Rendkívüli Közgyűlés - 2005. november 7.

Közgyűlés helye és ideje

A Magyar Telekom Rt. Igazgatósága 2005. november 7-én 11.00 órára összehívta a társaság Rendkívüli Közgyűlését.

A közgyűlés időpontja: 2005. november 7-én 11.00 óra
A közgyűlés helye: Magyar Telekom Székház Tölösi Konferencia Központ
Budapest I., Krisztina krt. 55.
A közgyűlés napirendi pontjai
1. Döntés a Magyar Telekom Rt. és a T-Mobile Magyarország Rt. beolvadással történő egyesülésének szándékáról, az egyesüléssel kapcsolatos határozatok meghozatala
2. Egyebek