Éves Rendes Közgyűlés - 2016. április 12.

Közgyűlés időpontja és helye

Éves Rendes Közgyűlés - 2016. április 12.

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága
összehívja a Társaság Éves Rendes Közgyűlését.

A közgyűlés időpontja: 2016. április 12. 11:00 óra 
A közgyűlés helye: Magyar Telekom Székház
Tölösi Konferencia Központ

1013 Budapest, I. kerület, Krisztina krt. 55.  
A közgyűlés napirendi pontjai
1.  Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2015. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről  
2.  Döntés a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2015. évi Konszolidált Éves Beszámolójának jóváhagyásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése  
3.  Döntés a Társaság magyar számviteli törvénynek megfelelően elkészített 2015. évi Egyedi Éves Beszámolójának (HAR) jóváhagyásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése  
4.  Az Igazgatóság javaslata a 2015. évi adózott eredmény felhasználására; a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének ismertetése; döntés a 2015. évi adózott eredmény felhasználásáról  
5.  Az Igazgatóság felhatalmazása Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására 
6.  Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról 
7.  Döntés az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvényről 
8.  Igazgatósági tagok választása 
9.  Felügyelő Bizottsági tagok választása 
10.  Audit Bizottsági tagok választása 
11.  A Társaság Állandó Könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása, valamint az Állandó Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározása