Befektetői közlemények

Változás a Magyar Telekom javadalmazási politikájában

Budapest, 2018. március 28. 15:00

A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB, a továbbiakban a „Társaság”), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója bejelenti, hogy a Társaság a jelenlegi javadalmazási struktúra további átalakítása mellett döntött.

A változás értelmében a Magyar Telekom Nyrt. és a T-Systems Magyarország Zrt. érintett munkavállalói részére a 2018. évi központi prémium az MRP Szervezeten keresztül kerül kifizetésre. Az ösztönző program céljára a Társaság a meglévő saját részvény állomány mellé kb. 1,7 milliárd forint értékben további Magyar Telekom részvényt vásárol, majd transzferál az MRP Szervezet részére.
A program javadalmazási feltétele, hogy a Társaság a 2018. december 31-én végződő üzleti évre vonatkozó tényleges MT-Magyarország szegmens működési Szabad Cash Flow mutatója meghaladja a 2017. december 31-én végződő üzleti évre vonatkozó megfelelő mutatóját. A javadalmazási feltétel teljesülése esetén az ehhez kötött juttatás a rendelkezésre bocsátott Magyar Telekom törzsrészvények pénzre történő átváltásával készpénzben kerül kifizetésre az MRP Szervezeten keresztül, várhatóan 2019 márciusában.

 

Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmazhat. Azon kijelentések, amelyek nem múltbeli tényekre vonatkoznak (ideértve a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentéseket), jövőre vonatkozó kijelentések. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen kijelentésekre túlzott mértékben támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések a megtételük időpontjában aktuális állapoton alapulnak, és nem vállalunk kötelezettséget arra, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.

A jövőre vonatkozó kijelentések szükségképpen kockázatokkal és bizonytalansággal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek a jövőre vonatkozó kijelentésekben foglaltaktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2016. december 31-én végződött évre vonatkozó, a https://www.telekom.hu címen elérhető weblapunkon is közzétett éves jelentéseink is bemutatják.

Kapcsolódó dokumentumok

Befektetői közlemény
(PDF, 63,6 kB)