Befektetői közlemények

A Magyar Telekom felhívása az Éves Rendes Közgyűléssel kapcsolatban

Budapest, 2020. április 16. 15:30

A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója az alábbi tájékoztatást teszi közzé az Éves Rendes Közgyűlésével kapcsolatban.

A Társaság Igazgatósága 2020. március 6-án 2020. április 8-án 11.00 órára összehívta a Társaság Éves Rendes Közgyűlését (a továbbiakban: a „ Közgyűlés”). A Társaság 2020. március 17-én bejelentette, hogy a koronavírus-járvány (Covid-19) kapcsán kialakult helyzetre tekintettel a Közgyűlés a tervezett időpontban nem kerül megtartásra. A Társaság bejelenti, hogy a Közgyűlés közzétett napirendjén szereplő kérdésekben a 102/2020. (IV. 10.) sz. Kormányrendelet (a továbbiakban a „ Rendelet”) 9. § (2) bekezdése alapján a Társaság Igazgatósága fog dönteni. A Közgyűlés napirendjén szereplő kérdésekben döntő Igazgatósági ülés napja 2020. április 24., vagy - határozatképtelenség esetén – 2020. április 28.

A Rendelet 9. § (6) és (7) bekezdései szerinti részvényesi jogok gyakorlásához szükséges jogosultság megállapítására a Társaság által kezdeményezett visszamenőleges tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor, amelynek fordulónapja az eredetileg közzétett közgyűlési meghívónak megfelelően 2020. április 1.

A tulajdonosi megfeleltetésre az értékpapír-számlavezetők által a KELER Zrt. részére átadott adatok alapján kerül sor. Az adatátadásra, a részvénykönyvi bejegyzés megtiltására, a részvénykönyvből való törlés kérésére vonatkozóan az értékpapír-számlavezetők adnak felvilágosítást a részvényeseknek. A részvénytársaság nem felel az értékpapír-számlavezetők mulasztásának következményeiért.

A Társaság a Rendeletnek megfelelően a mai napon változtatás nélkül közzéteszi az Igazgatóság, illetve a Felügyelőbizottság által korábban elfogadott közgyűlési előterjesztéseket, egyúttal felhívja a részvényesek figyelmét, hogy a Rendelet alapján az Igazgatóság a Közgyűlés közzétett napirendjén szereplő kérdésekben a közzétett határozati javaslatoktól eltérően is dönthet.

A Társaság a Közgyűlés napirendjén szereplő kérdésekben az Igazgatóság által hozott határozatokról és az azokhoz kapcsolódó további szabályozott információkról további tájékoztatást fog közzétenni.
Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmazhat. Azon kijelentések, amelyek nem múltbeli tényekre vonatkoznak (ideértve a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentéseket), jövőre vonatkozó kijelentések. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen kijelentésekre túlzott mértékben támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések a megtételük időpontjában aktuális állapoton alapulnak, és nem vállalunk kötelezettséget arra, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.

A jövőre vonatkozó kijelentések szükségképpen kockázatokkal és bizonytalansággal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek a jövőre vonatkozó kijelentésekben foglaltaktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2018. december 31-én végződött évre vonatkozó, a https://www.telekom.hu címen elérhető weblapunkon is közzétett éves jelentéseink is bemutatják.


Kapcsolódó dokumentumok

Befektetői közlemény
(PDF, 82 kB)