Befektetői közlemények

A Matáv 1999. évi első háromnegyed éves eredményei

A MATÁV (BÉT: MTAV.BU; NYSE: MTA.N), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója ma közzétette 1999. évi első háromnegyed éves eredményeit.

  • A bevételek éves szinten 20,3%-kal 280,3 milliárd forintra nőttek 1999 első kilenc hónapjában az egy évvel korábbi 232,9 milliárd forintról. A versenypiacon nyújtott szolgáltatásokból származott a legmagasabb bevételnövekedés: a mobil távközlési szolgáltatások bevétele éves szinten 31,9%-kal, a bérelt vonali és adatátviteli szolgáltatások bevétele 34,4%-kal emelkedett.
  • Az EBITDA 20,2%-kal 133,8 milliárd forintra emelkedett az 1998 hasonló időszakában elért 111,3 milliárd forintról. Az EBITDA ráta az első három negyedévben 47,7% volt, szemben az előző év hasonló időszakának 47,8%-ával.
  • Az adózott eredmény 29,2%-kal 55,8 milliárd forintra nőtt az egy évvel korábbi 43,2 milliárd forintról annak ellenére, hogy a MATÁV és a Westel 900 az 1998-ban lejárt ötéves adómentességi időszakot követően az idei évtől 7,2%-os társasági adót fizet. A nyereségráta 19,9%-ra emelkedett az 1998 első három negyedévében elért 18,5%-ról.
  • Az egy részvényre jutó eredmény éves szinten 29,2%-kal 53,8 forintra emelkedett.

A bevételnövekedés elsősorban az előfizetési díjakból, a belföldi forgalmi, a mobil távközlési, valamint a bérelt vonali és adatátviteli szolgáltatásokból származó bevételeknek volt köszönhető.

  • A vezetékes telefonvonalak száma az ISDN csatornákkal együtt 9,4%-kal nőtt egy év alatt, és meghaladta a 2 823 000 vonalat. Az ISDN csatornák száma 67,5%-os növekedéssel közel 101 000 darabra emelkedett az elmúlt 12 hónapban, jelezve az erőteljes keresletet az adatkommunikáció területén. A 100 lakosra vetített vonalsűrűség így 1999. szeptember végére 37,6-ra emelkedett az egy évvel korábbi 34,2-ről. Jelenleg több mint 88 000 új vonaligénylést tartunk nyilván.
  • A belföldi forgalom percekben mért növekedése éves szinten 11,6%-ot tett ki felülmúlva a vonalszám növekedési ütemét. A forgalomnövekedés elsősorban a lakossági hívások és az ISDN forgalom emelkedésének köszönhető.
  • A Westel 900, a MATÁV 51%-os tulajdonú GSM szolgáltatója 48,2%-kal, 737 000-re növelte előfizetői számát az elmúlt egy évben. Ennek eredményeként a mobil távközlési szolgáltatásokból származó konszolidált bevételek 31,9%-kal nőttek a bázisidőszakhoz viszonyítva, és elérték az 59,6 milliárd forintot. Az előre fizetett kártyák felhasználói tették ki éves szinten a Westel 900 ügyfélszám nettó növekményének 28%-át, illetve az időszak végén az összes GSM előfizetők 16%-át.
  • Az adatkommunikációs szolgáltatások bővülése továbbra is erőteljes volt. A bérelt vonali és adatátviteli szolgáltatások bevétele 17,3 milliárd forintra nőtt, ami 34,4%-kal haladja meg az 1998. háromnegyed éves bevételt. A növekedés főleg az internet, valamint más adatátviteli és értéknövelt szolgáltatásoknak köszönhető. A bérelt vonali és adatátviteli szolgáltatásokból származó bevételek a MATÁV összes bevételének 6,2%-át tették ki.

Az elmúlt 12 hónapban 9,2%-kal csökkent az állományi létszám, amely jelenleg hozzávetőleg 15 600 főt tesz ki. A termelékenység 20,9%-os javulásának köszönhetően az egy alkalmazottra jutó fővonalak száma 226-ra emelkedett az egy évvel ezelőtti 187-ről.

A MATÁV Magyarország legnagyobb távközlési szolgáltatója, és országos koncesszióval rendelkezik a belföldi és a nemzetközi távhívások területén. A MATÁV a távbeszélő, adatátviteli és értéknövelt szolgáltatások széles skáláját nyújtja, és leányvállalatai révén Magyarország legnagyobb mobil távközlési szolgáltatója. 1999. szeptember 30-án legfontosabb részvényesei: Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium (az Arany Részvény birtokosa); MagyarCom, az Ameritech International, Inc. és a Deutsche Telekom AG konzorciuma (59,53%); míg a részvények 40,47%-a nyilvános forgalomban van.

MATÁV Konszolidált IAS Eredménykimutatás (millió forintban) 1998. szeptember (nem auditált) 1999. szeptember (nem auditált) % változás
Bevételek
Előfizetési, bekapcsolási és egyéb díjak 40   861   47   204   15,5%  
Belföldi forgalmi bevételek 79   873   98   639   23,5%  
Egyéb forgalmi bevételek 14   718   13   887   (5,6%)  
Összes belföldi távközlési bevétel 135   452   159   730   17,9%  
Nemzetközi forgalmi bevételek 28   831   32   215   11,7%  
Mobil távközlési bevételek 45   196   59   616   31,9%  
Bérelt vonalak és adatátvitel 12   835   17   252   34,4%  
Egyéb bevételek 10   629   11   527   8,4%  
Összes bevétel 232   943   280   340   20,3%  
Személyi jellegű ráfordítások (35   405)   (42   701)   20,6%  
Értékcsökkenési leírás (36   778)   (46   028)   25,2%  
Kifizetések más hálózati üzemeltetőknek (26   518)   (31   793)   19,9%  
Értékesített távközlési berendezések beszerzési értéke (12   117)   (16   321)   34,7%  
Egyéb működési költségek (47   554)   (55   716)   17,2%  
Működési költségek és ráfordítások (158   372)   (192   559)   21,6%  
Működési eredmény 74   571   87   781   17,7%  
Nettó pénzügyi eredmény (25   031)   (17   236)   (31,1%)  
Részesedések társult vállalatok adózás előtti eredményéből (118)   764   n.m.  
Adózás előtti eredmény 49   422   71   309   44,3%  
Társasági adó 947   (5   285)   n.m.  
Adózott eredmény 50   369   66   024   31,1%  
Kisebbségi részesedések (7   162)   (10   214)   42,6%  
Nettó eredmény 43   207   55   810   29,2%  
MATÁV Konszolidált IAS Mérleg (millió forintban) 1998. 1998. 1999. % változás
december 31-én szeptember 30-án
(auditált) (nem auditált) (nem auditált)
Eszközök
Forgóeszközök
Pénzeszközök 3   613   5   443   6   062   11,4%  
Értékpapírok 1   274   1   155   11   645   908,2%  
Követelések 51   662   49   529   64   655   30,5%  
Készletek 8   117   7   659   8   395   9,6%  
Forgóeszközök összesen 64   666   63   786   90   757   42,3%  
Befektetett eszközök 479   474   447   928   518   741   15,8%  
Hosszú lejáratú követelések 5   400   4   738   5   712   20,6%  
Eszközök összesen 549   540   516   452   615   210   19,1%  
Források
Hitelek és egyéb kölcsönök 19   311   22   154   19   408   (12,4%)  
Szállítók és egyéb kötelezettségek 74   956   61   374   79   325   29,2%  
Halasztott bevételek 5   638   5   680   4   921   (13,4%)  
Céltartalékok 4   322   3   666   5   038   37,4%  
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 104   227   92   874   108   692   17,0%  
Hitelek és egyéb kölcsönök 153   160   149   223   162   144   8,7%  
Halasztott bevételek 18   260   19   689   14   776   (25,0%)  
Céltartalékok 4   513   3   734   3   520   (5,7%)  
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 175   933   172   646   180   440   4,5%  
Kisebbségi részesedések 12   135   8   817   21   321   141,8%  
Saját tőke  
Jegyzett tőke 103   728   103   728   103   728   0,0%  
Tőketartalék 22   834   22   834   22   834   0,0%  
Eredménytartalék 130   683   115   553   178   195   54,2%  
Saját tőke összesen 257   245   242   115   304   757   25,9%  
Források összesen 549   540   516   452   615   210   19,1%  
A működési statisztikák összefoglalója
    1998. szep. 30. 1999. szep. 30. 99 szep. - 98 szep.
EBITDA ráta 47,8% 47,7% (0,2%)
Működési eredmény ráta 32,0% 31,3% (2,2%)
Nyereség ráta 18,5% 19,9% 7,6%
Eszköz arányos megtérülés 11,6% 12,8% 10,3%
Nettó adósság / összes tőke 39,6% 33,4% (15,7%)
Vonalszám időszak végén
Egyéni 2 126 506 2 310 301 8,6%
Üzleti 356 820 376 025 5,4%
Nyilvános 36 601 36 030 (1,6%)
ISDN csatornák 60 140 100 764 67,5%
Összes vonalszám 2 580 067 2 823 120 9,4%
Központok digitalizáltsága ISDN-nel együtt 75,3% 78,9% 4,8%
Vonalsűrűség 34,2% 37,6% 9,9%
Westel 450 előfizetők 92 349 99 108 7,3%
Westel 900 előfizetők 497 387 736 933 48,2%
Összes mobil előfizetők 589 736 836 041 41,8%
Vezetékes hálózati alkalmazottak (záró létszám, redukált főben) 13 809 12 484 (9,6%)
Alkalmazottak száma (záró létszám, redukált főben) 17 237 15 643 (9,2%)
Vonalszám vezetékes hálózati alkalmazottanként 187 226 20,9%
Forgalom percben (ezer)
Belföldi 5 647 260 6 304 409 11,6%
Nemzetközi kimenő 140 764 145 193 3,1%

Az 1999. harmadik negyedévére vonatkozó pénzügyi kimutatás elemzése

Eredménykimutatás

Bevételek

Az előfizetési, bekapcsolási és egyéb díjakból származó bevételek az 1998. harmadik negyedévi 40.861 millió forintról 47.204 millió forintra emelkedtek 1999. harmadik negyedévében (15,5%-os növekedés). Ez a növekedés elsősorban az előfizetők számának emelkedésével, illetve az előfizetési díjak emelésével magyarázható. 1998. első kilenc hónapjában az átlagos vonalszám 2.491.351, míg 1999. első kilenc hónapjában 2.735.524 volt, ez 9,8%-os növekedésnek felel meg.

A belföldi forgalmi bevételek 1999. szeptember 30-ig elérték a 98.639 millió forintot az 1998. harmadik negyedévi 79.873 millió forint bevétellel szemben, ami 23,5%-os növekedést jelent. A bevételek növekedését a tarifaemelések és az előfizetők számának emelkedése okozta.

Az egyéb forgalmi bevételek az 1998. harmadik negyedévi 14.718 millió forintról 1999. szeptember 30-ig 13.887 millió forintra csökkentek (5,6%-os csökkenés). A csökkenés az egyéb belföldi szolgáltatók által a Matáv-nak fizetett alacsonyabb díjakból adódik.

A nemzetközi forgalmi bevételek 1999. szeptember 30-ig elérték a 32.215 millió forintot az 1998. harmadik negyedévi 28.831 millió forint bevétellel szemben (11,7%-os növekedés).

A mobil távközlési bevételek 1999. szeptember 30-ig elérték a 59.616 millió forintot az 1998. harmadik negyedévi 45.196 millió forintos bevétellel szemben (31,9%-os növekedés). A növekedés elsősorban a mobil előfizetők számának emelkedéséből ered.

A bérelt vonalakból és adatátvitelből származó bevételek 1999. szeptember 30-ig elérték a 17.252 millió forintot az 1998. harmadik negyedév 12.835 millió forintjával szemben (34,4%-os növekedés). Ebben a kategóriában a magas növekedést elsősorban a bérelt és ISDN vonalak, az internet előfizetők, illetve az audiotex szolgáltatások számának emelkedése indokolja.

Az egyéb bevételek az 1998. harmadik negyedévi 10.629 millió forintról 1999. szeptember 30-ra 11.527 millió forintra emelkedtek (8,4%-os növekedés). Az egyéb bevételek között találhatók a távközlési berendezések értékesítésének bevétele, valamint az építési, fenntartási és egyéb tevékenységből származó bevételek.

