Fenntarthatósági stratégia 2005-2008

A Magyar Telekom Csoport, mint vezető infokommunikációs szolgáltató Közép-Európában 2005 előtt elérte a vezető szerepet a környezetvédelemben is. A 2005–2008-as időszak Fenntarthatósági stratégiájának teljesített célkitűzése az volt, hogy társaságunk – miközben fenntartja vezető környezetvédelmi szerepét – vezető pozíciót érjen el a fenntarthatóság terén is. Ez magában foglalta a fenntarthatósági elv core businessbe történő beépítését, a folyamatok, szervezetek működésének felülvizsgálatát, a nemzetközi irányelvek alkalmazását, valamint új kommunikációs és együttműködési irányok kijelölését is.

A stratégia fókuszai

voltak: az információs, kommunikációs technológia növekvő használatával párhuzamosan létrejövő negatív hatások csökkentése. (A bemeneti és kimeneti tényezők kontrollálása, csökkentése – mint a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése meg nem újuló energiaforrások használatának mérséklésével –, az elektromágneses sugárzás és a hulladék mennyiségének csökkentése, hatékony gazdálkodás stb.)Az információs, kommunikációs termékek fenntarthatósági szempontból történő menedzselése.

Az infokommunikációs termékekben és szolgáltatásokban rejlő ezirányú lehetőségek minél szélesebb körű felhasználása (mint a globális negatív környezeti hatás mértékének, az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése; a társadalmi jólét növelése, a tudásalapú társadalom, az információhoz történő hozzáférés, a munkalehetőségek támogatása; a gazdasági hatékonyság növelése), az ehhez szükséges folyamatok létrehozása.

A stratégia eredményei

A fenntarthatóság core businessbe, működési folyamatokba történő építése többek között a következő eredményekkel jellemezhető: Sokszínűségi Politika, Szociális Charta, Esélyegyenlőségi Filmklub, Romaster program, fenntartható beszállítóilánc-menedzsment, aktív részvétel az ETNO Fenntarthatósági Munkacsoportjában, fenntarthatósági jelentés publikálása évente, klímavédelmi kampány, az Enter vállalati magazinban fenntarthatósági rovat, éves fenntarthatósági kerekasztal-beszélgetések, szakmai együttműködések stb.

A működésből származó negatív környezeti és társadalmi hatások csökkentése többek között a csoportszintű szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével, energiaracionalizálási megoldásokkal (pl. bázisállomások szabadlevegős hűtése), hulladék-újrahasznosítással, használt akkumulátorok visszagyűjtésével, hibrid autók használatának bevezetésével, elektromágneses terek hatásainak kommunikációjával, csökkenő papírhasználattal, digitális felzárkóztatási programokkal jellemezhető.

Az információs, kommunikációs termékek fenntarthatósági szempontból történő menedzselése eredményezte többek között az ETNO–WWF együttműködésben megszületett „Klímavédelem fénysebességgel” című kiadványt, a termékfejlesztési folyamat fenntarthatósági szempontokkal történő kiegészítését és a fenntartható termékjavaslatok menedzselését. Az ETNO–WWF kiadvány is hozzájárulhatott az Európai Bizottság közleményéhez, miszerint elősegíti az információs-kommunikációs technológia (ICT) használatát a gazdaság energiahatékonyabbá tételében. Viviane Reding, az EU információs társadalmi és médiaügyi biztosa szerint „ez egy olyan helyzet, amelyben mindenki nyertes, hisz az ICT fokozza az EU iparának versenyképességét, ugyanakkor élen jár az éghajlatváltozás ellen folytatott küzdelemben.”