Rendkívüli Közgyűlés - 2006. október 9.

Közgyűlés helye és ideje

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága 2006. október hó 9-én 11.00 órára összehívta a társaság Rendkívüli Közgyűlését.

A közgyűlés időpontja: 2006. október hó 9-én 11.00 óra
A közgyűlés helye: Magyar Telekom Székház Tölösi Konferencia Központ
Budapest I., Krisztina krt. 55.
A közgyűlés napirendi pontjai
1. Az Igazgatóság tájékoztatása a Társaság üzletmenetéről, aktuális helyzetéről és a folyamatban lévő vizsgálatról
2. Az Alapszabály módosítása
3. A Felügyelő Bizottság ügyrendjének módosítása
4. Igazgatósági tagok választása
5. Felügyelő bizottsági tagok választása
6. Ellenőrző bizottsági tagok választása
7. Egyebek

A 2006. október 9-én megtartott közgyűlés a 3. napirendi ponttal kapcsolatos határozat meghozatalát követően felfüggesztette a további napirendi pontok tárgyalását. A felfüggesztett Közgyűlés folytatása 2006. november 6-án 10.00 órai kezdettel lesz.