Éves Rendes Közgyűlés - 2004. április 28.

KÖZGYŰLÉS HELYE ÉS IDEJE
A közgyűlés időpontja: 2004. április 28. (szerda) 11 óra
Regisztráció: 9.00 és 10.30 között
A közgyűlés helye: Magyar Telekom Székház Tölösi Konferencia Központ
Budapest I., Krisztina krt. 55.

Részvétel és szavazati jog gyakorlása:

A szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy a részvényes illetőleg a részvényesi meghatalmazott e minőségében a Közgyűlés időpontját megelőző legalább hat (6) munkanappal (legkésőbb 2004. április 20-án) a részvénykönyvbe bejegyzésre kerüljön a KELER Rt. Részvénykönyv-vezetési osztályán (1075 Budapest, Asbóth u. 9-11. Tel.: 483 6100/237, 253).
Azok a részvényesek, akiknek részvénye letétben van, a Közgyűlésen való részvételi szándékukat 2004. április 15-ig - az esetleges félreértések elkerülése érdekében - írásban jelezzék a letétkezelőnél.