Éves Rendes Közgyűlés - 2013. április 12.

Közgyűlés időpontja és helye

Éves Rendes Közgyűlés - 2013. április 12.

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága
összehívja a társaság évi rendes közgyűlését.

A közgyűlés időpontja: 2013. április 12. 11:00 óra
A közgyűlés helye: Magyar Telekom Székház
Tölösi Konferencia Központ

1013 Budapest, I. kerület, Krisztina krt. 55.
A közgyűlés napirendi pontjai
1. Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2012. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetének alakulásáról Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 319,2 kB)
2. Döntés a Társaság számviteli törvény által előírt Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2012. évi konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 2 MB)

A Felügyelő Bizottság jelentése
(PDF, 142,9 kB)

Az Audit Bizottság jelentése
(PDF, 151,9 kB)
3. Döntés a Társaság számviteli törvénynek megfelelően elkészített 2012. évi egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 2,4 MB)

A Felügyelő Bizottság jelentése
(PDF, 142,9 kB)

Az Audit Bizottság jelentése
(PDF, 151,9 kB)
4. Az Igazgatóság javaslata a 2012. évi adózott eredmény felhasználására; a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének ismertetése; döntés a 2012. évi adózott eredmény felhasználásáról, osztalékfizetésről
Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 38 kB)

A Felügyelő Bizottság jelentése
(PDF, 142,9 kB)

Az Audit Bizottság jelentése
(PDF, 151,9 kB)
5. Az Igazgatóság felhatalmazása Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 39,8 kB)
6. Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 1,3 MB)
7. Döntés az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvény megadásáról Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 96 kB)
8. Igazgatósági tagok választása Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 198,3 kB)
9. Felügyelő Bizottsági tagok választása Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 247,5 kB)
10. Audit Bizottsági tagok választása Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 154,4 kB)
11. A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása, illetve a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározása Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 156,6 kB)