Éves Rendes Közgyűlés - 2018. április 10.

Közgyűlés időpontja és helye

Éves Rendes Közgyűlés - 2018. április 10.


A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága értesíti a Társaság Tisztelt Részvényeseit, hogy összehívja a Társaság Éves Rendes Közgyűlését.

A közgyűlés időpontja: 2018. április 10. 11:00 óra 
A közgyűlés helye: Magyar Telekom Székház
Tölösi Konferencia Központ
1013 Budapest, I. kerület, Krisztina krt. 55.  
A közgyűlés napirendi pontjai
1.  Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2017. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről  
2.  Döntés a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2017. évi Konszolidált Éves Beszámolójának jóváhagyásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése  
3.  Döntés a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2017. évi Egyedi Éves Beszámolójának jóváhagyásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése  
4.  Az Igazgatóság javaslata a 2017. évi adózott eredmény felhasználására; a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének ismertetése; döntés a 2017. évi adózott eredmény felhasználásáról  
5.  Az Igazgatóság tájékoztatója a 2017. évi éves rendes közgyűlést követően megszerzett saját részvényekről; az Igazgatóság felhatalmazása Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására  
6.  Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról 
7.  Döntés az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvényről 
8.  A Felügyelő Bizottság munkavállalói képviselő tagjának megválasztása  
9.  Döntés a Magyar Telekom Nyrt. Alapszabályának módosításáról (Az Alapszabály módosítással érintett pontja: 6.4. Az Igazgatóság hatásköre (6.4. (p))  
10.  A Társaság Állandó Könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása, valamint az Állandó Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározása