Befektetői közlemények

A Magyar Telekom nem tartja meg 2020. április 8-án az Éves Rendes Közgyűlését

Budapest, 2020. március 17. 11:30

Budapest – 2020. március 17. – A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB, a továbbiakban a „Társaság”), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója az alábbi tájékoztatást teszi közzé az Éves Rendes Közgyűlésével kapcsolatban.

Ahogyan azt 2020. március 6-án bejelentettük, a Társaság Igazgatósága 2020. április 8-án 11.00 órára összehívta a Társaság Éves Rendes Közgyűlését (a továbbiakban: a „ Közgyűlés”).

A Társaság ezennel bejelenti, hogy a koronavírus-járvány (Covid-19) kapcsán kialakult helyzetre tekintettel, figyelembe véve a vonatkozó jogszabályokat (így különösen a 46/2020 (III.16.) Korm. rendelet 4. §-ában foglaltakat), valamint a rendelkezésre álló, nyilvános információkat, nem lát lehetőséget arra, hogy a Közgyűlést 2020. április 8-án megtartsa.

Ez a következtetés teljes összhangban áll a Társaság társadalmi felelősségvállalás iránti nagyfokú elkötelezettségével. A jelen helyzetben a Társaság a munkavállalói, részvényesei, tisztségviselői, partnerei és ügyfelei egészségét helyezi előtérbe.

Az a tény, hogy a Közgyűlés a tervezett dátummal nem kerül megtartásra, szükségszerűen hatással lesz a 2019. üzleti év utáni osztalék kifizetésének, valamint az Igazgatóság által indított részvényvisszavásárlási program megvalósításának időzítésére, valamint egyéb társaságirányítási döntések időzítésére.

A kiemelkedően transzparens működés jegyében a fentiek ellenére a mai napon a Társaság a honlapján közzéteszi az auditált, 2019. évi Konszolidált és Egyedi Éves Beszámolóit, amelyeket az Igazgatóság a Közgyűlésnek jóváhagyásra javasol.

A Társaság továbbra is figyelemmel kíséri a járványügyi helyzet alakulását, a vonatkozó jogszabályokat, hatósági döntéseket és kommunikációt; és kellő időben fogja tájékoztatni a Részvényeseit a Közgyűlés új időpontjáról, valamint helyszínéről és a Közgyűlés megtartására vonatkozó egyéb információkról.
Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmazhat. Azon kijelentések, amelyek nem múltbeli tényekre vonatkoznak (ideértve a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentéseket), jövőre vonatkozó kijelentések. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen kijelentésekre túlzott mértékben támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések a megtételük időpontjában aktuális állapoton alapulnak, és nem vállalunk kötelezettséget arra, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.

A jövőre vonatkozó kijelentések szükségképpen kockázatokkal és bizonytalansággal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek a jövőre vonatkozó kijelentésekben foglaltaktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2018. december 31-én végződött évre vonatkozó, a https://www.telekom.hu címen elérhető weblapunkon is közzétett éves jelentéseink is bemutatják.


Kapcsolódó dokumentumok

Befektetői közlemény
(PDF, 81,3 kB)