Rendkívüli Közgyűlés - 2007. június 29.

Közgyűlés helye és ideje

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága 2007. június hó 29-én 10.00 órára összehívta a társaság rendkívüli közgyűlését.

A közgyűlés időpontja: 2007. június 29. 10:00 óra
A közgyűlés helye: Magyar Telekom Székház Tölösi Konferencia Központ
Budapest I., Krisztina krt. 55.
A közgyűlés napirendi pontjai
1. A Magyar Telekom Nyrt. Alapszabályának módosítása
2. Tájékoztatás a részvényesek részére a társaság, a T-Online Magyarország Zrt. és az Emitel Zrt. átalakulásával kapcsolatban
3. A független könyvvizsgáló átalakulással kapcsolatos nyilatkozata, illetve arra vonatkozó állásfoglalása, hogy a tervezett átalakulás nem veszélyezteti a társasággal szembeni hitelezői követeléseknek a kielégítését
4. A Felügyelő Bizottság véleménye az átalakuló társaságok vagyonmérleg--tervezeteiről és vagyonleltár-tervezeteiről, valamint a jogutód társaság vagyonmérleg-tervezetéről és vagyonleltár-tervezetéről
5. A vezető tisztségviselők által készített írásbeli beszámoló jóváhagyása
6. Döntés a Magyar Telekom-ban mint jogutód gazdasági társaságban részt venni nem kívánó személyek részére kifizetendő vagyonhányad mértékéről, valamint a velük történő elszámolás rendjéről
7. A jogutód gazdasági társaságban részt venni nem kívánó személyek és részvényeik végleges számbavétele
8. A jogutód gazdasági társaságban részt venni nem kívánó személyek és részvényeik számának megállapítása
9. Döntés a Magyar Telekom Nyrt. mint jogutód átalakulási vagyonmérleg-tervezetéről és vagyonleltár-tervezetéről
10. Döntés az átalakulásról, a Szétválási szerződés és az Egyesülési szerződés elfogadása
11. A Magyar Telekom mint jogutód társaság igazgatósági és a felügyelő bizottsági tagjai személyének megállapítása
12. Döntés a társaság Alapszabályának átalakulással kapcsolatos módosításáról
13. Egyebek