Rendkívüli Közgyűlés - 2009. június 29.

Közgyűlés helye és ideje

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága  
összehívta a társaság rendkívüli közgyűlését.

A közgyűlés időpontja: 2009. június 29. 11:00 óra
A közgyűlés helye: Magyar Telekom Székház
Tölösi Konferencia Központ
Budapest I., Krisztina krt. 55.
A közgyűlés napirendi pontjai
1. Tájékoztatás a részvényesek részére a Magyar Telekom Nyrt., a T-Kábel Magyarország Kft. és a Dél-Vonal Kft. átalakulásával kapcsolatban
Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 43,1 kB)
2. A vezető tisztségviselők által készített írásbeli beszámoló jóváhagyása
Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 339,5 kB)
3. A független könyvvizsgáló átalakulással kapcsolatos nyilatkozata, illetve arra vonatkozó állásfoglalása, hogy a tervezett átalakulás nem veszélyezteti a társasággal szembeni hitelezői követeléseknek a kielégítését Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 1,2 MB)
4. A Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság véleménye a társaság átalakulásáról Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 107,4 kB)
5. Döntés a Magyar Telekom Nyrt. záró vagyonmérleg-tervezetéről és vagyonleltár-tervezetéről Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 5,7 MB)
6. Döntés a Magyar Telekomban, mint jogutód gazdasági társaságban részt venni nem kívánó személyek részére kifizetendő vagyonhányad mértékéről, valamint a velük történő elszámolás rendjéről Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 42,5 kB)
7. A jogutód gazdasági társaságban részt venni nem kívánó személyek és részvényeik végleges számbavétele Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 123,6 kB)
8. A jogutód gazdasági társaságban részt venni nem kívánó személyek és részvényeik számának megállapítása  Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 38,1 kB)
9. Döntés a Magyar Telekom Nyrt., mint jogutód társaság vagyonmérleg-tervezetéről és vagyonleltár-tervezetéről, figyelemmel az esetlegesen kilépő részvényesek miatt a vagyonmérleg tervezetet érintő változásokra Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 2,5 MB)
10. Döntés az átalakulásról, az egyesülési szerződés elfogadása  Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 4,8 MB)
11. Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról
(1.4. (a) A Társaság telephelyei; 1.4. (b) A Társaság fióktelepei; 1.8. A Jogutódlás; 1.7. A Társaság alaptőkéje; 2.1. Részvények; 15.2. Értesítések;15.5. Egyéb) Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 52,4 kB)
12. A jogutód Társaság új Alapszabályának elfogadása Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 388,6 kB)