Éves Rendes Közgyűlés - 2002. április 26.

KÖZGYŰLÉS HELYE ÉS IDEJE
A közgyűlés időpontja: 2002. április 26. (péntek) 11 óra
Regisztráció: 9.00 és 10.30 között
A közgyűlés helye: Magyar Telekom Székház Tölösi Konferencia Központ
Budapest I., Krisztina krt. 55.

Részvétel és szavazati jog gyakorlása:

A szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy a részvényes illetőleg a részvényesi meghatalmazott e minőségében a Közgyűlés időpontját megelőző legalább hat (6) munkanappal (legkésőbb 2002. április 18-án) a részvénykönyvbe bejegyzésre kerüljön a KELER Rt. Részvénykönyv-vezetési osztályán (1075 Budapest, Asbóth u. 9-11. Tel.: 269-6550/300, 301).