A Fenntarthatóság Digitális Nagykövetei – Fenntarthatósági sajtódíj-pályázat 2018

A Magyar Telekom Nyrt. és a Fenntarthatósági Média Klub (Magyar Telekom, TV2, RTL Klub, CEMP, Central Médiacsoport, Ringier Axel Springer, Forbes, Origo, Mediaworks, WMN) 2018-ban is meghirdeti Fenntarthatósági Sajtódíj pályázatát.

A pályázat kiírója

A Magyar Telekom Nyrt. és a Fenntarthatósági Média Klub (Magyar Telekom, TV2, RTL Klub, CEMP, Central Médiacsoport, Ringier Axel Springer, Forbes, Origo, Mediaworks, WMN).

A pályázat célja:

 • a fenntarthatóság témakörébe tartozó pozitív példák bemutatása: társadalmi problémák megoldásáról szóló történetek
 • szemléletváltással kapcsolatos történetek bemutatása
 • a digitalizáció és a kommunikáció pozitív társadalmi hatásának bemutatása

A pályázók köre

A pályázaton részt vehet minden, a pályázati feltételeket teljesítő újságíró, műsorszerkesztő, blogger, vlogger, médiatartalomért felelős személy.

Pályázati periódus

Pályázati anyagként a 2017. július 1. – 2018. július 31. között Magyarországon, magyar nyelven publikált cikkek, írások, műsorblokkok, blogok, vlogok stb. jelölhetőek.

Pályázati kategóriái

 • tv / rádió/ videós tartalom
 • sajtócikk (print, online)
 • blog, vlog bejegyzés

Pályázati anyagok tartalma, témája

Pályázati anyagokat a fenntarthatóság, a felelősségvállalás témakörében várjuk az alábbiak szerint:

 • Hogyan segítik elő a XXI. század innovatív, újszerű, digitális megoldásai a fenntarthatósági tevékenységek népszerűsítését, a digitalizáció hogyan járul hozzá a jelenkor társadalmi, gazdasági és környezeti problémáinak, kihívásainak fenntartható módon történő kezeléséhez, megoldásához, megszólítva a MOST generációját. A MOST generáció egy olyan generáció, amelyet nem a születési éve határoz meg, hanem az az attitűd, ahogy gondolkodnak és akiket a technológiába vetett hitük tesz megállíthatatlanná.
 • A pályázati anyagokban olyan aktuális és fontos társadalmi problémák felvetését várjuk, amelyekben a technológia vagy a szemléletváltás új típusú megoldáshoz segít - megmutatva, hogy együtt a digitális világ erejével mindannyiunk számára elérhető egy jobb és teljesebb élet - attól függetlenül, hogy hol élünk az országban.
 • A pályázati anyagokban várjuk olyan vidéki, civil, mindennapi hősök bemutatását, akik a digitális világ adta lehetőségekkel vidéken sikeressé váltak. Történetükből kiderül: mindegy, hogy hol élünk az országban, a technológia segítségével bárhol sikeresek lehetünk.

Fontos kritérium

Magyar nyelven írt és magyar média-felületen publikált anyagokkal lehet pályázni. Közérthetően fogalmazott, a fenti témakörök bármelyikére reflektáló átlagolvasókat elérő tartalmakat várunk. Tudományos munkák nem képezik részét a pályázatnak.

