Befektetői közlemények

A Magyar Telekom Nyrt. közleménye a 2017. évi üzleti év eredménye után az egy részvényre ténylegesen jutó osztalékról

Budapest, 2018. május 14. 14:01

A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB, a továbbiakban: a „Társaság”), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója bejelenti, hogy a 2017. évi üzleti év eredménye után az egy darab Magyar Telekom törzsrészvényre (ISIN azonosító: HU0000073507) ténylegesen jutó osztalék bruttó összege 25,13 forint.

A Társaság 2018. április 10-én megtartott Éves Rendes Közgyűlése 6/2018 (IV.10.) sz. határozatában törzsrészvényenként (100 Ft névértékű részvényenként) 25 Ft osztalék kifizetéséről döntött. A határozat alapján a Társaság a saját részvénynek minősülő részvényekre eső osztalékot felosztja az osztalékra jogosult részvényesek között.

Az osztalékfizetéshez kapcsolódóan elrendelt tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a Társaság tulajdonában lévő „A” sorozatú törzsrészvények száma 5.365.217 darab. Ennek megfelelően az egy részvényre ténylegesen jutó bruttó osztalék mértéke 25,13 forint. A részvényeseknek fizetendő bruttó osztalék a részvényesek tulajdonában lévő részvények darabszáma és a megadott osztalékmérték szorzatának egész forintra kerekített összege. A Társaság az osztalékot a 2018. április 17-i közleményében foglaltaknak megfelelően, 2018. május 25-től kezdve fizeti ki.

 

Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmazhat. Azon kijelentések, amelyek nem múltbeli tényekre vonatkoznak (ideértve a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentéseket), jövőre vonatkozó kijelentések. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen kijelentésekre túlzott mértékben támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések a megtételük időpontjában aktuális állapoton alapulnak, és nem vállalunk kötelezettséget arra, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.

A jövőre vonatkozó kijelentések szükségképpen kockázatokkal és bizonytalansággal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek a jövőre vonatkozó kijelentésekben foglaltaktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2017. december 31-én végződött évre vonatkozó, a https://www.telekom.hu címen elérhető weblapunkon is közzétett éves jelentéseink is bemutatják.

Kapcsolódó dokumentumok

Befektetői közlemény
(PDF, 59,7 kB)