Rendkívüli Közgyűlés - 2005. december 20.

Közgyűlés helye és ideje

A Magyar Telekom Rt. Igazgatósága 2005. december 20-án 11.00 órára összehívta a társaság Rendkívüli Közgyűlését.

A közgyűlés időpontja: 2005. december 20-án 11.00 óra
A közgyűlés helye: Magyar Telekom Székház Tölösi Konferencia Központ
Budapest I., Krisztina krt. 55.
A közgyűlés napirendi pontjai
1. Tájékoztatás a részvényesek részére a Társaság és a T-Mobile Magyarország Rt. (egyesülő társaságok) egyesülésével (egyesülés) kapcsolatban felmerülő kérdésekről
2. Döntés a független könyvvizsgáló az egyesülő társaságok vagyonmérleg-- tervezeteiről és vagyonleltár-tervezeteiről, valamint a jogutód társaság vagyonmérleg-tervezetéről és vagyonleltár-tervezetéről, valamint a részvények cserearányáról az egyesülési szerződés tervezetében és az igazgatóság írásbeli beszámolójában foglaltakkal kapcsolatban készített nyilatkozatáról, illetve arra vonatkozó állásfoglalásáról, hogy a tervezett egyesülés nem veszélyezteti a társasággal szembeni hitelezői követeléseknek a kielégítését
3. Döntés a Felügyelő Bizottságnak az egyesülő társaságok vagyonmérleg--tervezeteiről és vagyonleltár-tervezeteiről, valamint a jogutód társaság vagyonmérleg-tervezetéről és vagyonleltár-tervezetéről készített véleményéről
4. Az Igazgatóság által az egyesülésről készített írásbeli beszámoló jóváhagyása
5. Döntés a jogutód gazdasági társaságban részt venni nem kívánó személyek részére kifizetendő vagyonhányad mértékéről, valamint a velük történő elszámolás rendjéről
6. Döntés a Magyar Telekom Rt. egyesülési vagyonmérleg-tervezetéről és vagyonleltár-tervezetéről
7. A jogutód gazdasági társaságban részt venni nem kívánó személyek végleges számbavétele
8. A jogutód gazdasági társaságban részt venni nem kívánó személyek számának megállapítása
9. Döntés a jogutód társaság vagyonmérleg-tervezetéről és vagyonleltár-tervezetéről
10. Döntés az egyesülésről, az Egyesülési szerződés elfogadása
11. A jogutód társaságban az igazgatósági és a felügyelő bizottsági tagok személyének megállapítása
12. Döntés a jogutód társaság alapszabályának módosításáról
13. Egyebek