Befektetői közlemények

A Magyar Telekom módosítja irányítási struktúráját

Budapest, 2019. december 6. 08:00

A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB, továbbiakban a „Társaság”), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója bejelenti, hogy a Társaság Igazgatósága 2020. január 1-i hatállyal egyszerűsíti irányítási struktúráját akként, hogy az Ügyvezető Bizottság feladatai és hatáskörei átcsoportosításra kerülnek egyrészt az Igazgatósághoz, másrészt a vezérigazgatóhoz és a vezérigazgató-helyettesekhez. Emellett az Igazgatóság döntött arról, hogy 2020. január 1-i hatállyal a kis- és középvállalati szegmenst a lakossági szegmenssel együtt az integrált Customer Facing Unit szolgálja ki.

A társaságirányítási struktúra egyszerűsítésére irányuló, folyamatban lévő kezdeményezés részeként az Igazgatóság döntött arról, hogy az Ügyvezető Bizottság jelenlegi feladatait és hatásköreit egyrészt az Igazgatósághoz, másrészt a vezérigazgatóhoz és a vezérigazgató-helyettesekhez telepíti, az Ügyvezető Bizottság átalakul és a továbbiakban agilis módszertan alapján működő “Leadership Squad”-ként működik. Ezen változás eredményeként 2020. január 1-i hatállyal a Társaság Ügyvezető Bizottsága, mint döntéshozó testület megszűnik. A menedzsmentstruktúra egyszerűsítésének célja, hogy elősegítse az agilis és hatékony felsővezetői döntéshozatalt. A Társaság továbbra is teljes mértékben elkötelezett a társaságirányítási gyakorlatoknak való legmagasabb szintű megfelelés fenntartása mellett.
Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmazhat. Azon kijelentések, amelyek nem múltbeli tényekre vonatkoznak (ideértve a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentéseket), jövőre vonatkozó kijelentések. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen kijelentésekre túlzott mértékben támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések a megtételük időpontjában aktuális állapoton alapulnak, és nem vállalunk kötelezettséget arra, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.

A jövőre vonatkozó kijelentések szükségképpen kockázatokkal és bizonytalansággal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek a jövőre vonatkozó kijelentésekben foglaltaktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2018. december 31-én végződött évre vonatkozó, a https://www.telekom.hu címen elérhető weblapunkon is közzétett éves jelentéseink is bemutatják.


Kapcsolódó dokumentumok

Befektetői közlemény
(PDF, 107,8 kB)