Sajtóközlemények

A Matáv az Év Vállalati Adományozója

Budapest, 2004. június 28. 16:45

A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) a Matávnak ítélte a 2003-as Év Vállalati Adományozója díjat. Az elismeréssel a magyarországi adományozásban élenjáró gazdasági szervezeteket jutalmazza az alapítvány. A díjat 1995 óta minden évben kiosztják, a Matáv - a NIOK történetében egyedülálló módon - másodszor érdemelte ki ezt a magas rangú kitüntetést. A díjat Nagy Bálint, a Matáv kommunikációs igazgatója vette át.

Kilencedszer díjazza idén a NIOK a társadalmi szerepvállalás, jótékonyság, adományozás terén példamutató gazdasági szervezeteket, magánszemélyeket. Az év folyamán közzétett nyílt felhívásra bárki benyújthatta jelölését, melyek elbírálásáról a NIOK Kuratóriuma döntött. "A Matáv a tavalyi 110 millió forintos közvetlen pénzadománya mellett példamutatóan hozzájárul a civil szféra fejlesztéséhez azokkal az ingyenes vagy támogatott szolgáltatásaival, amelyekkel lehetővé válik a civil szervezetek megismertetése az érdekeltekkel és a donorokkal" - indokolta döntését a Kuratórium.

A Matáv azon túl, hogy szponzorként gazdasági szerepéhez méltó módon vesz részt a magyar kulturális élet támogatásában, az elmúlt tíz év alatt a civil szféra egyik legjelentősebb szereplőjévé vált. A közvetlenül nyújtott támogatások a Matáv Csoport éves árbevételének 0,46 százalékát teszik ki. A Matáv nevéhez fűződik a "társadalmi szerepvállalás" fogalmának magyarországi bevezetése is. A kifejezés - a támogatás, adományozás, mecenatúra területét lefedve - mára elfogadottá, szakmai és civil körben is közhasználatúvá vált.

"Nagy öröm számunkra, hogy a NIOK történetében egyedülálló módon a Matáv másodszor is elnyerte ezt a jelentős kitüntetést. Ez is bizonyítja, hogy immár 10 éve eredményesen követjük társadalmi szerepvállalási stratégiánkat, mely révén hatékonyan tudjuk támogatni a legsúlyosabb társadalmi és egészségügyi problémák megoldását célzó kezdeményezéseket. Meggyőződésünk, hogy az adományozás, a társadalmi szerepvállalás egy profit-orientált vállalatnak éppúgy alapvető érdeke, mint a civil társadalomnak, hiszen egy szolgáltató csak egészséges környezetben tud hosszú távon sikeresen működni. Igyekszünk alkalmazkodni a társadalmi szükségletekhez, kezdeményező módon segítséget nyújtani olyan problémák megoldásában és hiányok pótlásában, amelyek mindannyiunk számára fontosak." - mondta a díj átvétele kapcsán Nagy Bálint kommunikációs igazgató.

A Matáv sokrétű adományozási tevékenysége az év elejétől "A Matáv hozzáad" program keretében valósul meg. A program minden olyan tevékenységet magában foglal, amelynek célja, hogy a társadalmi szerepvállalás az adományozók és a rászorulók szemszögéből is rendszerezettebb, átláthatóbb legyen. A program négy alappillérre épül:

  • "igazán fontos adományok" - pénzbeli, közvetlen adományok
  • "jótékony számok" - lakossági adománygyűjtésre térítésmentesen biztosított szolgáltatások
  • "igazán fontos beszélgetések" - kedvezményes telefonszolgáltatások, például a Civil Díjcsomag, a civil szférának nyújtott 30%-os díjkedvezmény, és a telefonos lelki segélyszolgálatok
  • "a matávos hozzáad" - munkatársi, egyéni adományok, önkéntes munka

Kiemelt adományozási terület a gyermekek egészségügyi és szociális problémáinak kezelése, a hátrányos helyzetűek sporttevékenysége és - telekommunikációs vállalatról lévén szó nem utolsó sorban - a testi fogyatékosság miatt kommunikációs problémákkal élők támogatása.

A támogatásról szóló döntéseket "A Matáv hozzáad" program Kuratóriuma hozza meg, és a program Hírlevelében, illetve a www.matav.hu honlapon rendszeresen nyilvánosságra hozza.