DELFIN Díj, 2018

200x131delfindij2018.png

A Magyar Telekom 2008-ban megalapította a DELFIN Díjat, melyet évente ítél oda különböző kategóriákban a legfenntarthatóbb1 vállalkozásoknak és társadalmi szervezeteknek pályázat alapján. A DELFIN Díj olyan cégek és NGO-k elismerésére szolgál, amelyek fenntartható fejlődés iránti elkötelezettsége kimagasló, tevékenységükhöz viszonyított fenntarthatósági teljesítménye példamutató.

A pályázat célja

A DELFIN Díj odaítélésével a Magyar Telekom a fenntartható fejlődés gondolatának népszerűsítését szeretné elősegíteni, és az azért tett aktivitásokat kívánja elismerni.

Pályázati követelmények

A DELFIN Díj 2018-ra csak Magyarországon bejegyzett és tevékenykedő vállalatok és civil szervezetek pályázhatnak. A pályázat keretében csak olyan működő projektet, programot fogadunk el, amely 2018-ban már megvalósult (koncepciók és tervek nem képezhetik a pályaművek anyagát).

A pályázat kötelező tartalmi elemei:

 • A pályázati adatlap I. kitöltése
 • A pályázati adatlap II. kitöltése, az alábbiak szerint:
  • A szervezet tevékenységét bemutató szöveges rész. (max. 300 szó)
  • A szervezet fenntarthatósági szempontú általános bemutatása a társadalmi – gazdasági – környezetvédelmi hármas pillér mentén. Ebben a részben kerüljenek bemutatásra az 5. pontbeli, a pályázó szervezetre vonatkozó adatok. (egyenként max. 150 szó)
  • A szervezet kiemelkedő tevékenységének részletes bemutatása az alábbi témák egyike alapján (max. 1500 szó) :
   • 1. kategória: Fenntartható innováció
   • 2. kategória: Sokszínűség
   • 3. kategória: Klímavédelem
   • 4. kategória: Fenntartható tudatformálás


A pályázati adatlap kitöltése során a pályázó kezelje kiemelt figyelemmel a tevékenységhez kapcsolódó smart, digitális megoldások bemutatását. A pályázatokat az egyes részekhez megadott terjedelemben, magyar nyelven kérjük elkészíteni.

A pályázat benyújtása:

A pályázatot elektronikusan formában kell elkészíteni és benyújtani a következő e-mail címen: fenntarthatosag@telekom.hu.Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni „DELFIN Díj 2018”
A pályázat benyújtásával a pályázó igazolja, hogy azt a pályázati feltételek ismeretében, annak megfelelően készítette el, hozzájárul annak közzétételéhez; valamint kijelenti, hogy az abban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.Korábbi kiírásokban már nyertes pályázat nem indulhat a mostani kiírásban.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 30., 23:59

Pályázat elbírálásának módja

A pályázatokat szakmai zsűri értékeli és rangsorolja az alábbiak szerint:

 • A pályázó vállalatra vonatkozó adatok:
  • Felelős vállalatirányítás (0-5 pont)
   Milyen irányítási modellt követ a szervezet, és hogyan valósul meg ennek a gyakorlati alkalmazása, mennyire átlátható?
  • Etikai megfelelés biztosítása (0-5 pont)
   Hogyan biztosítja a szervezet a tisztességes üzleti magatartást, valamint a jogi és etikai normáknak való megfelelést?
  • Környezeti teljesítmény (0-5 pont)
   Milyen környezeti mérőszámokat használ a szervezet és hogy követi ezek alakulását, milyen céljai vannak?
  • Környezetközpontú menedzsment rendszer (0-5 pont)
   Milyen menedzsment rendszert használ a szervezet?
  • Klímavédelem (0-5 pont)
   Milyen szén-dioxid csökkentési lépéseket tesz a szervezet?
  • Foglalkoztatási gyakorlat (0-5 pont)
   Hogyan biztosítja a szervezet a diszkriminációmentességet, az egyenlő bánásmódot, a munkahelyi sokszínűséget?
  • Szervezeti állampolgárság (0-5 pont)
   A Szervezet mint a társadalom része, hogyan járul hozzá a társadalmi célokhoz (önkéntes munka, adományozás stb.)?
  • Sokszínűség (0-5 pont)
   Hogyan biztosítja a szervezet az egyenlő esélyeket és a sokszínűséget munkavállalói és ügyfelei számára?

A pályázó szervezetre vonatkozó információk mind a 8 fenti szempont mentén kerüljenek bemutatásra. Ha valamelyik szempont nem kerül kifejtésre, arra a zsűri automatikusan 0 pontot ad. Amennyiben valamelyik szempont nem releváns az adott vállalatra vonatkozóan, akkor röviden kerüljön kifejtésre, hogy miért nem az.

 • Valamint a választott témára vonatkozó adatok:
  • A megoldás újszerűsége, jelentősége az adott iparági gyakorlatokhoz képest (0-10 pont)
  • A megoldás értékelése a digitalizáció (smart technológia) tükrében (0-10 pont)
  • A megoldás társadalmi dimenzióban elért teljesítménye (0-10 pont)
  • A megoldás gazdasági dimenzióban elért teljesítménye (0-10 pont
  • A megoldás környezeti dimenzióban elért teljesítménye (0-10 pont)

A választott témában mind a 5 fenti szempont mentén kerüljön bemutatásra a megoldás. Ha valamelyik szempont nem kerül kifejtésre, arra a zsűri automatikusan 0 pontot ad.

A Bíráló Bizottság tagjai

 • Bodó Péter – a route4u alapítója
 • Dr. Pataki György, a Budapesti Corvinus Egyetem docense
 • Holczer Angéla, a Ringier Axel Springer marketing igazgatója, a Fenntarthatósági Média Klub képviseletében
 • Szabó Béla, a Magyar Telekom márka és lakossági kommunikációs igazgatója
 • Szomolányi Katalin, a Magyar Telekom fenntarthatósági központjának vezetője

Díjak

 • Botos Péter üvegművész erre az alkalomra készített alkotása,
 • kiállítási lehetőség a Fenntarthatósági Nap elnevezésű fesztiválkonferencián 2018. szeptember 29-én
 • minikampány: 2-3 perces, a nyertes pályázatot bemutató film és ennek online promóciója
 • nyertes KKV és civil szervezet esetén
  • Üzleti trend L díjcsomag korlátlan adatforgalommal, 2 évre 1 SIM-re
 • nyertes nagyvállalat esetén:
  • bemutatkozási és kiállítási lehetőség a T-Systems Magyarország 2018-as Symposiumán

A Díj átadása

A DELFIN Díjat ünnepélyes keretek között a Magyar Telekom XIX. Fenntarthatósági Kerekasztal-beszélgetésén adjuk át 2018. június 14-én a Magyar Telekom székházában (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.).

A pályázattal kapcsolatos kérdéseiket a fenntarthatosag@telekom.hu e-mail címen tehetik fel.

Kapcsolódó dokumentumok