Költségek

A személyi jellegű ráfordítások 20,6%-kal növekedtek, 1999. harmadik negyedévében elérték a 42.701 millió forintot, szemben az 1998. harmadik negyedévi 35.405 millió forinttal. Ez a növekedés az 1999. április 1-jével megvalósított bérfejlesztés eredménye, valamint annak, hogy a létszámon belül megnőtt a magasabban képzett dolgozók aránya.

1999. harmadik negyedévében az értékcsökkenési leírás elérte a 46.028 millió forintot az 1998. hasonló időszakának 36.778 millió forintjával szemben (25,2%-os növekedés). Ezt az emelkedést a befektetett eszközök állományának növekedése magyarázza, valamint bizonyos eszközcsoportok hasznos élettartamának csökkenése.

Az egyéb hálózatüzemeltetőknek történt kifizetések 1999. szeptember 30-ig elérték a 31.793 millió forintot az 1998. harmadik negyedév 26.518 millió forintjával szemben (19,9%-os növekedés). A költségnövekedést a mobil és vezetékes vonalszám emelkedése okozta, valamint az átlagos fizetendő díjak is növekedtek.

Az értékesített távközlési berendezések beszerzési értéke az 1998. harmadik negyedévi 12.117 millió forintról 1999. harmadik negyedévében 16.321 millió forintra növekedett (34,7%-os növekedés). Ez a növekedés az értékesített mobilkészülékek megnövekedett volumenéből adódik.

Az egyéb működési költségek 1999. szeptember 30-ra elérték a 55.716 millió forintot az 1998. év hasonló időszakának 47.554 millió forintjához viszonyítva (17.2%-os növekedés). Az egyéb működési költségekben legnagyobb súllyal anyag- és karbantartási, valamint marketing költségek, költségvetéssel elszámolt díjak és illetékek, helyi adók, tanácsadási díjak, illetve az energia költségei találhatók.

Működési eredmény

A működési eredmény 1999. szeptember 30-ra elérte a 87.781 millió forintot az 1998. harmadik negyedévi 74.571 millió forinthoz viszonyítva. 1999. harmadik negyedévében az összes bevétel 20,3%-kal emelkedett, az 1998. harmadik negyedévi 232.943 millió forintról 280.340 millió forintra. 1999. harmadik negyedévében az összes működési költség 21,6%-kal emelkedett, az 1998. harmadik negyedévi 158.372 millió forintról 192.559 millió forintra. A működési eredményráta 1999. harmadik negyedévében 31,3%, míg 1998. hasonló időszakában 32,0% volt.

Nettó pénzügyi eredmény

1999. harmadik negyedévében a nettó pénzügyi eredmény mínusz 17.236 millió forint volt, szemben az 1998. harmadik negyedévi mínusz 25.031 millió forinttal. A nettó pénzügyi eredmény javulása a forint folyamatos erősődésének a következménye. A hitelállomány az 1998. szeptember 30-i 171.377 millió forintról 1999. szeptember 30-ra 181.552 millió forintra emelkedett.

Részesedések társult vállalatok eredményéből

A társult vállalatok eredményének részesedésre jutó része 1999. harmadik negyedévében 764 millió forint nyereséget mutatott, szemben az 1998. harmadik negyedévi 118 millió forint veszteséggel, ez nagymértékben az EMITEL és az M-RTL javuló eredményének köszönhető.

Adózás előtti eredmény

Az adózás előtti eredmény 1999. harmadik negyedévében 71.309 millió forint volt, szemben az 1998. harmadik negyedévi 49.422 millió forinttal.

Társasági adó

A MATÁV Rt. és a Westel 900 adómentessége 1999-től megszűnt, így 1999. harmadik negyedévében a társasági adó emelkedett.

Kisebbségi részesedések

1999. szeptember 30-ig a kisebbségi részesedések összege 10.214 millió forint volt, az 1998. harmadik negyedévi 7.162 millió forinttal szemben (42,6%-os növekedés). E növekedés oka a Westel 900 és Westel 450 jelentősen magasabb jövedelmezősége.

