Éves Rendes Közgyűlés

A Társaság tájékoztatja a tisztelt Részvényeseket, hogy az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdése szerint a Közgyűlés személyes részvétellel kerül megtartásra, a Közgyűlés megtartásakor hatályos járványügyi szabályok és előírások figyelembevételével.

A Társaság folyamatosan figyelemmel kíséri a járványügyi helyzet alakulását, a vonatkozó jogszabályokat, hatósági döntéseket és kommunikációt, amelyek érinthetik a Közgyűlést, és kellő időben fogja tájékoztatni a Részvényeseit a Közgyűléssel kapcsolatos egyéb információkról.

Javasoljuk a Részvényeseinknek, hogy a Közgyűléssel kapcsolatban, illetve az arra történő belépési követelményekről folyamatosan tájékozódjanak, valamint kísérjék figyelemmel a Társaság honlapját.

Közgyűlés időpontja és helye

Éves Rendes Közgyűlés - 2022. április 12.


A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága értesíti a Társaság Tisztelt Részvényeseit, hogy 2022. április 12-én 11.00 órára összehívja a Társaság Éves Rendes Közgyűlését (Közgyűlés).

A közgyűlés időpontja: 2022. április 12. 11:00 óra 
A közgyűlés helye: Magyar Telekom Székház
Puskás Tivadar konferenciaterem
1097 Budapest, IX. kerület, Könyves Kálmán krt. 36.  
A közgyűlés napirendi pontjai

A Hold 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap, a Hold 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap, a Hold Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap, a Hold Közép-európai Részvény Befektetési Alap, a Hold Részvény Befektetési Alap, valamint a Hold Rubicon Származtatott Befektetési Alap a napirend kiegészítésére vonatkozó javaslatot tett, a kiegészítést dőlt betű jelzi:

1.  Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2021. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről  
2.  A Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2021. évi Konszolidált Éves Beszámolójának jóváhagyása, a Felügyelőbizottság, az Auditbizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése  
3.  A Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2021. évi Egyedi Éves Beszámolójának jóváhagyása, a Felügyelőbizottság, az Auditbizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése  
4.  Az Igazgatóság javaslata a 2021. évi adózott eredmény felhasználására; a Felügyelőbizottság, az Auditbizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének ismertetése; a 2021. évi adózott eredmény felhasználása; Részvényesi javaslat az adózott eredmény felhasználásáról való döntésről és az osztalék megállapításáról  
5.  Az Igazgatóság tájékoztatója a 2021. évi éves rendes közgyűlést követően megszerzett saját részvényekről; az Igazgatóság felhatalmazása Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására  
6.  A Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása 
7.  Az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvény 
8.  Az Alapszabály módosítása 
9.  Igazgatósági tagok választása; Igazgatósági tag visszahívása és új igazgatósági tag megválasztása és díjazásának megállapítása  
10.  Az Igazgatóság tagjai díjazásának megállapítása  
11.  Felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagok választása  
12.  A Társaság alaptőkéjének leszállítása és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosítása  
13.  Véleménynyilvánító szavazás a 2019. évi LXVII. törvény szerinti módosított Javadalmazási Politikáról; Igazgatóság felszólítása új Javadalmazási Politika kialakítására;  
14.  Véleménynyilvánító szavazás a 2019. évi LXVII. törvény szerinti Javadalmazási Jelentésről  
15.  A Társaság Állandó Könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása, valamint az Állandó Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározása  
16.  Igazgatóság beszámolója a részvényesek a Társaság osztalékpolitikájára tett javaslatainak elbírálásáról; Igazgatóság felszólítása új osztalékpolitika kialakítására  

1) csak abban az esetben, ha az éves rendes közgyűlés megtartásra kerül

2) csak abban az esetben, ha az éves rendes közgyűlés megtartásra kerül, a Rendelet alapján részvénytársaság igazgatósága a jegyezett tőke leszállításáról nem dönthet