Befektetői közlemények

A Matáv 1999. évi első féléves eredményei

1999. augusztus 10.

A MATÁV (NYSE: MTA, BÉT: MTAV.BU), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója ma közzétette 1999. évi első féléves pénzügyi és működési eredményeit.

  • A bevételek 19,9%-kal, 181,7 milliárd forintra nőttek, az 1998. első félévi 151,6 milliárd forinttal szemben.
  • Az adózott eredmény 29,6%-kal emelkedett, és 36,3 milliárd forintot tett ki az előző év azonos időszakában elért 28,0 milliárd forinttal szemben, annak ellenére, hogy az ötéves adómentességi időszak lejártát követően a Matáv az idei évtől kezdve 7,2%-os társasági adót fizet. A nyereségráta 20,0%-ra nőtt az 1998. első félévi 18,5%-ról.
  • Az egy részvényre jutó eredmény 35,0 forint, ami 29,6%-os növekedésnek felel meg 1998 első félévéhez képest.
  • Az EBITDA (pénzügyi költségek, adó és amortizáció előtti eredmény) 21,8%-kal nőtt, és elérte a 86,7 milliárd forintot. Az EBITDA ráta 47,7%-ra emelkedett az 1998. első félévi 47,0%-hoz képest.

"A MATÁV folytatódó erőteljes gazdasági teljesítménye közvetlen következménye annak, hogy a bővülő termékkínálat, a célzott marketing kampányok és a javuló ügyfélszolgálati tevékenység hatására erőteljesen megnőtt a szolgáltatásaink iránti kereslet - nyilatkozta Straub Elek elnök-vezérigazgató. - Célunk, hogy ügyfeleink minden távközlési igényét kielégítsük, beleértve az internet és a kábeltelevíziós szolgáltatások iránti igényt is. Várakozásunk szerint a pozitív növekedési tendenciák folytatódni fognak Magyarországon, s ez nagyszerű feltételeket teremt ahhoz, hogy a Matáv kiemelkedő eredményeket érjen el ebben az évben is."

A MATÁV 1999. első félévi kimagasló pénzügyi eredményei az ügyfélkör és a szolgáltatások nagymértékű bővüléséről tanúskodnak a társaság fő üzletágaiban:

  • A belföldi távközlési bevételek 1998 júniusához viszonyítva 19,2%-kal nőttek, részben a folytatódó tarifakiegyenlítés eredményeként, és a teljes bevételek mintegy 58%-át tették ki. A vezetékes telefonvonalak száma az ISDN fővonalakkal együtt 10,2%-kal nőtt egy év alatt, és 1999. június 30-án elérte a 2 775 409-et. A 100 lakosra vetített vonalsűrűség így 37-re emelkedett 1999 június végén.
  • A második negyedévben 70 000 új vonalat kapcsoltunk be, jórészt annak a keresletnek köszönhetően, amelyet az első negyedévben indított célzott vonalértékesítési akciók tártak fel. Jelenleg több mint 59 000 további új vonaligénylést tartunk nyilván, amelyek gyors teljesítése folyamatban van.
  • A mobil távközlési szolgáltatásokból származó bevételek 29,2%-kal nőttek 1998 első félévéhez viszonyítva, és elérték a 36,9 milliárd forintot. Ez a növekedés főként azt tükrözi, hogy a GSM előfizetők száma erőteljesen, 154 000-rel nőtt 1999 első hat hónapjában, meghaladva így a 700 000-et.
  • Az adatkommunikációs szolgáltatások bővülése továbbra is erőteljes volt, amit a szélessávú szolgáltatások iránti növekvő kereslet globális trendjei is erősítettek. A bérelt vonali és adatátviteli szolgáltatások bevétele 35,2%-kal haladta meg az 1998 első félévi bevételt, és 11,3 milliárd forintot tett ki. Az adatkommunikációs szolgáltatásokból származó bevételek a Matáv összes bevételének 6,2%-át tették ki az 1998. első félévi 5,5%-kal szemben.
  • Az adatkommunikációs szolgáltatások bővülése továbbra is erőteljes volt, amit a szélessávú szolgáltatások iránti növekvő kereslet globális trendjei is erősítettek. A bérelt vonali és adatátviteli szolgáltatások bevétele 35,2%-kal haladta meg az 1998 első félévi bevételt, és 11,3 milliárd forintot tett ki. Az adatkommunikációs szolgáltatásokból származó bevételek a Matáv összes bevételének 6,2%-át tették ki az 1998. első félévi 5,5%-kal szemben.

A MATÁV Magyarország legnagyobb távközlési szolgáltatója, és országos koncesszióval rendelkezik a belföldi és a nemzetközi távhívások területén. A MATÁV a távbeszélő, adatátviteli és értéknövelt szolgáltatások széles skáláját nyújtja, és leányvállalatai révén Magyarország legnagyobb mobil távközlési szolgáltatója. Az 1999. június 30-i állapot szerint legfontosabb részvényesei: Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium (az Arany Részvény birtokosa); MagyarCom, az Ameritech International, Inc. és a Deutsche Telekom AG konzorciuma (59,53%); míg a részvények 40,47%-a nyilvános forgalomban van.

További információ:

Hülvely Krisztina, Befektetői kapcsolatok osztály
tel.: 458 0437

Balla Kálmán, Sajtó és tájékoztatási osztály
tel.: 457 4792

MATÁV Konszolidált IAS Eredménykimutatás (millió forintban) 1998. Június (nem auditált) 1999. Június (nem auditált) % változás
Bevételek  
Előfizetési, bekapcsolási és egyéb díjak 27   037   31   666   17,1%  
Belföldi forgalmi bevételek 52   245   65   208   24,8%  
Egyéb forgalmi bevételek 9   419   8   844   (6,1%)  
Összes belföldi távközlési bevétel 88   701   105   718   19,2%  
Nemzetközi forgalmi bevételek 18   616   20   958   12,6%  
Mobil távközlési bevételek 28   580   36   928   29,2%  
Bérelt vonalak és adatátvitel 8   387   11   342   35,2%  
Egyéb bevételek 7   321   6   799   (7,1%)  
Összes bevétel 151   605   181   745   19,9%  
Személyi jellegű ráfordítások (23   839)   (28   012)   17,5%  
Értékcsökkenési leírás (23   889)   (30   638)   28,3%  
Kifizetések más hálózati üzemeltetőknek (16   565)   (19   853)   19,8%  
Értékesített távközlési berendezések beszerzési értéke (8   222)   (11   509)   40,0%  
Egyéb működési költségek (31   765)   (35   640)   12,2%  
Működési költségek és ráfordítások (104   280)   (125   652)   20,5%  
Működési eredmény 47   325   56   093   18,5%  
Nettó pénzügyi eredmény (15   060)   (12   067)   (19,9%)  
Részesedések társult vállalatok adózás előtti eredményéből (158)   557   n.m.  
Adózás előtti eredmény 32   107   44   583   38,9%  
Társasági adó 541   (3   135)   n.m.  
Adózott eredmény 32   648   41   448   27,0%  
Kisebbségi részesedések (4   645)   (5   159)   11,1%  
Nettó eredmény 28   003   36   289   29,6%  
MATÁV Konszolidált IAS Mérleg (millió forintban) 1998. December 31-én
(auditált)
1998. Június 30-án
(nem auditált)
1999. Június 30-án
(nem auditált)
% változás
Eszközök  
Forgóeszközök  
Pénzeszközök 3   613   5   579   6   188   10,9%  
Értékpapírok 1   274   2   079   4   345   109,0%  
Követelések 51   662   49   760   64   425   29,5%  
Készletek 8   117   7   794   9   176   17,7%  
Forgóeszközök összesen 64   666   65   212   84   134   29,0%  
Befektetett eszközök 479   474   432   747   499   327   15,4%  
Hosszú lejáratú követelések 5   400   4   267   5   941   39,2%  
Eszközök összesen 549   540   502   226   589   402   17,4%  
Források
  Hitelek és egyéb kölcsönök 19   311   26   714   19   580   (26,7%)  
Szállítók és egyéb kötelezettségek 74   956   62   759   73   034   16,4%  
Halasztott bevételek 5   638   5   761   5   156   (10,5%)  
Céltartalékok 4   322   3   489   4   759   36,4%  
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 104   227   98   723   102   529   3,9%  
  Hitelek és egyéb kölcsönök 153   160   145   498   165   860   14,0%  
  Halasztott bevételek 18   260   21   093   15   948   (24,4%)  
  Céltartalékok 4   513   3   891   3   555   (8,6%)  
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 175   933   170   482   185   363   8,7%  
Kisebbségi részesedések 12   135   6   110   16   274   166,4%  
Saját tőke  
  Jegyzett tőke 103   728   103   728   103   728   0,0%  
  Tőketartalék 22   834   22   834   22   834   0,0%  
  Eredménytartalék 130   683   100   349   158   674   58,1%  
Saját tőke összesen 257   245   226   911   285   236   25,7%  
Források összesen 549   540   502   226   589   402   17,4%  
A működési statisztikák összefoglalója   1998. jún. 30. 1999. jún. 30. 99 jún. - 98 jún. %
EBITDA ráta 47,0% 47,7% 1,5%
Működési eredmény ráta 31,2% 30,9% (1,0%)
Nyereség ráta 18,5% 20,0% 8,1%
Eszköz arányos megtérülés 11,4% 12,7% 11,4%
Nettó adósság / összes tőke 41,1% 36,7% (10,7%)
Vonalszám időszak végén  
Egyéni 2 075 586 2 278 146 9,8%
Üzleti 355 387 373 762 5,2%
Nyilvános 36 171 35 905 (0,7%)
ISDN csatornák 50 498 87 596 73,5%
Összes vonalszám 2 517 642 2 775 409 10,2%
Központok digitalizáltsága ISDN-nel együtt 74,3% 81,6% 9,8%
Vonalsűrűség 33,2% 37,0% 11,4%
Westel 450 előfizetők 90 754 98 519 8,6%
Westel 900 előfizetők 448 437 700 793 56,3%
Összes mobil előfizetők 539 191 799 312 48,2%
Vezetékes hálózati alkalmazottak (záró létszám, redukált főben) 14 055 12 664 (9,9%)
Alkalmazottak száma (záró létszám, redukált főben) 17 454 16 030 (8,2%)
Vonalszám vezetékes hálózati alkalmazottanként 179 219 22,3%
Forgalom percben (ezer)  
Belföldi 3 801 448 4 211 449 10,8%
Nemzetközi kimenő 92 296 95 149 3,1%

Az 1999. első félévére vonatkozó eredménykimutatás elemzése

Bevételek

Az előfizetési, bekapcsolási és egyéb díjakból származó bevételek az 1998. első félévi 27.037 millió forintról 31.666 millió forintra emelkedtek 1999. első félévében (17,1%-os növekedés). Ez a növekedés elsősorban az előfizetők számának emelkedésével, illetve az előfizetési díjak emelésével magyarázható. 1998. első hat hónapjában az átlagos vonalszám 2.462.451, míg 1999. első félévében 2.706.038 volt, ez 9,9%-os növekedésnek felel meg. 1999-ben a vonalszám-növekmény összesen 130.255 volt.

A belföldi forgalmi bevételek 1999. június 30-ig elérték a 65.208 millió forintot az 1998. első félévi 52.245 millió forint bevétellel szemben, ami 24,8%-os növekedést jelent. A bevételek növekedését nagyrészt a tarifaemelések és az előfizetők számának emelkedése okozta.

Az egyéb forgalmi bevételek az 1998. első félévi 9.419 millió forintról 1999. június 30-ig 8.844 millió forintra csökkentek (6,1%-os csökkenés). A csökkenés az egyéb belföldi szolgáltatók által a Matáv-nak fizetett alacsonyabb díjakból adódik.

A nemzetközi forgalmi bevételek 1999. június 30-ig elérték a 20.958 millió forintot az 1998. első félévi 18.616 millió forint bevétellel szemben (12,6%-os növekedés).

A mobil távközlési bevételek 1999. június 30-ig elérték a 36.928 millió forintot az 1998. első félévi 28.580 millió forintos bevétellel szemben (29,2%-os növekedés). A növekedés elsősorban a mobil előfizetők számának emelkedéséből ered. 1999. június 30-ra a Westel 900 előfizetőinek száma az 1998. június 30-i 448.437-hez képest 700.793-ra emelkedett, míg a Westel 450 hasonló időszakát tekintve az előfizetői szám 90.754-ről 98.519-re növekedett. 1999. június 30-án a Westel 900 digitális szolgáltatás előfizetői az összes mobil előfizetőink 87,7%-át, míg a Westel 450 analóg szolgáltatás előfizetői az összes mobil előfizetőink 12,3%-át tették ki.

