Mit jelent számunkra a fenntarthatóság?

A Magyar Telekom számára a fenntarthatóság, a környezet - társadalom - gazdaság hármasával való kapcsolati rendszer felismerése, és az abban való pozitív tevékenység hosszú távú stratégiai elv.

„A fenntartható fejlődés a fejlődés olyan formája, amely a jelen szükségleteinek kielégítése mellett nem fosztja meg a jövő generációit saját szükségleteik kielégítésének lehetőségétől”
(ENSZ Közös Jövőnk jelentés, 1987).

Ennek jegyében a Magyar Telekom Csoport felelősséget és kötelezettséget vállal arra nézve, hogy működését, vállalatirányítását, tevékenységeit ennek szellemében végzi Magyarországon és minden országban, ahol üzletileg vagy másokkal való együttműködésben jelen van. Ez nemcsak a vállalatcsoport hosszú távú sikerét rejti magában, hanem a régióban betöltött szerepén, valamint a szolgáltatásain keresztül a társadalom, környezet és gazdaság számára is pozitív hatással bír.

fenntarthatosagi_megkozelites.JPG

A fenntarthatóság rendszere

A környezet–társadalom–gazdaság területek harmonizálásával megvalósuló fenntarthatóságot számos tényező befolyásolja, melyek egymással kölcsönhatásban formálják a Magyar Telekom fenntarthatósági tevékenységét.

A fenntarthatóság legfontosabb értékei

A fenntarthatósági feladatok megvalósítása a három dimenzió esetén a következő alapértékekre fókuszálva zajlik.

Gazdasági dimenzió

 • Vállalat, tisztesség, átláthatóság
 • Jövőkép, innováció
 • Munkavállalók, csapat, dinamizmus
 • Ügyfél

Társadalmi dimenzió

 • Demokrácia, információs társadalom
 • Jövő generációi, fenntartható társadalom
 • Sokszínűség, társadalmi szolidaritás, életminőség
 • Partnerség, tehetség, kreativitás

Környezeti dimenzió

 • Föld
 • Élhető, egészséges környezet
 • Természet, biológiai sokféleség
 • Természeti erőforrások

A fenntarthatóság gondolata átszövi a vállalat egészét, így nem kezelhető elkülönülten, egy szervezeti egység feladataként. Az egyes feladatok a vállalatcsoport legkülönbözőbb területeit érintik, gyakran egymástól távoli egységek együttműködését igénylik, és mindig közös munkával oldhatóak meg. Amiben gyakran partnereink, ügyfeleink segítségére is számítunk: véleményüket, ötleteiket szívesen látjuk elérhetőségünkön: fenntarthatosag@telekom.hu. Hozzájárulásuk révén együtt alakíthatjuk az élhetőbb jövőt.

Kapcsolódó dokumentumok