Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.
Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.

Befektetői közlemények

A Magyar Telekom 2012. harmadik negyedévi eredményei

Jelentős eredményeket értünk el a kihívásokkal teli környezetben, jó úton haladunk az éves bevétel és EBITDA célkitűzések teljesítése felé

Budapest, 2012. november 8. 07:00

A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója ma közzétette 2012. harmadik negyedévre vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit.

  • A bevételek 1,3%-kal 152,1 milliárd forintról 150,1 milliárd forintra mérséklődtek 2012. harmadik negyedévben 2011 azonos időszakához képest. Az energiaszolgáltatásból származó bevételek jelentős növekedése valamint a növekvő TV, mobil internet és az okostelefon értékesítéseknek köszönhetően növekvő mobil készülékértékesítési bevételek nem tudták ellensúlyozni a vezetékes és mobil hangalapú bevételek valamint a Rendszer Integrációs/IT bevételek csökkenését.
  • Az EBITDA 9,7%-kal 51,6 milliárd forintról 56,6 milliárd forintra nőtt , elsősorban az egyéb működési bevételek 5,7 milliárd forintos emelkedésének köszönhetően. A növekedés főként egy, a macedón leányvállalatunknál 2012. harmadik negyedévben végrehajtott ingatlan tranzakciónak köszönhető, amelynek keretében négy elavult épületet egy újra cseréltünk, amiből 3,7 milliárd forint nyereség származott. A Pro-M eladása - ami szintén ebben a negyedévben történt - is hozzájárult az emelkedéshez. Mindezek, valamint a szigorú költségtakarékossági intézkedések ellensúlyozták a 2012. júliusban bevezetett új távközlési adó kedvezőtlen hatását. Az EBITDA ráta 37,7%-ot ért el 2012. harmadik negyedévben. A működéshez kapcsolódó, azaz a vizsgálattal kapcsolatos költségek és elhatárolások, a végkielégítéssel kapcsolatos költségek, valamint a különadó és az új távközlési adó nélkül számolt EBITDA 5,4%-kal 64,0 milliárd forintról 67,4 milliárd forintra nőtt a harmadik negyedévben az előző év azonos időszakához képest. A működéshez kapcsolódó EBITDA ráta 44,9% volt 2012 harmadik negyedévében, míg 2011 azonos időszakában 42,0%.
  • A személyi jellegű költségek 0,9 milliárd forinttal nőttek a harmadik negyedévben az előző év azonos időszakához képest, mivel az ügyfélszolgálati, értékesítési és ügyfélélmény területeken dolgozó, korábban kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkatársak 2012. áprilistól a Magyar Telekom főállású munkavállalójaként dolgoznak tovább. Ebből következően a csoportszintű létszám közel 1.700 fővel nőtt.
  • Magyarország Országgyűlése 2012. május 18-án törvényt fogadott el távközlési adó bevezetéséről 2012. július 1-jétől határozatlan időre. Az adó a távközlési szolgáltatókat terheli, vezetékes és mobil hangforgalmuk valamint mobil SMS/MMS forgalmuk alapján. Az adó mértéke vezetékes és mobil hangszolgáltatás esetében 2 forint percenként valamint 2 forint SMS-enként és MMS-enként, ami alapján a Magyar Telekom Csoportnak 2012. harmadik negyedévben 4,4 milliárd forint adófizetési kötelezettsége keletkezett, mely egyéb működési költségként került könyvelésre. A fizetett távközlési adó 2012. harmadik negyedévben 1,5 milliárd forint volt, mivel az adó fizetése a vonatkozó időszaktól számított 2 hónap múlva esedékes.
  • A nettó pénzügyi ráfordítások 4,2 milliárd forintról 5,2 milliárd forintra nőttek , mivel a hitelportfoliót terhelő kamatkiadások emelkedtek a magasabb kamatlábak és a megnövekedett hitelállomány miatt. Ráadásul 2012. harmadik negyedévben a forint erősödésének kedvező hatását ellensúlyozta a forint és euro hozamok kedvezőtlen változása, aminek következtében nőtt a derivatíváinkon elkönyvelt értékelési veszteség.
  • A nyereségadó 12,7%-kal a 2011. harmadik negyedévi 6,7 milliárd forintról 5,9 milliárd forintra csökkent 2012. harmadik negyedévben a magasabb adózás előtti eredmény ellenére. 2011. harmadik negyedévben az effektív adóráta 28,7% volt, mivel a 2011. harmadik negyedévben az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletének (az „SEC”-nek) és az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának (a „DOJ”-nek) fizetendő bírsággal kapcsolatban képzett céltartalék az adóalapból nem volt levonható. 2012. harmadik negyedévben az effektív adóráta 23,6% volt, elsősorban a Pro-M tranzakció magas adóvonzata miatt, ami a tranzakció HAR és IFRS szerinti eltérő kezeléséből adódott. Emellett a Csoport által fizetett helyi iparűzési adót a bruttó eredmény alapján kell fizetni, így az új távközlési adó miatt megnövekedett közvetett költségelemek az adóráta emelkedéshez vezettek 2012. előző negyedéveihez képest.
  • A Társaság részvényeseire jutó eredmény ( nettó eredmény) 13,3 milliárd forintról 14,8 milliárd forintra nőtt, tükrözve a magasabb EBITDA-t.
  • Az üzleti tevékenységből származó nettó cash flow 28,8 milliárd forinttal 134,2 milliárd forintról 105,4 milliárd forintra csökkent 2012. első kilenc hónapban az előző év azonos időszakához képest. A csökkenés oka elsősorban a működőtőke változása, mivel a társaság 2012 első kilenc hónapjában az SEC és DOJ vizsgálatokhoz kapcsolódóan 22,1 milliárd forintot fizetett ki. A csökkenést részben ellensúlyozta a Pro-M tranzakciónak köszönhető működőtőke javulás. A magasabb kamatláb és növekvő eladósodottsági szint miatt emelkedő fizetett kamatok valamint a magasabb fizetett nyereségadó is hozzájárultak az üzleti tevékenységből származó nettó cash flow csökkenéséhez.
  • A beruházás tárgyi eszközökbe és immateriális javakba (CAPEX) 27,0 milliárd forinttal 43,9 milliárd forintról 70,9 milliárdforintra nőtt 2012. első kilenc hónapban az előző év azonos időszakához képest. Az emelkedést a 10,9 milliárd forint összegű 900MHz-es spektrum licenszdíj, a magyarországi 3G/LTE költések, és a macedóniai, főként az ingatlancseréhez kapcsolódó beruházások növekedése okozta. Az új épület könyvszerinti beruházás összege 10,7 milliárd forint volt, a régi épületek beszámított értéke azonban 6,9 milliárd forint és a különbözetet részletekben, 6 év alatt kell kifizetni. 2012. első kilenc hónapban a CAPEX teljes összegéből a Telekom Magyarország szegmensre 46,1 milliárd forint, a T-Systems Magyarország szegmensre 2,9 milliárd forint jutott, míg Macedóniában 18,5 milliárd forintot, Montenegróban pedig 2,8 milliárd forintot fordítottak beruházásokra.
  • A szabad cash flow (az üzleti tevékenységből és az egyéb pénzügyi eszközök beszerzésével / eladásával korrigált befektetési tevékenységből származó cash flow összege) 41,0 milliárd forinttal csökkent éves szinten, a 2011. első kilenc havi 85,7 milliárd forinttal szemben 2012. első kilenc hónapban 44,8 milliárd forintot tett ki . Az alacsonyabb működési cash flow és a beruházások növekedése mellett a 2011. első negyedévi ingatlan értékesítések okozták a szabad cash flow csökkenését. Ezt részben ellensúlyozta a Pro-M eladásából származó bevétel 2012-ben.§  A nettó adósságállomány a 2011. szeptember végi 272,4 milliárd forintról 2012. szeptember végére 296,8 milliárd forintra nőtt. A nettó eladósodottsági ráta (a nettó adósságnak az összes tőkére vetített aránya) 2012. szeptember végén 36,4% volt.


Christopher Mattheisen elnök-vezérigazgató így nyilatkozott:
„A harmadik negyedévben a Magyar Telekomnak erősödő recessziós nyomással kellett szembenéznie, csökkent a háztartások fogyasztása és visszaesett a vállalkozások költése is. Ezen hátráltató tényezők ellenére jelentős előrelépést értünk el a működésünkben, amit jól mutat a vezetékes és mobil szélessávú, a TV és mobil hang előfizetők számának növekedése valamint az a tény, hogy minden üzletágban megőriztük piaci pozíciónkat. Mindezek jelentős eredmények a jelenlegi kihívásokkal teli piaci környezetben.
Amellett, hogy az ügyfélmegőrzésre koncentráltunk a vezetékes hang üzletágban, minden platformunkon népszerűsítettük az interaktív TV szolgáltatást, és tovább dolgoztunk a földgáz és áram-szolgáltatások értékesítésében rejlő lehetőségek kiaknázásán. Az energiaszolgáltatásunk áprilisi országos bevezetését követően az ügyfélszám bíztató növekedése igazolta az erős piaci keresletet a szolgáltatás iránt. Mindemellett az okostelefonokkal kapcsolatos marketing akciók eredményeként tovább nőtt az okostelefon-értékesítés és az okostelefont használó ügyfelek aránya. Szeptember végén, első magyarországi szolgáltatóként az új iPhone 5-tel bővítettük okostelefon-kínálatunkat.
A harmadik negyedévben a működéshez kapcsolódó EBITDA 5,4%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest, az EBITDA ráta pedig kiemelkedő, 44,9% volt. Macedóniában végrehajtottuk az ingatlan eszközeink hatékonyság-felülvizsgálatát, aminek keretében meglévő épületeink közül négyet értékesítettünk és vásároltunk helyettük egy modern épületet, továbbá Pro-M leányvállalatunk értékesítése is hozzájárult az EBITDA javulásához. Ezen felül a 2012. második félévben végrehajtott széleskörű és mélyreható költségtakarékossági intézkedések eredménye is kezdett érzékelhetővé válni, ami szintén hozzájárult a jó eredményekhez.
Szeretném megemlíteni, hogy megállapodásra jutottunk az érdekképviseletekkel az anyavállalatot érintő 2013. évi bérfejlesztésről és létszámleépítésről. Az intézkedésekkel célunk, hogy a 2011. évi Teljes Munkaerő Menedzsment (TWM) költségekhez* képest 2013-ra 5,8 milliárd forintos megtakarítást érjünk el, ami a két év alatt 5,6%-os csökkenéssel egyenértékű.
Előretekintve az év hátralévő részére azt várjuk, hogy a piaci környezet változatlanul kihívásokkal teli marad, ennek ellenére továbbra is arra számítunk, hogy bevételeink változatlanok maradnak vagy legfeljebb 2%-kal csökkennek, a működéshez kapcsolódó EBITDA pedig 4-6%-kal csökken. A macedóniai ingatlan tranzakció miatt a beruházások 90 milliárd forint körül lesznek a 2012-ben történt spektrum akvizíció nélkül számolva, ellentétben a korábbi célkitűzésünkkel, miszerint a beruházások a 2011. évivel megegyező szinten maradnak. Ugyanakkor, mivel az új és a régi macedóniai épületek értéke közötti különbözetet 6 év alatt, éves részletekben kell kifizetni, a tranzakciónak várhatóan elhanyagolható hatása lesz az idei évi cash flow-ra.”

* végkielégítéssel kapcsolatos ráfordítások és aktivált személyi jellegű ráfordítások nélkül

 Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, ezért nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.  

A jövőre vonatkozó kijelentések önmagukban rejlő kockázatokkal és bizonytalanságokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegű megállapításoktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2011. december 31-ével végződött év pénzügyi beszámolójával együtt olvasandó, amely elérhető weboldalunkon a https://www.telekom.hu-n, és amely a Nemzetközi Számviteli Szabvány Testület („IASB”) által kibocsátott és az Európai Unió által elfogadott, Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok („IFRS”) figyelembevételével készült. 

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal (IFRS) összhangban készített kimutatások mellett a Magyar Telekom nem-GAAP pénzügyi teljesítménymutatókat is közzétesz, többek között EBITDA, EBITDA ráta, rendkívüli tételek nélkül számolt EBITDA, rendkívüli tételek nélkül számolt EBITDA ráta és nettó adósság mutatókat. Ezek a nem-GAAP mutatók kiegészítik, nem pedig helyettesítik az IFRS szerint közzétett információkat. A nem-GAAP pénzügyi teljesítménymutatók nem azonosak sem az IFRS, sem más, általánosan elfogadott számviteli elvek szerint készített mutatókkal. Előfordulhat, hogy más társaságok ezeket a fogalmakat más módszertan szerint határozzák meg. A fogalmak értelmezéséhez további részletes információ található a pro forma számok összeegyeztetése oldalon, amely megtalálható a Magyar Telekom Befektetői Kapcsolatok honlapján: www.telekom.hu/befektetoknek.