leányvállalataink, a Crnogorski Telekom és a T-Mobile Crna Gora által kötött két tanácsadói szerződést tartotta aggályosnak. A belső vizsgálat kezdetben ezen két szerződésre terjedt ki.   A vizsgálat korai szakaszában a vizsgálatot végző jogi iroda megkérdőjelezett két további, a Magyar Telekom által 2005-ben kötött tanácsadói szerződést. Ennek következtében az Audit Bizottság ezen szerződésekre és a kapcsolódó tevékenységekre is kiterjesztette a belső vizsgálat körét.
2006 decemberében a vizsgálatot végző jogi iroda Előzetes Jelentést adott át az Audit Bizottságnak és az Igazgatóságnak a vizsgálattal kapcsolatban. Az Előzetes Jelentés kibocsátásának időpontjában a független vizsgálatot végzők nem találtak kielégítő bizonyosságot arra nézve, hogy a Társaság montenegrói tevékenységével kapcsolatos belső vizsgálat tárgyát képező bármely négy szerződés alapján a Társaságnak vagy bármely leányvállalatának nyújtott szolgáltatások arányban lettek volna a Társaság által a szerződések alapján tett kifizetésekkel. Az Előzetes Jelentés kibocsátásának időpontjában a független vizsgálatot végzők nem tudták egyértelműen meghatározni a szerződések célját és lehetséges, hogy azokat nem megfelelő célból kötötték, amellyel megsérthették az FCPA vagy egyéb Egyesült Államok-beli jogszabály és/vagy belső társasági szabályozás rendelkezéseit. Az Audit Bizottság, jogi tanácsadóján keresztül, tájékoztatta a DOJ-t és az SEC-t ezen kezdeti eredményekről.
A független vizsgálatot végzők beazonosítottak több további, a macedón leányvállalatunk által kötött szerződést is, amely további vizsgálatot tett szükségessé. 2007 februárjában a Társaság Igazgatósága és Audit Bizottsága úgy határozott, hogy ezen szerződéseket és minden kapcsolódó vagy hasonlóan megkérdőjelezhető szerződést vagy kifizetést is át kell tekinteni, és az Igazgatóság valamint az Audit Bizottság ezen kérdésekre is kiterjesztette a vizsgálat körét. A vizsgálat még nem zárult le.
A belső vizsgálattal kapcsolatban a Társaság és a belső vizsgálatot végző jogi iroda rendszeres kapcsolatban van a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletével, a Nemzeti Nyomozó Irodával, a DOJ-val és a SEC-vel. A fenti magyar és külföldi hatóságok saját vizsgálatot indítottak, amelyek kiterjedtek a Társaság belső vizsgálatának körébe eső tranzakciókra is, annak meghatározására, hogy azok megsértették-e az Egyesült Államok és/vagy Magyarország jogszabályait (a “Hatósági Vizsgálatok”). 2007. során a DOJ és a SEC kiterjesztette a vizsgálat körét, mely így magában foglalja a Társaság belső vizsgálatot érintő lépéseinek vizsgálatát, illetve a Társaság belső vizsgálattal kapcsolatos közzétételeit. A Társaság elkötelezett a fenti vizsgálatokban való együttműködésre és a vonatkozó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékig átad minden, a hatóságok által kért dokumentumot és információt.
A Társaság nem tudja megítélni, hogy mikor zárulnak le a belső és a Hatósági vizsgálatok, és hogy mi lesz azoknak a kimenetele, illetve a hatása - ha lesz ilyen - a Társaság pénzügyi beszámolóira vagy működési eredményeire.   A magyar hatóságok, a DOJ és a SEC büntető vagy polgári jogi szankciókat alkalmazhatnak a Magyar Telekommal szemben, beleértve a pénzbüntetést, illetve további változtatásokat kezdeményezhetnek az üzleti tevékenység és megfelelőségi program tekintetében.  
A vizsgálat következményeként a Társaság több munkavállalót - köztük a Társaság illetve a Társaság leányvállalatainak vezető tisztségviselőit is - felmentett a munkavégzés alól, akik munkaviszonya azóta megszüntetésre került. A korábban közzétetteknek megfelelően a Crnogorski Telekom igazgatósági tagjai szintén leváltásra kerültek a belső vizsgálat eredményeként.
A vizsgálat következményeként lehetséges, hogy a Társaság és néhány leányvállalatunk nem tud eleget tenni bizonyos, az Egyesült Államok-beli, magyar és egyéb vonatkozó jogszabályok és szabályozás által előírt határidőknek az auditált éves jelentések elkészítése és benyújtása valamint éves közgyűlések megtartása tekintetében. Ezidáig a Társaság 13 millió Ft büntetést kapott a vizsgálattal kapcsolatos korábbi késedelmek címén. A Társaság nem tudja megbecsülni a vizsgálattal kapcsolatban várható további bírság és költség összegét.
A Magyar Telekomnál 2008 első negyedévében 1,5 milliárd Ft költség merült fel a vizsgálattal kapcsolatosan, mely a Csoportközpont és szolgáltató központ szegmens egyéb működési költségei között szerepel.

 

A Magyar Telekomról

A Magyar Telekom Magyarország legnagyobb távközlési szolgáltatója. A Magyar Telekom a vezetékes, mobil, adatátviteli, értéknövelt, IT és rendszerintegrációs szolgáltatások széles skáláját nyújtja. A Társaság többségi részesedéssel rendelkezik Macedónia elsőszámú vezetékes szolgáltatójában, a MakTelben és leányvállalatában, a piacvezető mobil szolgáltató T-Mobile Macedóniában. A Magyar Telekom többségi részesedéssel rendelkezik a Crnogorski Telekomban. Ez a Csoport vezetékes, mobil és internet szolgáltatásokat nyújt Montenegróban. A Magyar Telekom legnagyobb részvényese 2008. március 31-i állapot szerint 59,21%-kal a MagyarCom Holding GmbH, amely a Deutsche Telekom AG tulajdona, míg a részvények 40,79%-a nyilvános forgalomban van.

Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk. A jövőre vonatkozó kijelentések inherens kockázatokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegû megállapításoktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2006. december 31-én végződött évre vonatkozó, 20-F formátumú éves jelentésünk is részletezi, amelyet az Egyesült Államok Tőzsde- és Értékpapírfelügyeletéhez (SEC), azaz a U.S. Securities and Exchange Commissionhoz nyújtottunk be.