Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.
Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.

Infokommunikációs kutatás-fejlesztési ernyőprojektek

 

A projekt megnevezése: „Infokommunikációs K+F+I ernyőprojektek megvalósítása a Magyar Telekomnál”

A projekt azonosítószáma: ERNYO_12-1-2012-0005

A kedvezményezett megnevezése: Magyar Telekom Nyrt.

Elérhetősége: 1013 Budapest, Krisztina Krt. 55.

A kivitelezés kezdetének és befejezésének időpontja: 2012.11.05. – 2013.10.25.

A támogatás összege: 292.017.959 Ft

A támogatás mértéke: 46,84%

A Magyar Telekom 2012 végén pályázati K+F+I ernyőprojektet indított. A projekt célja volt, hogy a vállalat újszerű, innovatív megoldásokkal támogassa a szervezet jelenlegi lakossági és vállalati szolgáltatásainak továbbfejlesztését, illetve elősegítse az alaptevékenységeken túli, új fejlesztési területek és innovációs irányok felkutatását. A projekt a Magyar Kormány támogatásával, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap finanszírozásával valósult meg. Vállalatunk, a Magyar Telekom Nyrt. az „Infokommunikációs K+F+I ernyőprojektek támogatása a Magyar Telekomnál” elnevezésű projekt megvalósításához 292.017.959 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Ezzel az átfogó projekttel célunk az volt, hogy olyan új kompetenciák jelenjenek meg a Magyar Telekom üzletfejlesztési és innovációs tevékenységében, amelyek hozzájárulnak a kutatás-fejlesztési tevékenységek hosszú távú sikeréhez és megalapozottságához. Az ernyőprojektben három nagy fejlesztési területet azonosítottunk: az információtechnológia fejlődése következtében felvetődött társadalmi kihívásokat, a lakossági valamint a vállalati ügyfélkörnek nyújtott termékek és szolgáltatások fejlesztését. A közel egy éves ernyőprojektet 31 alprojektre osztottuk, melyeket innovatív magyar kis- és középvállalatokkal, kutató központokkal, felsőoktatási intézményekkel együttműködésben valósítottunk meg.

Az „IKT a társadalmi kihívásokért” munkacsomagban szereplő kutatások és fejlesztések célja a telekommunikációs infrastruktúra, adatvagyon, hálózati sajátosságok kiaknázása, felhasználóbaráttá alakítása, használatuk biztonsági fokának növelése volt. A munkacsomagban szereplő kutatási tevékenységek célja, hogy korszerű, intelligens megoldásokat nyújtsanak olyan területeken, ahol még nem vagy csak kevésbé terjedtek el a fogyasztóbarát elektronikus megoldások, például az egészségügy, oktatás, közigazgatás, közlekedés, energetika, energiagazdálkodás, esélyegyenlőség.

Az „IKT alaptechnológiák körében végzett technológiai termék- és szolgáltatásfejlesztést megalapozó kutatás” munkacsomagban szereplő projektek átfogó célja elsősorban a lakossági ügyfeleknek nyújtott új szolgáltatások kifejlesztése, illetve a meglévők továbbfejlesztése volt. Ilyen többek között az IPTV és a Hybrid TV rendszerben felhasználható alkalmazások kifejlesztése, tartalomajánló rendszer kidolgozása 3 képernyőre, kereshető, böngészhető videotéka rendszer vizsgálata, a multimédiás és interaktív közösségi alkalmazások és szolgáltatások, valamint távszámla szolgáltatás több platformon való elérhetőségének kifejlesztése. Szintén ide tartoznak az NFC alkalmazások, virtuális bankkártya használat vizsgálata, speciális webes keretrendszer létrehozása, Metro stílusú alkalmazások fejlesztése is.

Az „IKT alaptechnológiák körében végzett vállalati termék- és szolgáltatás-fejlesztést megalapozó kutatások” c. munkacsomag olyan projekteket tartalmazott, melyek a Magyar Telekom vállalati termék- és szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó kutatásokat segítik elő. Ezen projektek közvetett célja volt, hogy azok az informatikai megoldások, amelyeket a magas beszerzési és üzemeltetési költségek miatt korábban csak nagyvállalatok, intézmények használhattak, magasabb szolgáltatási szinten, mégis olcsóbban, havidíjasan, akár beruházás nélkül is elérhetőek legyenek. A munkacsomag átfogó célja a felhő alapú szolgáltatások fejlesztéséhez kapcsolódó kutatások megvalósítása, ezáltal a jelenlegi és jövőbeni közép- és nagyvállalati ügyfelek versenyképességének és hatékonyságának növelése volt.

 

nikfia_kedv_558x290_2