Befektetői közlemények

A Magyar Telekom 2016. negyedik negyedéves eredményei

Budapest, 2017. február 22. 18:00

A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója ma közzétette 2016 negyedik negyedévre vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit.

Főbb pénzügyi mutatók:

Főbb pénzügyi mutatókFőbb stratégiai eredmények:

 • A csökkenő Csoport bevételek oka a B2B energia ügyfelek átadása a MET Holding AG-vel felállított vegyesvállalatnak, és az alacsonyabb Rendszerintegráció/Információs Technológia (RI/IT) bevételek
 • A mobil bevételek 1,4%-kal emelkedtek negyedéves összehasonlításban a magasabb készülékértékesítési és a megnövekedett mobil adat bevételeknek köszönhetően, melyek több mint ellensúlyozták az alacsonyabb kiskereskedelmi hang és SMS bevételeket
 • A RI/IT bevételek csökkentek a Magyarországra áramló EU-s források lehívásának lassulása miatt és az összehasonlítás alapjául szolgáló nagyon erős 2015 negyedik negyedévi teljesítmény nyomán. Mindazonáltal, a bruttó fedezet javult a magasabb fedezettartalmú projektekre irányuló fókusznak köszönhetően
 • A személyi jellegű ráfordítások csökkentek az alacsonyabb végkielégítéssel kapcsolatos költségek és a 2014/2015-ös létszámleépítési programból származó valós megtakarítások miat
 • A 2016 negyedik negyedévi EBITDA változatlan maradt az előző év hasonló időszakához képest, mivel a személyi jellegű ráfordításokon elért megatakarítás és az alacsonyabb végkielégítések hatását ellensúlyozta az egyéb működési ráfordítások növekedése
 • A teljes 2016-os évet tekintve az EBITDA 5,2%-kal nőtt az Infoparkra („G” épület) vonatkozó ingatlan-megállapodáshoz és az Origo értékesítéséhez kapcsolódó egyszeri tételeken realizált, mintegy 5,1 mrd forint profitnak köszönhetően
 • A Szabad cash flow 50,0 mrd forintra nőtt (87,1%-os emelkedés a 2015-höz képest), ami a magasabb EBITDA, alacsonyabb kamatkiadások és egyszeri profittételek hatását tükrözi, amely ellensúlyozta a megnövekedett végkielégítéseket és Capex kiadást, valamint a szállítói kötelezettségek magasabb összegű kifizetését
 • A magyarországi teljesítményt a szélessávú internet, mobil adat és TV, valamint a szerződéses mobil hang ügyfélbázis növekedése határozta meg
 • Erőteljes EBITDA teljesítmény Macedóniában (a végkielégítésektől eltekintve), miközben a mobilpiaci részesedésünk tovább nőtt
 • A Montenegróban folytatódott az erős verseny és szabályozói nyomás
 • A nettó eladósodottsági mutató 39,3%-ra csökkent 2016 negyedik negyedévébenChristopher Mattheisen vezérigazgató így nyilatkozott:

„2016-ban túltejesítettük a bevétel és az EBITDA célkitűzésünket is, míg a szabad cashflow tekintetében egy évvel a tervezett előtt értük el a kitűzött 50 mrd forintot. A teljes éves bevétel 602,7 mrd forint, míg az EBITDA 197,0 mrd forint volt. A tervezettnél jobb eredmények a
kedvező magyarországi negyedik negyedéves teljesítménynek voltak köszönhetők, mivel a marketing tevékenységünk növelése és a magasabb készüléktámogatások a vártnál jobban javították mind a mobil készülékek, mind az adatcsomagok értékesítését. A magasabb profittartamú RI/IT megbízások előtérbe helyezésének köszönhetően javult a magyarországi RI/IT bruttó fedezet, ami szintén hozzájárult az EBITDA növekedéshez.

Előretekintve a 2017-es évre, számos verseny- és szabályozási környezetből fakadó növekedési kockázatot látunk, úgy mint a Digi várható belépése a mobil piacra, az EU roaming díjak további csökkentése, valamint a feltöltőkártyák folyamatban lévő kötelező regisztrációja; továbbá mind a feltöltőkártyás, mind az üzleti mobil szegmensekben várhatóan továbbra is erős marad a verseny. Mindemellett, a vezetékes piacon a három szolgáltatást összekapcsoló regionális ajánlatok tekintetében erősödik a verseny, amit minden valószínűséggel tovább fokoz majd, hogy a Digi és nem túl rég óta a UPC is optikai hálózatokat épít. Mindezek ellenére úgy gondoljuk, hogy integrált szolgáltatóként eleget tudunk tenni ezeknek a magyarországi kihívásoknak, és megfelelő pozícióban vagyunk ahhoz, hogy maximalizáljuk részesedésünket a háztartások telekommunikációra fordított költéséből a négy szolgáltatást összekapcsoló, és ezzel a versenytársainktól minket határozottan differenciáló, Magenta 1 előfizetők további növelésén keresztül.

Mindazonáltal úgy látjuk, hogy ezek a kedvezőtlen folyamatok nem hagyják érintetlenül eredményeinket. A montenegrói operáció (aminek eladását idén januárban zártuk) hozzájárulását figyelmen kívül hagyva arra számítunk, hogy bevételeink nagyjából 560 mrd forintra fognak csökkenni a kedvezőtlen verseny- és szabályozási környezet hatására. Célunk, hogy a bevételek csökkenését működési hatékonyságnövelő intézkedések segítségével ellensúlyozzuk, így az egyszeri profit fokozó tételek hatását (ami az Infopark G épület és az Origo eladásából származott) kiszűrve arra számítunk, hogy az EBITDA 182 mrd forinton nagyjából szinten marad. Bár 2016-ban a Capex (spektrum akvizícióra fordított összegek és éves frekvencia díj aktiválása nélkül) a tervezettnél magasabb lett, továbbra is arra számítunk, hogy 2017-ben nagyjából 85 mrd forintra fog csökkeni. Bár azt tervezzük, hogy folytatjuk a nagy sebességű internetet nyújtó vezetékes, valamint a mobil hálózati beruházásainkat Magyarországon, mindkét program beruházás intenzitása csökkenni fog az elmúlt két évhez képest. Továbbá, mivel több olyan projekt is a vége felé közeledik, amelyek a jövőbeni hatékonyság javítását segítik, az IP migrációra és az IT projektekre költött Capex alacsonyabb lesz.

A jelenlegi és várható működési és szabályozási környezet alapján arra számítunk, hogy a Társaság részvényenként 25 forint osztalékot fog fizetni a 2017. évi eredmények után, ezzel szinten tartva a 2016. évi eredmények utáni osztalékot. A hivatalos osztalékjavaslatot az Igazgatóság megfelelő időben fogja előterjeszteni a Közgyűlés részére, amikor az összes szükséges információ rendelkezésre áll, és valamennyi előfeltétel
teljesül.”

guidance_report_hun_16Q4.png

1) a Crnogorski Telekom pénzügyi eredményei nélkül
2) spektrum akvizícióra fordított összegek és az éves frekvencia díj aktiválása nélkül 
3) a leányvállalatokban lévő kisebbségi tulajdonosoknak fizetett osztalék után
4) a Cronogorski Telekomban lévő többségi részesedés átruházásáért kapott tranzakciós ár nélkül

 


Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, ezért nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.

A jövőre vonatkozó kijelentések önmagukban rejlő kockázatokkal és bizonytalanságokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegű megállapításoktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2015. december 31-ével végződött év pénzügyi beszámolójával együtt olvasandó, amely elérhető weboldalunkon a https://www.telekom.hu-n, és amely a Nemzetközi Számviteli Szabvány Testület („IASB”) által kibocsátott és az Európai Unió által elfogadott, Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) figyelembevételével készült.

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal (IFRS) összhangban készített kimutatások mellett a Magyar Telekom nem-GAAP pénzügyi teljesítménymutatókat is közzétesz, többek között EBITDA, EBITDA ráta és nettó adósság mutatókat. Ezek a nem-GAAP mutatók kiegészítik, nem pedig helyettesítik az IFRS szerint közzétett információkat. A nem-GAAP pénzügyi teljesítménymutatók nem azonosak sem az IFRS, sem más, általánosan elfogadott számviteli elvek szerint készített mutatókkal. Előfordulhat, hogy más társaságok ezeket a fogalmakat más módszertan szerint határozzák meg. A fogalmak értelmezéséhez további részletes információ található a pro forma számok összeegyeztetése oldalon, amely megtalálható a Magyar Telekom Befektetői Kapcsolatok honlapján: www.telekom.hu/befektetoknek.