Befektetői közlemények

A Magyar Telekom 2018. harmadik negyedéves eredményei

Budapest, 2018. november 7. 18:00

A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója ma közzétette 2018. harmadik negyedévre és első kilenc hónapjára vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit.

Főbb pénzügyi mutatók:

[+]Főbb eredmények:

  • A Csoport szintű árbevétel növekedése folytatódott, a növekvő készülékértékesítési és RI/IT bevételek továbbra is párosultak a szolgáltatási bevételek bővülésével.
    • Az integrált vezetékes-mobil csomagok tovább erősítik az előfizetéses, szélessávú, valamint TV előfizetői bázis bővülését mind Magyarországon, mind Macedóniában.
    • Magyarországon, a készülékértékesítés területén jelentkező erős kereslet nagy mértékben támogatja a kedvező szolgáltatás-bevételi trendet
    • Az RI/IT bevételek növekedése a közszférában zajló nagyértékű infrastrukturális projektek eredménye
  • A bruttó fedezet csökkenését a bevételi mixben jelentkező változások magyarázzák, valamint olyan egyszeri tételek hiánya, melyek 2017 harmadik negyedévét erősítették.
  • Az EBITDA átmeneti csökkenése az alacsonyabb bruttó fedezetnek és a némileg magasabb közvetett költségeknek köszönhető
  • Javuló szabad cash flow, mivel az első kilenc havi EBITDA növekedés, az alacsonyabb capex költés, valamint a csökkenő akvizíciós kifizetések ellensúlyozták a részletfizetésekhez kapcsolódó magasabb követelésegyenlegeket és az átmenetileg magasabb készülékbeszállítóknak történt kifizetéseket.


Rékasi Tibor vezérigazgató így nyilatkozott:

“Örömmel tölt el, hogy 2018 harmadik negyedévében is megőriztük azt a jó teljesítményünket, amely az év első felét jellemezte. Ismét növekedtünk valamennyi üzletágban; a Rendszerintegrációs és IT, valamint az eszközértékesítési bevételek emelkedése jelentős mértékben járultak hozzá a negyedévben elért 5,4%-os bevételnövekedéshez.

Magyarországon a mobiladat iránti kereslet tovább növekedett, összhangban a piacon jelen lévő okos eszközök számának növekedésével. Utóbbit erősítette az eszközértékesítésre vonatkozó stratégiánk, amely egyik fő fókusza az okostelefonok termékmixen belüli kiemelt támogatása. Új adatcsomagjaink a feltöltőkártyáktól az előfizetéses szerződések felé terelik ügyfeleinket, és elősegítik a mobil adatbevételek növekedését. Ezek a tényezők megmutatkoztak az egy mobil előfizetőre jutó árbevétel alakulásában is, ami éves szinten 8%-kal nőtt.

Stratégiánknak megfelelően, továbbra is erőteljesen összpontosítunk vezetékes hálózatunkra. Dolgozunk azon célunk megvalósításán, hogy üvegszáloptikás lefedettségünket 2018 folyamán közel 300.000 háztartással kiterjesszük. Ez az erőfeszítés azon átfogó hosszútávú terv része, hogy az egész ország területén gigabites képességű internetkapcsolatot kínáljunk. Ezen erőfeszítések eredményessége jól látható a kiskereskedelmi szélessávú és a TV bevételek növekedésében is. Ezen túlmenően, az eszközértékesítésből származó bevételek éves összehasonlításban tovább nőttek, ami az ügyféligényeknek való megfelelésre való törekvéseink sikerét jelzi, amelynek során ügyfeleink számára lehetővé tesszük, hogy vezetékes szerződéseikkel mobil eszközöket vásárolhassanak, és fordítva.

Ügyfeleink számára a kiváló vezetékes hálózat biztosítása mellett növekedési stratégiánk másik pillére az FMC ajánlatunk. Integrált vezetékes-mobil ajánlatunkkal jelenleg még mindig az egyetlen valóban integrált szereplő vagyunk a magyar piacon. A harmadik negyedév során megújítottuk Magenta1 ajánlatunkat, hogy könnyebben elérthető és ügyfeleink számára vonzóbb legyen. Míg a második negyedévben megkettőztük a mobiladat-keretet, a harmadik negyedévben egységesítettük ajánlatunkat, és Magenta1 ügyfeleink számára 30%-os kedvezményt tettünk elérhetővé valamennyi kapcsolódó szolgáltatás vonatkozásában. A Magenta1 csomagban 2018-ban végrehajtott változtatásoknak köszönhetően jelenleg háztartásaink ötöde Magenta1 előfizető. A lakossági fókusz mellett a harmadik negyedévben megújítottuk a Magenta1 Business csomagot, amelyben az üzleti előfizetőknek hasonló előnyöket biztosítottunk, ideértve a lehetséges IT szolgáltatások igénybevételét is.

A Rendszerintegrációs és IT szegmensben erős negyedévet zártunk, éves szinten 19,8%-os bevételnövekedést értünk el. A növekedés most is a nagyértékű, alacsonyabb nyereséghányadú szoftver- és hardverprojekteknek tudható be. Ezek az átlagosnál alacsonyabb nyereséget hozó projektek azt a célt szolgálják, hogy több különböző intézménnyel építsünk ki kapcsolatokat – amelyek a későbbiekben magasabb nyereséghányadú megbízásokat köthetnek velünk.

A negyedév során a Csoport teljesítményét tovább erősítette a folytatódó macedóniai trendforduló. A valamennyi üzletágban megfigyelhető szilárd teljesítménynek, a szolgáltatási bevételek pozitív trendjének, valamint a kedvező árfolyammozgásoknak köszönhetően a bevételek és az EBITDA egyaránt javult. “

Publikus célkitűzések:

publikus_celkituzes_18Q3.png

* a Crnogorski Telekom pénzügyi eredményei és a többségi részesedés átruházásáért kapott tranzakciós ár nélkül
** IFRS 9 & 15 hatással

 


Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, ezért nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.

A jövőre vonatkozó kijelentések önmagukban rejlő kockázatokkal és bizonytalanságokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegű megállapításoktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2017. december 31-ével végződött év pénzügyi beszámolójával együtt olvasandó, amely elérhető weboldalunkon a https://www.telekom.hu-n, és amely a Nemzetközi Számviteli Szabvány Testület („IASB”) által kibocsátott és az Európai Unió által elfogadott, Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) figyelembevételével készült.

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal (IFRS) összhangban készített kimutatások mellett a Magyar Telekom nem-GAAP pénzügyi teljesítménymutatókat is közzétesz, többek között EBITDA, EBITDA ráta és nettó adósság mutatókat. Ezek a nem-GAAP mutatók kiegészítik, nem pedig helyettesítik az IFRS szerint közzétett információkat. A nem-GAAP pénzügyi teljesítménymutatók nem azonosak sem az IFRS, sem más, általánosan elfogadott számviteli elvek szerint készített mutatókkal. Előfordulhat, hogy más társaságok ezeket a fogalmakat más módszertan szerint határozzák meg. A fogalmak értelmezéséhez további részletes információ található a pro forma számok összeegyeztetése oldalon, amely megtalálható a Magyar Telekom Befektetői Kapcsolatok honlapján: www.telekom.hu/befektetoknek.