Belső ellenőrzés

A Csoport Ellenőrzés célja, feladatai

A Magyar Telekom Csoport függetlenített belső ellenőrzési tevékenységét a Csoport ellenőrzési igazgatóság látja el. Elsődleges célja, hogy segítséget nyújtson a Felügyelő Bizottságnak, az Audit Bizottságnak, valamint a Társaság és a leányvállalatok vezetésének feladataik hatékony elvégzéséhez.

A Csoport Ellenőrzés főbb feladatai:

  • Ellenőrzésekkel és tanácsadási tevékenységgel segíti a csoportszintű hatékonyság és szabályszerűség megvalósulását.
  • Ellenőrzési programot dolgoz ki és hajt végre annak érdekében, hogy megbízható véleményt alakítson ki a Társaság, illetve a Magyar Telekom Csoport egyes területeinek és egészének kontroll tevékenységéről, valamint rámutasson a kockázatos területekre.
  • Társasági és csoportszintű ellenőrzéseket végez annak megállapítására, hogy a szervezet eleget tesz-e a jóváhagyott társasági szabályoknak, a csoportszintű célkitűzéseknek és elvárásoknak, továbbá hatékonyan, sikeresen, ésszerűen és megfelelő gondossággal látja-e el a feladatait.

A Csoport Ellenőrzés szakmai kapcsolatban áll a DT belső ellenőrzésével és szakmai kapcsolatot tart a külföldi leányvállalatok belső ellenőrzési funkcióival is. A belső ellenőrzési funkcióval nem rendelkező konszolidált leányvállalatok kockázatkezelő és ellenőrző tevékenységét a Csoport Ellenőrzés közvetlenül látja el.

Az információ csere és az optimális koordináció érdekében a Csoport Ellenőrzés vezetése rendszeres kapcsolatban áll a külső könyvvizsgálóval, amely nagymértékben támaszkodik a Csoport Ellenőrzés munkájának eredményeire.

A Csoport Ellenőrzés feladatai elvégzéséhez különleges intézkedési jogkörrel rendelkezik, amely szerint maradéktalanul, ingyenesen és korlátlanul hozzáférhet az adatokhoz, információkhoz, nyilvántartásokhoz, valamint az ellenőrzésben érintett munkatársakhoz, ingatlanokhoz és vagyontárgyakhoz.

A belső ellenőr a tevékenységére vonatkozó szakmai szabályok, jogszabályok, etikai normák maradéktalan betartásával, így különösen a Belső Ellenőrök Világszervezete által kiadott nemzetközi normáival és Etikai Kódexével összhangban végzi munkáját.

Kapcsolódó dokumentumok