Befektetői közlemények

A Magyar Telekom bejelentése a 2019. évi eredmény utáni osztalékjavaslatról

Budapest, 2020. február 18. 16:00

A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatójabejelenti, hogy a Társaság Igazgatósága megtárgyalta a Magyar Telekom Nyrt. egyedi és a Magyar Telekom Csoport konszolidált, IFRS szerint készült 2019. évi éves beszámolóit, és azokat jóváhagyásra javasolja a Közgyűlésnek. Az Igazgatóság a 2019. üzleti év után részvényenként 20 forint osztalék kifizetését javasolja a Közgyűlésnek. Az Igazgatóság döntést hozott továbbá egy 5,2 milliárd forint értékű részvényvisszavásárlási program indításról, aminek előfeltétele az Éves Rendes Közgyűlés által adott felhatalmazás.

A Magyar Telekom 2020. április 8-án tartja Éves Rendes Közgyűlését. Az Igazgatóság javaslata szerint az osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2020. május 12., az osztalék kifizetésének javasolt kezdőnapja pedig 2020. május 21. Az egyes részvényeseknek ténylegesen fizetendő osztalék mértéke a Társaság Alapszabályának megfelelően kerül kiszámításra és kifizetésre, azaz a Társaság a saját részvénynek minősülő részvényekre eső osztalékot felosztja az osztalékra jogosult részvényesek között.
Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmazhat. Azon kijelentések, amelyek nem múltbeli tényekre vonatkoznak (ideértve a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentéseket), jövőre vonatkozó kijelentések. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen kijelentésekre túlzott mértékben támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések a megtételük időpontjában aktuális állapoton alapulnak, és nem vállalunk kötelezettséget arra, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.

A jövőre vonatkozó kijelentések szükségképpen kockázatokkal és bizonytalansággal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek a jövőre vonatkozó kijelentésekben foglaltaktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2018. december 31-én végződött évre vonatkozó, a https://www.telekom.hu címen elérhető weblapunkon is közzétett éves jelentéseink is bemutatják.


Kapcsolódó dokumentumok

Befektetői közlemény
(PDF, 72,4 kB)