A bérelt vonalakból és adatátvitelből származó bevételek 1999. június 30-ig elérték a 11.342 millió forintot az 1998. első félév 8.387 millió forintjával szemben (35,2%-os növekedés). Ebben a kategóriában a növekedést elsősorban a bérelt és ISDN vonalak, az internet előfizetők, illetve az audiotex szolgáltatások számának emelkedése indokolja.

Az egyéb bevételek az 1998. első félévi 7.321 millió forintról 1999. június 30-ra 6.799 millió forintra csökkentek (7,1%-os csökkenés). Az egyéb bevételek között találhatók a távközlési berendezések értékesítésének bevétele, valamint az építési, fenntartási és egyéb tevékenységből származó bevételek.

Költségek

A személyi jellegű ráfordítások 17,5%-kal növekedtek, 1999. első félévében elérték a 28.012 millió forintot, szemben az 1998. első félévi 23.839 millió forinttal. Ez a növekedés elsősorban az 1999. április 1-jével megvalósított bérfejlesztés eredménye, amelyet részben ellentételezett a létszám csökkenése.

1999. első félévében az értékcsökkenési leírás elérte a 30.638 millió forintot az 1998. hasonló időszakának 23.889 millió forintjával szemben (28,3%-os növekedés). Ezt az emelkedést a befektetett eszközök állományának növekedése magyarázza.

Az egyéb hálózatüzemeltetőknek történt kifizetések 1999. június 30-ig elérték a 19.853 millió forintot az 1998. első félév 16.565 millió forintjával szemben (19,8%-os növekedés). A költségnövekedést a mobil és vezetékes vonalszám emelkedése okozta, valamint a fizetendő díjak is növekedtek.

Az értékesített távközlési berendezések beszerzési értéke az 1998. első félévi 8.222 millió forintról 1999. első félévében 11.509 millió forintra növekedett (40,0%-os növekedés). Ez a növekedés az értékesített mobil- és egyéb telefonkészülékek magasabb beszerzési árából adódik.

Az egyéb működési költségek 1999. június 30-ra elérték a 35.640 millió forintot az 1998. év hasonló időszakának 31.765 millió forintjához viszonyítva (12,2%-os növekedés). Az egyéb működési költségekben legnagyobb súllyal anyag- és karbantartási, valamint marketing költségek, költségvetéssel elszámolt díjak és illetékek, tanácsadási díjak, illetve az energia és egyéb szolgáltatások költségei találhatók.

Működési eredmény

A működési eredmény 1999. június 30-ra elérte a 56.093 millió forintot az 1998. első félévi 47.325 millió forinthoz viszonyítva. 1999. első félévében az összes bevétel 19,9%-kal emelkedett, az 1998. első félévi 151.605 millió forintról 181.745 millió forintra. 1999. első félévében az összes működési költség 20,5%-kal emelkedett, az 1998. első félévi 104.280 millió forintról 125.652 millió forintra. A működési eredményráta 1999. első félévében 30,9%, míg 1998. hasonló időszakában 31,2% volt.

Nettó pénzügyi eredmény

1999. első félévében a nettó pénzügyi eredmény mínusz 12.067 millió forint volt, szemben az 1998. első félévi mínusz 15.060 millió forinttal. A nettó pénzügyi eredmény javulása a kisebb árfolyamveszteség következménye. A hitelállomány az 1998. június 30-i 172.212 millió forintról 1999. június 30-ra 185.440 millió forintra emelkedett.

Részesedések társult vállalatok adózás előtti eredményéből

A társult vállalatok adózás előtti eredményének részesedésre jutó része 1999. első félévében 557 millió forint nyereséget mutatott, szemben az 1998. első félévi 158 millió forint veszteséggel, ez nagymértékben az EMITEL és az M-RTL javuló eredményének köszönhető.

Adózás előtti eredmény

Az adózás előtti eredmény 1999. első félévében 44.583 millió forint volt, szemben az 1998. első félévi 32.107 millió forinttal.

Társasági adó

A MATÁV Rt. és a Westel 900 adómentessége 1999-től megszünt, így 1999. első félévében a társasági adó 3.135 millió forinttal csökkentette az eredményt, szemben az 1998. első félévi 541 millió forintos eredményt növelő tétellel.