Nettó eredmény

1999. harmadik negyedévében a nettó eredmény 55.810 millió forint volt, az 1998. harmadik negyedévi 43.207 millió forinttal szemben (29,2%-os növekedés).

Mérleg

A módosított mérlegfőösszeg 1998. szeptember 30-án 516.452 millió forint volt, mely tükrözi az "Alkalmazotti jutattások"-ról szóló 19. számú (1997-ben módosított) IAS szabály 1998. január 1-jével történt bevezetését. 1999. szeptember 30-án a mérlegfőösszeg 615.210 millió forint volt. Az emelkedés elsősorban a működési eredménynek tudható be.

Követelések

A követelések összege 1999. szeptember 30-án 64.655 millió forint volt, amely 30,5%-os növekedést jelent 1998. szeptember 30-i értékhez képest. A növekedés a magasabb előfizetői számnak és a tarifaemelések hatásának köszönhető.

Szállítók és egyéb kötelezettségek

A szállítók és egyéb kötelezettségek összege 1999. szeptember 30-án 79.325 millió forint volt, szemben az 1998. szeptember 30-i 61.374 millió forinttal. A növekedés a belföldi és külföldi szállítók magasabb összegének, illetve a Matáv Rt. és a Westel 900 1999-től megszűnt adómentességéből fakadó, megnövekedett társasági adófizetési kötelezettségnek tudható be.

Eredménytartalék

Az eredménytartalék 1998. szeptember 30-hoz képest 54,2%-kal nőtt, 178.195 millió forint volt 1999. szeptember 30-án. A MATÁV Rt. 8.298 millió forint összegű osztalékot fizetett. Az 1998. szeptember 30-i eredménytartalék az ?Alkalmazotti juttatások?-ról szóló 19. számú IAS szabályt figyelembe véve 2.506 millió forinttal módosult.

Alkalmazotti létszám

A MATÁV csoport (MATÁV Rt. és leányvállalatai) teljes munkaidősre átszámított dolgozói létszáma az 1998. szeptember 30-i 17.237 főről 1999. szeptember 30-ra 15.643 főre csökkent.

Tulajdonosi struktúra

A MATÁV Rt. jegyzett tőkéje 103.728.170.000 forint, amely 1.037.281.600 darab ?A? sorozatú, 100 forint névértékű törzsrészvényből és egy darab ?B? sorozatú, 10.000 forint névértékű elsőbbségi részvényből áll. A "B" részvény tulajdonosa szavazatelsőbbséggel és egyéb meghatározott jogokkal is rendelkezik.

A MATÁV Rt. tulajdonosi struktúráját az alábbi táblázat mutatja:

Név Részvényszám %
MagyarCom 617   478   081 59,53
Nyilvános forgalomban 419   803   519 40,47
  1   037   281   600 100,00
"B" részvény tulajdonosa 1  
  1   037   281   601  

5%-nál nagyobb tulajdonosok:

MagyarCom - A Deutsche Telekom és az Ameritech közös vállalata
* Morgan Guaranty Trust - A MATÁV ADR-ek letétkezelője

* 1999. október 8-án véglegesítődött az Ameritech SBC által történő felvásárlása.

Saját részvények:

Törzsrészvény 1998. szeptember 30. 1999. szeptember 30.
Darabszám 124   200 0
Könyv szerinti érték (millió forint) 19 0
Névérték (millió forint) 12 0

1998. november 16-án a Matáv Rt. jogi kötelezettségének eleget téve értékesítette a saját tulajdonában lévő 124.200 darab MATÁV részvényt 1.214 forintos átlagáron.

Egyéb események

1999. augusztus 31-én a Matáv Rt. értékesítette a MatávKábelTV Kft.-ben fennálló üzletrészének 25%-át és a szavazati jogok 75%-át a Hungária Biztosító Rt. részére.

1999. október 21-én a Matáv bejelentette, hogy vételi opciós szerződést kötött a Deutsche Telekommal a Westel 450 és a Westel 900 fennmaradó 49%-os részesedésének megvásárlására. A MATÁV 2000. július 1. és 2001. szeptember 30. között rögzített áron, 885 millió dollárért gyakorolhatja a vételi opciót maximum három részletben úgy, hogy mindhárom részlet legalább 15%-os tulajdonjogra szóljon.