További feltételek

 • A pályázaton 18. életévüket betöltött szerzők és/vagy médium alkalmazásában lévő, megjelenést gyártó munkatársak vagy független újságírók, bloggerek, vloggerek indulhatnak.
 • A fenti pályázati periódusban megjelent cikkel (nyomtatott és online sajtó),  sugárzott adással, műsorblokkal (televízió, rádió) vagy blog és vlog-tartalommal lehet pályázni. A megjelenést támpéldánnyal, szkennelt anyaggal, linkkel – a pályázathoz csatolva - szükséges igazolni.
 • A pályázat témájáról rövid szinopszist kell készíteni, amely az 1. sz. melléklet részét képezi.
 • Egy pályázó legfeljebb 2 (két) különböző pályaművel (cikkel, cikksorozattal, adással, műsorblokkal, blog-és vlogbejegyzésekkel) pályázhat. Sorozatnak minősül a téma szerint több részletben megjelenő mű, egy teljes sorozat egyetlen pályaműnek minősül.
 • Egyszeri publikációval vagy sorozat részeként megjelent (sorozatból kiemelt) cikkel, adással, vagy adásból kiemelt műsorblokkal egyaránt lehet pályázni.
 • A pályaműként beadott publikációnak a nagyközönség számára hozzáférhetőnek kell - illetve a megjelenés időpontjában kellett – lennie.
 • Pályázati anyagot a következő formátumokban tudunk befogadni:
  • pályázati mű: doc, pdf, ppt, mp3, avi, mpeg, wmv
  • illusztráció: jpg
  • link


A Magyar Telekom a saját felületein a pályaművek illusztrációkkal együtt történő korlátlan közzétételi jogát fenntartja.

Az elbírálás szempontja

 • hitelesség és megalapozottság
 • hírérték, információ relevanciája a közönség számára
 • tárgyilagosság
 • elérések feltüntetése pályázónként
 • stílus és közérthetőség
 • eredetiség, megközelítési mód
 • feldolgozás módja (eszköz és forma)
 • szubjektív hatás
 • megjelenésszám, látogatottság, elérés stb.

Díjazás

Mindhárom kategória nyertes pályázója nettó 300.000 Ft díjban részesül. A díjakat terhelő kifizetői (eho), illetve egyéni közterhet (szja) a Magyar Telekom Nyrt. a juttatás időpontjában hatályos adó és járuléktörvények szerint állapítja meg, vallja be, fizeti meg, s vonja le.

A nyertes pályázat megjelenései

 • A pályázat eredményét a Magyar Telekom Nyrt. saját eszközeivel és felületein közzéteszi.
 • A pályázat eredményéről a Fenntarthatósági Média Klub tagjai saját csatornáikon keresztül beszámolnak, valamint egyedi döntés alapján, a nyertes pályázó hozzájárulásával a Média Klub tagjai további lehetőséget biztosíthatnak a nyertes pályamű bemutatására.

A pályázat menete

 • A pályázatokat elektronikusan kell elküldeni a sajtodij@telekom.hu címre.
 • A pályaművön kívül csatolandó az 1. sz. mellékletben található adatlap kitöltve és beszkennelve,
 • a 2. sz. mellékletben található nyilatkozat kitöltve és beszkennelve,
 • a pályamű és annak illusztrációi a fent megadott formátumok valamelyikében.

Határidők:

 • A pályázat elküldésének határideje: Meghosszabbított határidő: 2018. július 31. (kedd), 12: 00
 • Az elbírálás határideje: 2018. szeptember 3.
 • Az eredmény nyilvánosságra hozatala a Fenntarthatósági Napon, 2018. szeptember 29-én történik meg.

A pályaműveket a Fenntarthatósági Média Klub tagjaiból és a Magyar Telekom Nyrt. munkatársaiból álló zsűri bírálja el. A zsűri elnöke a Magyar Telekom Nyrt. PR vezetője.

A zsűri döntését nem köteles indokolni, a döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A pályázatból való kizárás oka lehet, ha

 • a pályázati mű nem köthető a pályázat tartalmi területeinek egyikéhez sem,
 • a pályázó nem felel meg a pályázati felhívásban szereplő feltételeknek,
 • a pályázat határidőre nem érkezett meg,
 • a pályázat hiányos (a mellélet nélkül érkezett pályaművet a zsűri nem értékeli).

A sikeres pályázókat elektronikus levélben értesítjük. Az elutasított pályázatokat nem őrizzük meg, és nem küldjük vissza.

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy eredménytelen pályázat esetén nem oszt díjat vagy kategória díjat.

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket a sajto@telekom.hu címre lehet feltenni.

Mellékletek: