Telekom fiók felhasználási feltételekAz információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében a Telekom fiók létrehozásával kifejezetten hozzájárulok, hogy az általam megadott e-mail címet és jelszót, illetve Facebook fiókkal történő belépés esetén a Facebook-azonosítót a Magyar Telekom Nyrt. a regisztráció létrehozása és biztonságos működtetése, továbbá azonosítás céljából a regisztráció érvényességi ideje alatt kezelje.

Ezen adatok megadása nélkül a regisztráció nem lehetséges. A regisztráló személy a fentieken túl saját belátása szerint megadhatja a nevét és a hozzáadott kapcsolatok neveit, valamint feltöltheti profilképét is. Ezen adatok esetében az adatkezelés célja a Telekom fiók, illetve a Telekom fiókhoz kapcsolt előfizetések és személyek könnyebb azonosíthatósága (pl. több érvényes regisztráció vagy több kapcsolt előfizetés esetén).

A regisztráló személy a regisztráció során hozzájárulhat, hogy az általa megadott e-mail címre a Magyar Telekom Nyrt. saját, valamint üzleti partnerei ajánlatait eljuttathassa. Ezen hozzájárulás megadása nem feltétele az érvényes regisztrációnak, a felhasználó ezt a Telekom fiókba való bejelentkezést követően, a beállítások felületen bármikor vissza is vonhatja.

A Magyar Telekom Nyrt. ezúton tájékoztatja ügyfeleit, hogy a Telekom fiók üzemeltetése során lehetőség van a Telekom fiókon keresztül indított (folyamatban lévő és lezárt) online megrendelések nyomon követésére.

A Magyar Telekom Nyrt. ezúton tájékoztatja ügyfeleit, hogy a regisztráció időtartama során az Ügyfélszolgálatunkra eljuttatott kéréssel tájékoztatás kérhető a kezelt személyes adatok köréről, az esetlegesen igénybevett adatfeldolgozók személyéről, valamint arról, hogy az ügyfelek személyes adatait bármilyen jogcímen a Magyar Telekom Nyrt. továbbította-e harmadik személyeknek. Az ügyfeleknek joguk van személyes adataik kezelése ellen a fenti oldalon tiltakozni is, melynek megalapozottságáról a Magyar Telekom Nyrt. a legrövidebb időtartamon, de maximum 15 napon belül köteles tájékoztatást adni. Amennyiben az ügyfél a Magyar Telekom Nyrt. válaszát nem fogadja el, jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve bírósághoz fordulni.

Az elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtása keretében megvalósított adatkezelésre vonatkozó NAIH nyilvántartási szám: NAIH-50337/2012.

A közvetlen üzletszerzés keretében megvalósuló adatkezelésre vonatkozó NAIH nyilvántartási szám: NAIH-50333/2012.