A vezetőség állásfoglalása

members-rekasi-tibor2.png

A Magyar Telekom Csoport vezetősége és a Társaság Igazgatósága elkötelezett abban, hogy a vállalatcsoport minden üzleti tevékenységét a legszigorúbb jogi és etikai normák szerint folytassa. Ezen elkötelezettség mentén alkottuk meg a Magyar Telekom Vállalati megfelelőségi programját.

A Vállalati megfelelőségi program a Magyar Telekom Csoport minden testületére, szervezetére és munkavállalójára, valamint a tanácsadókra, megbízottakra, képviselőkre és minden olyan személyre vagy szervezetre vonatkozik, amely a Csoport vagy annak leányvállalata nevében végez munkát. Elvárjuk továbbá, hogy üzleti partnereink, szállítóink és ügyfeleink hasonló etikus módon cselekedve támogassanak bennünket e törekvésben. Ilyenformán a Magyar Telekom Vállalati megfelelőségi programjának bizonyos elemei nem csak a Magyar Telekom Csoport munkavállalóira vonatkoznak, hanem azokra is, akikkel üzleti kapcsolatban állunk.

A Magyar Telekom Vállalati megfelelőségi programja biztosítja, hogy a Csoport üzleti tevékenységét az alkalmazandó törvények és jogszabályok legmesszemenőbb figyelembe vételével és betartásával tudatosan, a legmagasabb szintű képzéssel és elkötelezettséggel folytassa. Ez olyan irányelvek és eljárások megvalósítását kívánja meg, amelyek kezelik a potenciális megfelelőségi kockázatokat, valamint meghatározott folyamatokat vezetnek be a megfelelőség gyanított vagy valós hiányának jelentése, kivizsgálása, nyomon követése és korrekciója érdekében. Követelmény, hogy minden munkavállaló és érintett ne csupán az iránymutatások szó szerinti értelmezését kövesse, de azok szellemében járjon el.

Rendkívül fontos, hogy mindannyian felismerjük és elfogadjuk személyes felelősségünket minden egyéni tevékenységünkért a Csoport etikai elvárásainak megfelelően. Ehhez segítségként és útmutatásként csoport-utasítások állnak rendelkezésre, melyeket átfogó és folyamatos képzési program támogat.

Hiszünk abban, hogy a digitális megoldásokhoz való hozzáférés mindenki számára segítséget nyújt abban, hogy a saját életében előre lépjen. Az ügyfeleink mindig, mindenhol számíthatnak ránk, és arra, hogy bármilyen helyzetben is vannak, segítségünkkel mindig a számukra megfelelő digitális megoldás lesz a kezükben.​ Vállalatunk küldetése, hogy innovatív technológiáinkat, szolgáltatásainkat felhasználva mindenki elérhesse a céljait, sikeresebb legyen a magán vagy az üzleti életben. ​E szellemiségtől vezérelve építjük folyamatainkat, dolgozunk hálózatainkon és integrált szolgáltatásainkon.

Sikereinket azonban csak akkor tudjuk fenntartani, ha tevékenységünk és magatartásunk folyamatosan megfelel a legszigorúbb etikai normáknak, így nem csak üzleti céljainkat érhetjük el, hanem tisztességes és etikus vállalatcsoportként megőrizhetjük piacvezető szerepünket a telekommunikációs iparágban.

Rékasi Tibor
Vezérigazgató

Működési kódex

Részletek