Rendkívüli Közgyűlés - 2006. december 21.

Közgyűlés helye és ideje

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága 2006. december 21-én 11.00 órára összehívta a társaság Rendkívüli Közgyűlését.

A közgyűlés időpontja: 2006. december 21-én 11.00 óra
A közgyűlés helye: Magyar Telekom Székház Tölösi Konferencia Központ
Budapest I., Krisztina krt. 55.
A közgyűlés napirendi pontjai
1. Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a Magyar Telekom Csoport üzletpolitikájáról, a számviteli törvényben előírt beszámoló a Magyar Telekom Csoport 2005. évi gazdálkodásáról, vagyoni helyzetének alakulásáról
2. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2005. évi gazdálkodásáról; a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentésének ismertetése
3. Döntés a társaság 2005. évi pénzügyi beszámolóinak jóváhagyásáról és az igazgatóság tagjainak adandó felmentvényről
4. Az Igazgatóság javaslata a 2005. évi adózott eredmény felhasználására
5. A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása
6. A Magyar Telekom Nyrt. Alapszabályának módosítása
7. Igazgatósági tagok visszahívása és választása
8. Egyebek