Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.
Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.

Sajtóközlemények

A Magyar Telekom bejelentése a 2019. évi eredmény utáni osztalékjavaslatról

Budapest, 2018. október 1. 10:00

A Magyar Telekom Igazgatósága megtárgyalta a Magyar Telekom Nyrt. egyedi és a Magyar Telekom Csoport konszolidált, IFRS szerint készült 2019. évi éves beszámolóit, és azokat jóváhagyásra javasolja a Közgyűlésnek. Az Igazgatóság a 2019. üzleti év után részvényenként 20 forint osztalék kifizetését javasolja a Közgyűlésnek. Az Igazgatóság döntést hozott továbbá egy 5,2 milliárd forint értékű részvényvisszavásárlási program indításáról, aminek előfeltétele az Éves Rendes Közgyűlés által adott felhatalmazás.

A Magyar Telekom 2020. április 8-án tartja Éves Rendes Közgyűlését. Az Igazgatóság javaslata szerint az osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2020. május 12., az osztalék kifizetésének javasolt kezdőnapja pedig 2020. május 21. Az egyes részvényeseknek ténylegesen fizetendő osztalék mértéke a Társaság Alapszabályának megfelelően kerül kiszámításra és kifizetésre, azaz a Társaság a saját részvénynek minősülő részvényekre eső osztalékot felosztja az osztalékra jogosult részvényesek között.