Befektetői közlemények

A Magyar Telekom 2027 HUF Kötvényekre vonatkozó árjegyzői szerződés lényeges adatai

Budapest, 2020. november 24. 15:30

A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB, továbbiakban „Társaság”), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója bejelenti, hogy a mai napon árjegyzői szerződést kötött az UniCredit Bank Hungary Zrt-vel.

Összhangban a Magyar Nemzeti Bank által indított Növekedési Kötvényprogram feltételeiben rögzített előírásokkal, a Társaság a Magyar Telekom 2027 HUF Kötvény elnevezésű (ISIN: HU0000360128) kötvénye tekintetében árjegyzői szerződést kötött, az alábbi lényeges adatokkal:

  • Árjegyző(k) neve: UniCredit Bank Hungary Zrt.
  • Az árjegyzői kötelezettség kereskedési időn belüli teljesítési ideje: az Árjegyző minden kereskedési napon azonos mennyiségű Kötvényre vonatkozó saját számlás kétoldali ajánlatokat tesz (egyidejű vételi és eladási ajánlat), amelyeket a kereskedési napon délelőtt 11:00 óra és délután 13:00 óra között legalább 15 percen keresztül fenntart, és biztosítja, hogy ez idő alatt az ajánlat a BÉT rendszerében mindvégig látható legyen
  • Az ársáv mértéke: maximum 200 bázispont
  • A minimális ajánlati kötelezettség: az ajánlat névértéke a vételi és az eladási oldalon is egyaránt eléri a legalább a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, vagy legalább egy darab Kötvényre vonatkozik
  • Az árjegyzés felfüggesztése: szélsőséges piaci volatilitás és működési zavarok esetén az Árjegyző jogosult felfüggeszteni az árjegyzési tevékenységet
  • Az Árjegyzői szerződés időbeli hatálya: a BÉT XBond multilaterális kereskedési rendszerében történő kereskedés első napjától a regisztráció megszűnéséig


Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmazhat. Azon kijelentések, amelyek nem múltbeli tényekre vonatkoznak (ideértve a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentéseket), jövőre vonatkozó kijelentések. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen kijelentésekre túlzott mértékben támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések a megtételük időpontjában aktuális állapoton alapulnak, és nem vállalunk kötelezettséget arra, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.

A jövőre vonatkozó kijelentések szükségképpen kockázatokkal és bizonytalansággal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek a jövőre vonatkozó kijelentésekben foglaltaktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2019. december 31-én végződött évre vonatkozó, a https://www.telekom.hu címen elérhető weblapunkon is közzétett éves jelentéseink is bemutatják.


Kapcsolódó dokumentumok

Befektetői közlemény
(PDF, 88 kB)