Éves Rendes Közgyűlés - 2007. április 26.

Közgyűlés helye és ideje

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága 2007. április 26 -án 11.00 órára összehívta a társaság évi rendes közgyűlését.

A közgyűlés időpontja: 2007. április 26 -án 11.00 óra
A közgyűlés helye: Magyar Telekom Székház Tölösi Konferencia Központ
Budapest I., Krisztina krt. 55.
   
A közgyűlés napirendi pontjai
1. Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a Magyar Telekom Csoport üzletpolitikájáról, a számviteli törvényben előírt beszámoló a Magyar Telekom Csoport 2006 évi gazdálkodásáról, vagyoni helyzetének alakulásáról
2. Az Igazgatóság jelentése a társaság 2006 évi gazdálkodásáról; a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentésének ismertetése
3. Döntés a társaság 2006 évi pénzügyi beszámolóinak, valamint a felelős vállalatirányítási jelentésének jóváhagyásáról és az igazgatóság tagjainak adandó felmentvényről
4. Az Igazgatóság javaslata a 2006 évi adózott eredmény felhasználására
5. A Magyar Telekom Nyrt Alapszabályának módosítása
6. A Felügyelő Bizottság ügyrendjének módosítása
7. Igazgatósági tagok választása és díjazásának megállapítása
8. Felügyelő Bizottsági tagok választása és díjazásának megállapítása
9. Audit Bizottsági tagok választása
10. A Társaság könyvvizsgálatának elvégzéséért személyében felelős természetes személy könyvvizsgáló, valamint helyettes könyvvizsgáló kijelölése
11. Egyebek