Sajtóközlemények

A Magyar Telekom 2022. harmadik negyedéves eredményei

Budapest, 2022. november 8. 17:30

A Magyar Telekom ma közzétette 2022 harmadik negyedévére és első kilenc hónapjára vonatkozó EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit.

Az összes bevétel éves összevetésben 9,0%-kal 190,9 milliárd forintra nőtt 2022 harmadik negyedévében , és 9,4%-kal, 547,5 milliárd forintra 2022 első kilenc hónapjában. Ezt a javulást elsősorban a mobil adatbevételek és a készülékértékesítés erőteljes növekedése okozta, míg a magyar forint észak-macedón dénárral szembeni gyengülése felerősítette az észak-macedón leányvállalat hozzájárulását.

 • A mobil bevételek 12,3%-kal, 110,7 milliárd forintra nőttek 2022 harmadik negyedévében az előző év azonos időszakához képest, ami a mobil adatbevétel növekedésének és a magasabb készülékértékesítéseknek köszönhető, amelyek ellensúlyozták a hangalapú bevételek csökkenését mindkét országban.
 • A vezetékes bevételek éves összevetésben 7,3%-kal, 60,3 milliárd forintra nőttek 2022 harmadik negyedévében, elsősorban a vezetékes szélessávú és televíziós szolgáltatásokból származó bevételek növekedésének köszönhetően, amelyet mindkét országban tapasztalható ügyfélbázis-bővülés eredményezett.
 • A rendszerintegrációs (RI) és informatikai (RI/IT) bevételek éves összehasonlításban 2,2%-kal, 20,0 milliárd forintra csökkentek 2022 harmadik negyedévében a 2021 harmadik negyedévi 20,4 milliárd forinthoz képest, a Pan-Inform Kft.-t is magában foglaló egészségügyi üzletágból származó korábbi bevételek hiányának, valamint az alacsonyabb észak-macedóniai projektvolumen együttes eredményeként. A működésből eredő változások tekintetében, a magyarországi RI/IT bevételek kedvezően alakultak a magasabb projektvolumennek köszönhetően.

A közvetlen költségek a bevételekkel összhangban, éves szinten 9,8%-kal, 80,6 milliárd forintra nőttek 2022 harmadik negyedévében, főként az eszközértékesítési költségek emelkedése miatt, amit részben ellensúlyozott a követelések értékvesztésének csökkenése.

 • Az összekapcsolási díjak éves összevetésben 7,3%-kal 6,0 milliárd forintra csökkentek 2022 harmadik negyedévében, ami tükrözi a hazai mobilszolgáltatók felé irányuló alacsonyabb kifizetéseket Magyarországon.
 • RI/IT szolgáltatáshoz kapcsolódó költségek mérsékelten, 13,8 milliárd forintra csökkentek az előző év azonos időszakához képest 2022 harmadik negyedévében, összhangban az alacsonyabb bevételekkel.
 • A követelések értékvesztése 0,5 milliárd forinttal alacsonyabb volt az előző év azonos időszakához képest és 2022 harmadik negyedévében 1,4 milliárd forintot tett ki, a magyar működésben tapasztalt kedvező korosításnak és a faktoringból eredő pozitív eredményeknek köszönhetően.
 • A távközlési adó éves összevetésben mérsékelten, 6,6 milliárd forintra emelkedett 2022 harmadik negyedévében, ami a megnövekedett mobil hangalapú forgalmat tükrözi, amelyet részben ellensúlyozott a vezetékes hangalapú forgalom csökkenése.
 • Az egyéb közvetlen költségek 18,3%-kal, 52,8 milliárd forintra nőttek 2022 harmadik negyedévében az előző év azonos időszakához képest, mivel az értékesítési volumen növekedésével összhangban megnövekedtek az eszközértékesítési költségek, valamint az utazási korlátozások egy évvel korábbi állapothoz képest történt enyhülésének eredményeként a roaming-kifizetések is magasabbak voltak.

A bruttó eredmény éves összevetésben 8,5%-kal 110,3 milliárd forintra javult 2022 harmadik negyedévében, köszönhetően a távközlési szolgáltatások, különösen az adatforgalom magasabb hozzájárulásának mindkét országban.

A közvetett költségek éves összevetésben 9,8 milliárd forinttal, 45,1 milliárd forintra emelkedtek 2022 harmadik negyedévében, elsősorban az újonnan bevezetett távközlési pótadó, valamint a magasabb egyéb ráfordítások következtében.

 • A személyi jellegű ráfordítások éves szinten 3,6%-kal nőttek, 20,8 milliárd forintot tettek ki 2022 harmadik negyedévében, amit 2022. évi béremelés, valamint az egyszeri munkavállalói javadalmazás okozott, melyeket részben ellensúlyozott az alacsonyabb végkielégítési költség és a létszámcsökkentés.
 • A Magyar Kormány június 4-én kiadott rendelete alapján kivetett távközlési pótadó az elektronikus hírközlési szolgáltatásokból származó, a helyi adókról szóló törvény szerinti éves nettó árbevétel után kerül kivetésre, és a 2022-es és 2023-as évekre kell megfizetni. Ennek következtében 2022 harmadik negyedévében 6,5 milliárd forintos költség került elszámolásra a 2022. harmadik negyedévi bevételhez kapcsolódóan.
 • Az egyéb működési költségek (távközlési pótadó nélkül) 16,6%-kal 18,9 milliárd forintra nőttek 2022 harmadik negyedévében az előző év azonos időszakához képest, tükrözve a magas általános inflációból fakadó költségnyomás negatív hatását, amely különösen az észak-macedón működést sújtotta. A költségnövekedés elsősorban a magasabb energiaköltségeknek tudható be, mind az üzemanyag, mind a villamos energia tekintetében, mely utóbbi különösen erős nyomást gyakorolt az észak-macedóniai eredményekre.
 • Az egyéb működési bevételek az előző év azonos időszakához képest nagyjából stabilan alakultak, 1,1 milliárd forintot tettek ki 2022 harmadik negyedévében.

Az EBITDA éves szinten 1,8%-kal 65,2 milliárd forintra csökkent 2022 harmadik negyedévében , mivel a bruttó fedezet javulását a magasabb közvetett költségek, beleértve a távközlési pótadót is, ellensúlyozták. Az EBITDA AL éves szinten 2,8%-kal, 58,6 milliárd forintra csökkent 2022 harmadik negyedévében , a fent említett tényezők, valamint az IFRS 16 lízingkötelezettséggel kapcsolatos magasabb értékcsökkenési és kamatráfordítások miatt, összhangban a kapcsolódó lízingkötelezettségek növekvő volumenével.

Az értékcsökkenési és amortizációs költségek 8,1%-kal, 33,9 milliárd forintra mérséklődtek 2022 harmadik negyedévében az előző év azonos időszakához képest, ami a magyarországi működésnél alacsonyabb amortizációs költségeknek köszönhető, amely a rézhálózat egyes területeken történő teljes kivezetése, valamint az IT infrastruktúra optimalizálását tükröző szoftverekkel kapcsolatos alacsonyabb költségek, valamint a 2022 áprilisában lejárt, korábban újból megszerzett spektrum licenszek arányosan alacsonyabb amortizációja miatt következett be. Ezeket a csökkenéseket részben ellensúlyozta, hogy a forint gyengülése miatt az észak-macedóniai hozzájárulást nőtt, míg a helyi pénznemben elszámolt amortizáció csökkent.

Az időszak eredménye éves szinten 4,9%-kal 18,5 milliárd forintra csökkent 2022 harmadik negyedévében , mivel az alacsonyabb EBITDA és a növekvő pénzügyi ráfordítások ellensúlyozták az alacsonyabb értékcsökkenésből fakadó pozitív hatást.

 • A nettó pénzügyi eredmény a 2021. harmadik negyedévi 5,5 milliárd forintos veszteségről 2022. harmadik negyedévre 8,1 milliárd forintos veszteségre romlott. A kamatráfordítás növekedését a lízingkötelezettségek magasabb kamatai és a magasabb átlagos kamatköltségek okozták, miközben az egyéb pénzügyi ráfordítások kedvezőtlen változása tükrözi a forint ezen időszaki jelentős gyengüléséből eredő veszteségeket. Ez utóbbi ellensúlyozta a származékos ügyletek valós értéken történő megjelenítéséből eredő nyereséget, amelyet a vonatkozó hozamgörbék pozitív irányú elmozdulása okozott.
 • A nyereségadó éves összevetésben 3,6%-kal 4,7 milliárd forintra nőtt 2022 harmadik negyedévében, mivel a helyi iparűzési adó magasabb kapcsolódó adóalapnak megfelelő növekedése ellensúlyozta az adózás előtti eredmény éves szinten alacsonyabb volumenéhez kapcsolódó megtakarítást.

A nem irányító részesedésekre jutó eredmény éves összevetésben 8,5%-kal 1,4 milliárd forintra csökkent 2022 harmadik negyedévében , mivel az észak-macedóniai működésből eredő eredmények javulását ellensúlyozták a magasabb energiaköltségek, amelyek a leányvállalat általánosan alacsonyabb jövedelmezőségét eredményezték.

A spektrum licencdíjak nélkül számított szabad cash-flow 52,9 milliárd forintot tett ki 2022 első kilenc hónapjában, amely 18,5 milliárd forinttal magasabb az előző év azonos időszakához képest, mivel a magasabb capex kifizetéseket, magasabb nyereségadó befizetés elszámolását és a forint gyengülése miatt keletkezett veszteséget teljes mértékben ellensúlyozták a pozitív mögöttes eredmények és hogy az új távközlési pótadó megfizetése csak 2022 negyedik negyedévében lesz esedékes.

Főbb működési eredmények:

 • A hálózatfejlesztés gyors ütemben folytatódott, a vezetékes gigabites lefedettség elérte a 3,3 millió hozzáférési pontot Magyarország-szerte , és jelentős előrelépés történt a mobil RAN korszerűsítésében mindkét országban
 • A befektetések sikeres monetizálása a dinamikus ügyfélbázis-bővülésben és a növekvő ARPU-ban mutatkozott meg Magyarországon: a vezetékes szélessávú előfizetések 7,2%-kal, a TV-előfizetések 5,6%-kal emelkedtek; a szerződéses mobil előfizetői bázis pedig 5,8%-kal bővült, az ARPU rendre 7,2%-os, 2,5%-os illetve 3,0%-os növekedésével 2022 harmadik negyedévében az előző év azonos időszakához képest
 • A Scope Ratings GmbH megerősítette a Magyar Telekom BBB+ besorolását stabil kilátással , ami azt tükrözi, hogy a Scope Ratings GmbH megítélése szerint a Magyar Telekom erős és stabil pozícióval rendelkezik a hazai mobil és szélessávú piacon egyaránt, valamint mérsékelt az eladósodottsága
 • A Magyar Telekom további elismerésben részesült a fenntarthatósági stratégiájának megvalósításáért fenntarthatósági minősítő ügynökségektől: az MSCI megerősítette „AA” ESG besorolását, az ISS Corporate Solutions pedig a távközlési szektor legjobban teljesítő cégei közé sorolta a Társaságot a fenntarthatósági eredményeinek köszönhetően.

Rékasi Tibor, a Magyar Telekom vezérigazgatója, elmondta:

„Örömmel számolok be arról, hogy a kihívásokkal teli működési környezet ellenére a harmadik negyedévben továbbra is nőttek az értékesítések. Ez az eredmény a töretlen szolgáltatási- és a kiemelkedő ügyfélélmény biztosítása érdekében tett, célzott hálózatfejlesztéseket és javuló szolgáltatás portfóliót magába foglaló, folyamatos erőfeszítéseinknek köszönhető. Utóbbira kiemelkedő példa azon új mobil portfólió sikeres elindítása, amellyel célunk a magyar lakossági piac növekvő mobiladat-igényének kielégítése három korlátlan adatcsomag kínálatával. Az ilyen és ehhez hasonló kezdeményezések hozzájárultak ügyfélbázisunk és ARPU-szintünk folyamatos növekedéséhez a kulcsfontosságú szolgáltatási területeken, ami a harmadik negyedévben éves szinten 9,0%-os bevételnövekedést eredményezett.Mindazonáltal a tapasztalható kedvezőtlen makrogazdasági történések és a távközlési pótadó bevezetése következtében romlott jövedelmezőségünk, ami 2,8%-os EBITDA AL csökkenést okozott ebben a negyedévben az előző év azonos időszakához képest.Az év hátralévő részére előretekintve arra számítunk, hogy továbbra is erős nyomás helyeződik majd nyereségességünkre az egyre nagyobb kihívásokkal teli gazdasági környezet következtében. Az év során eddig tapasztalt erős kereskedelmi teljesítményünknek köszönhetően azonban a teljes évre vonatkozó bevétel célkitűzésünket felfelé módosítjuk, a korábbi 1%-3% közötti növekedésről körülbelül 5%-os növekedésre. Várakozásaink szerint ez a nagyobb bevétel növekedés segíti majd azon erőfeszítéseinket, hogy részben mérsékeljük az infláció költségekre gyakorolt negatív hatásának és a távközlési pótadó bevezetésének az EBITDA-ra gyakorolt kedvezőtlen hatását.”

Célkitűzések:

Főbb pénzügyi mutatók


Részletes pénzügyi jelentés: Pénzügyi jelentések - Magyar Telekom csoport