Kisebbségi részesedések

1999. június 30-ig a kisebbségi részesedések összege 5.159 millió forint volt, az 1998. első félévi 4.645 millió forinttal szemben (11,1%-os növekedés). E növekedés oka a Westel 900 és Westel 450 jelentősen magasabb jövedelmezősége.

Nettó eredmény

1999. első félévében a nettó eredmény 36.289 millió forint volt, az 1998. első félévi 28.003 millió forinttal szemben (29,6%-os növekedés).

Mérleg

A módosított mérlegfőösszeg 1998. június 30-án 502.226 millió forint volt, mely tükrözi az "Alkalmazotti jutattások"-ról szóló 19. számú (1997-ben módosított) IAS szabály 1998. január 1-jével történt bevezetését. 1999. június 30-án a mérlegfőösszeg 589.402 millió forint volt. Az emelkedés elsősorban a működési eredménynek tudható be.

Követelések

A követelések összege 1999. június 30-án 64.425 millió forint volt, amely 29,5%-os növekedést jelent 1998. június 30-i értékhez képest. A növekedés a magasabb előfizetői számnak és a tarifaemelések hatásának köszönhető.

Hitelek és kölcsönök

A rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 1999. június 30-ra 26,7%-kal 19.580 millió forintra csökkentek, ezzel szemben a rövid és hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök együttes összege 7,7%-kal növekedett, 1998. június 30-i 172.212 millió forintról 1999. június 30-i 185.440 millió forintra. A rövid lejáratú hitelek és kölcsönök csökkenése a társaság kölcsöneinek a hosszú lejáratú kölcsönök felé való eltolódását tükrözi, beleértve a kötvénykibocsátást is.

Eredménytartalék

Az eredménytartalék 1998. június 30-hoz képest 58,1%-kal nőtt, 158.674 millió forint volt 1999. június 30-án. A növekedés a nettó eredménynek köszönhető, melyet részben ellensúlyoz a 8.298 millió forint összegű osztalék. Az 1998. június 30-i eredménytartalék az "Alkalmazotti juttatások"-ról szóló 19. számú IAS szabályt figyelembe véve 2.506 millió forinttal módosult.

Alkalmazotti létszám

A MATÁV csoport (MATÁV Rt. és leányvállalatai) teljes munkaidősre átszámított dolgozói létszáma az 1998. június 30-i 17.454 főről 1999. június 30-ra 16.030 főre csökkent.

Tulajdonosi struktúra

A MATÁV Rt. jegyzett tőkéje 103.728.170.000 forint, amely 1.037.281.600 darab "A" sorozatú, 100 forint névértékű törzsrészvényből és egy darab "B" sorozatú, 10.000 forint névértékű elsőbbségi részvényből áll. A "B" részvény tulajdonosa szavazatelsőbbséggel és egyéb meghatározott jogokkal is rendelkezik.

A MATÁV Rt. tulajdonosi struktúráját az alábbi táblázat mutatja:

Név Részvényszám %
MagyarCom 617   478   081 59,53
Nyilvános forgalomban 419   803   519 40,47
  1   037   281   600 100,00
"B" részvény tulajdonosa 1  
  1   037   281   601  

5%-nál nagyobb tulajdonosok:

MagyarCom - A Deutsche Telekom és az Ameritech közös vállalata

Morgan Guaranty Trust - A MATÁV ADR-ek letétkezelője

Saját részvények:

Törzsrészvény 1998. június 30. 1999. június 30.
Darabszám 124   200 0
Könyv szerinti érték (millió forint) 19 0
Névérték (millió forint) 12 0

1998. november 16-án a Matáv Rt. jogi kötelezettségének eleget téve értékesítette a saját tulajdonában lévő 124.200 darab MATÁV részvényt 1.214 forintos átlagáron.

Felsővezetésben történő változások

1999. június 1-től John Brady lett a Matáv Rt. új gazdasági vezérigazgató-helyettese.

Egyéb események

1999. júniusában az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. a Matáv Rt-ben meglévő 5,75%-os részesedését nyilvános forgalomba hozatal útján értékesítette. A tranzakciót követően a Matáv papírok 40,47%-a került nyilvános forgalomba, a MagyarCom részesedése 59,53%-ra csökkent.