Befektetői közlemények

Felügyeleti határozat a Magyar Telekommal szemben

Budapest, 2020. január 23. 20:00

A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB; a továbbiakban: a „Társaság” vagy a „Kibocsátó”), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója közzéteszi, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: az „MNB”) 2020. január 22-én kelt és a Társaság által 2020. január 23-án átvett H-PJ-III-5/2020. számú határozatával az alábbi felügyeleti határozatot hozta.

„I. Az MNB megtiltja a Kibocsátó számára, hogy a piaci visszaélésekről szóló európai uniós rendeletben foglalt, a bennfentes információ közzétételének késleltetésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket ismételten megsértse.

II. Az MNB kötelezi a Kibocsátót, hogy jelen határozat véglegessé válását követő 3 munkanapon belül rendkívüli adatszolgáltatás keretében bocsássa az MNB rendelkezésére a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kitöltött, a jelen határozatban vizsgált bennfentes információ közzététele késleltetésének MNB részére történő bejelentésére szolgáló űrlapot.”

A Társaság célja az, hogy mindenkor maradéktalanul betartsa a bennfentes információk kezelésére vonatkozó szabályokat. A Társaság az MNB határozatának tanulmányozása után dönt az esetleges további lépésekről.
Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmazhat. Azon kijelentések, amelyek nem múltbeli tényekre vonatkoznak (ideértve a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentéseket), jövőre vonatkozó kijelentések. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen kijelentésekre túlzott mértékben támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések a megtételük időpontjában aktuális állapoton alapulnak, és nem vállalunk kötelezettséget arra, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.

A jövőre vonatkozó kijelentések szükségképpen kockázatokkal és bizonytalansággal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek a jövőre vonatkozó kijelentésekben foglaltaktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2018. december 31-én végződött évre vonatkozó, a https://www.telekom.hu címen elérhető weblapunkon is közzétett éves jelentéseink is bemutatják.


Kapcsolódó dokumentumok

Befektetői közlemény
(PDF, 89,5 kB)