Éves Rendes Közgyűlés - 2005. április 27.

Közgyűlés helye és ideje
A közgyűlés időpontja: 2005. április hó 27-én 11.00 óra
A közgyűlés helye: Magyar Telekom Székház Tölösi Konferencia Központ
Budapest I., Krisztina krt. 55.
   
A közgyűlés napirendi pontjai
1. Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a Matáv Csoport üzletpolitikájáról, a Számviteli törvényben előírt beszámoló a Matáv Csoport 2004. évi gazdálkodásáról, vagyoni helyzetének alakulásáról
2. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2004. évi gazdálkodásról. A Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentésének ismertetése
3. Az Igazgatóság javaslata a 2004. évi adózott eredmény felhasználására
4. A Társaság Alapszabályának módosítása
5. Igazgatósági tag választása
6. A Felügyelő Bizottsági tagok választása
7. FEB tagok díjazásának megállapítása
8. Egyebek