Befektetői közlemények

A Magyar Telekom 2023. negyedik negyedéves eredményei

Budapest, 2024. február 22. 17:30


A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB a továbbiakban a Társaság), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója ma közzétette 2023. negyedik negyedévre és egész évre vonatkozó EU által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit (a továbbiakban: negyedéves pénzügyi jelentés). A negyedéves pénzügyi jelentés nem auditált értékeket tartalmaz az összes pénzügyi időszakra.

Főbb pénzügyi mutatók:

Főbb pénzügyi mutatók


Főbb eredmények:

  • A csoport bevétele 2023 negyedik negyedévében 15,1%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest, és 13,8%-kal 2023 egész éve tekintetében. A bővülést elsősorban a mobil adat és vezetékes szélessávú szolgáltatások iránti továbbra is erős kereslet, valamint a Magyarországon bevezetett infláció-követő díjkorrekció pozitív hatásai okozták.
  • A bruttó fedezet éves összehasonlításban 15,8%-kal javult 2023 negyedik negyedévében, és 16,7%-kal nőtt 2023 teljes évében, ami a szolgáltatási bevételek növekedésének köszönhető.
  • Az EBITDA AL éves összehasonlításban 17,4%-kal nőtt 2023 negyedik negyedévében, és 16,4%-kal a 2023-as teljes évben, mivel a bruttó fedezet növekedése ellensúlyozta a közvetett költségek növekedését.
  • A módosított eredmény 2023 negyedik negyedévében 25,8 milliárd forint volt, a 2023-as teljes évben pedig elérte a 93,6 milliárd forintot, tükrözve a működési eredmény javulását.
  • A Capex AL – spektrumlicensz nélkül - éves szinten 17,0%-kal csökkent 2023-ban, 105,1 milliárd forintot tett ki. Ez a csökkenés a mindkét országban alacsonyabb volumenű hálózati beruházások eredménye.
  • A spektrumlicensz nélküli szabad cash flow 86,8 milliárd forintot tett ki 2023-ban, ami 35,9 milliárd forintos éves növekedést jelent. Ezt a növekedést a működési eredmény javulása és a csökkentett beruházási szint együttes hatása eredményezte.§  Az Igazgatóság a 2023. üzleti év után 41,56 milliárd forint osztalék kifizetését javasolja elfogadásra a Társaság Éves Rendes Közgyűlésének továbbá maximum 24,0 milliárd forint értékű részvény visszavásárlását tűzte ki célul, ami maximálisan 65,56 milliárd forint részvényesi javadalmazást eredményez a 2023. évi eredmények után.

Főbb működési eredmények:

  • A gigabites hálózat magyarországi kiépítése 2023-ban is folytatódott, 200 ezer új hozzáférési pontot elérve, így az év végére a vezetékes hálózatunk gigabites lefedettsége elérte a 80%-ot.
  • A bővülő gigabites lefedettség hozzájárult a magyarországi vezetékes szélessávú ügyfélkör és az ARPU növekedéséhez, amely 2023-ban 5,1%-kal, illetve 19,0%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest.
  • A magyarországi mobilhálózat-modernizáció elérte a 80%-os, előrehaladott állapotot, míg a kültéri lakossági 5G lefedettség elérte a 65%-ot.
  • A mobilhálózatfejlesztés lehetővé tette ügyfeleink átlagos mobiladat-használatának több mint 20%-os növekedését 2023-ban, ami a magyarországi mobil előfizetéses ARPU 17,7%-os éves növekedésében is tükröződik.


Rékasi Tibor, a Magyar Telekom vezérigazgatója, elmondta:

 

„Örömmel számolok be arról, hogy annak ellenére, hogy 2023-ben jelentős makrogazdasági kihívásokkal néztünk szembe, megőriztük erős kereskedelmi teljesítményünket, a mobil adat és a gigabites szélessávú szolgáltatások iránt egyaránt növekvő keresletet tapasztaltunk. A stratégiai prioritásunkkal összhangban a gigabit-képes hálózat további bővítésének köszönhetően tovább haladtunk Magyarország digitális átalakítása felé. Év végére a gigabit-képes hozzáférési pontok száma meghaladta a 3,6 milliót, és országszerte ügyfeleink megközelítőleg 50%-a választotta a gigabites szélessávú csomagot. Kitartó elköteleződésünk középpontjában változatlanul az állt, hogy tökéletes kapcsolatot és ügyfeleink számára kimagasló ügyfélélményt nyújtsunk.

Az elköteleződésünket, valamint a március 1-jei hatállyal végrehajtott infláció-követő díjkorrekciót tükrözve a bevételek jelentős mértékben, 13,8%-kal nőttek 2023-ban. Annak ellenére, hogy éves szinten négyszer magasabb energiaköltségekkel kellett szembenéznünk és költségeinkre, különös tekintettel a beszállítói költségekre, inflációs nyomás nehezedett, az EBIDTA AL éves szinten 16,4%-kal nőtt.

Örömömre szolgál, hogy kiemelkedő működési teljesítményünknek köszönhetően a Csoport módosított nettó eredménye 48,7%-kal, 93,6 milliárd forintra nőtt. Ennek következtében az Igazgatóság összesen maximálisan 65,56 milliárd forint részvényesi javadalmazást javasol, ami összesen 41,56 milliárd forint a 2023. év eredménye utáni osztalékfizetést és maximálisan 24,0 milliárd forint részvény-visszavásárlást foglal magába. A javaslat a 2023-ban elért módosított nettó eredmény nagyságrendileg 70%-ának felel meg.

2024-re előretekintve, a kihívásokkal teli gazdasági környezetből fakadó további, a nyereségességünkre nehezedő nyomásra számítunk. A kimagasló kereskedelmi eredményünknek és a korábban bejelentett, minden szerződést érintő díjkorrekciónak köszönhetően azonban 5%-10% közötti bevételnövekedést várunk. Mindemellett a közműadó 2024-ben történő megszűnését és a kedvezőbb energiaköltségeket figyelembe véve az EBITDA AL 20%-25% közötti növekedésére számítunk 2024-ben. Várakozásaink szerint a módosított nettó eredmény megközelítőleg 130 milliárd forint, szabad cash-flow pedig várhatóan 120 milliárd forint körül alakul majd.”

Célkitűzések

 


Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, ezért nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.

A jövőre vonatkozó kijelentések önmagukban rejlő kockázatokkal és bizonytalanságokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegű megállapításoktól. Ilyen tényezők, többek között, a 2022. december 31-ével végződött év pénzügyi beszámolójában kerülnek bemutatásra, amely elérhető weboldalunkon a http://www.telekom.hu-n, és amely a Nemzetközi Számviteli Szabvány Testület („IASB”) által kibocsátott és az Európai Unió által elfogadott, Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) figyelembevételével készült.