Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.
Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.

Befektetői közlemények

A Matáv 2002. első félévi eredményei

2002. augusztus 14.

A 2002. I. félévi jó eredmény a szegmensek kiegyensúlyozott teljesítményének köszönhető

A Matáv (NYSE: MTA.N és BÉT: MTAV.BU), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója ma közzétette 2002. első félévi konszolidált, a Nemzetközi Számviteli Szabványok (IAS) szerinti pénzügyi eredményeit.

A főbb eredmények a következők:

  • A bevételek 9,2%-kal (euróban 17,3%) 287,5 milliárd forintra (1 181 millió euróra) növekedtek 2002. I. félévben 2001. I. félévhez képest elsősorban a mobil és nemzetközi üzletágak bevétel-bővülésének következtében, amit némileg mérsékeltek az alacsonyabb vezetékes forgalmi bevételek.
  • Az EBITDA 121,7 milliárd forintot tett ki, ez 9,1%-os növekedés, az EBITDA ráta pedig 42,3%-ot ért el.
  • A vezetékes szegmens EBITDA rátája csekély mértékben, 39,1%-ra nőtt, döntően a bérelt vonali és adatátviteli szolgáltatásokból származó bevételek bővülésének és a más távközlési szolgáltatóknak történő kifizetések csökkenésének köszönhetően. Ezt ellensúlyozta a belföldi és nemzetközi forgalmi bevételek csökkenése.
  • A mobil szegmens bevétele 19,0%-kal emelkedett főleg az előfizetői kör jelentős bővülésének köszönhetően. Az EBITDA ráta kismértékben, 36,4%-ra csökkent 2002. I. félévben, szemben az egy évvel ezelőtti 37,0%-kal. A Westelnek közel 3 millió előfizetője volt 2002. június végén. A Westel 50,7%-os részesedéssel sikeresen megtartotta piacvezető pozícióját.
  • A nemzetközi szegmens (döntően MakTel) bevétele 18,9%-kal növekedett, és EBITDA rátája 49,5% volt a vezetékes és mobil előfizetők számának jelentős emelkedése következtében, valamint a magasabb belföldi árak miatt. Némileg mérséklően hatott az alacsonyabb mobil MOU és a kisebb nemzetközi forgalmi bevétel.
  • A nettó eredmény 37,7 milliárd forint (155 millió euró) volt, ez 14,5%-os csökkenés mivel a nettó pénzügyi eredmény romlott a magasabb hitelállomány, az erősen csökkenő nettó árfolyam-nyereség és a swap-al összefüggő költségnövekedések hatására. Ezen túlmenően a kisebbségi részesedések (MakTel) és a társasági adó (Westel) jelentősen megemelkedtek 2001. I. félévhez képest.
  • A nettó adósság-állomány az időszak végére jelentősen, 415,1 milliárd forintra nőtt (254,5 milliárd forint volt 2001. I. félévben) a Westel akvizíció következtében. Ugyanakkor a nettó adósságállomány 27,8 milliárd forintos csökkenést mutatott 2001. év végéhez képest, ennek következtében a nettó adósság összes tőkére (nettó adósság+saját tőke+kisebbségi részesedések) vetített aránya 43,4%-ra csökkent a tavaly év végi 46,6%-ról.

Straub Elek elnök-vezérigazgató elmondta: "Vezetékes üzletágunkat meggyőző készpénztermelés jellemezte a szigorú beruházási- és költség-kontroll eredményeként. A Westel 50% felett tartotta mind nettó ügyfélszám-növekedését, mind piaci részesedését 2002. I. félévben egy még mindig bővülő mobil piacon. Mindezt a mobil szegmens folyamatos eredménynövekedése mellett érte el. A lemorzsolódás az előre fizetett kártyás ügyfelek körében és a szerződéses szegmensben egyaránt csökkent 2002. II. negyedévben az I. negyedévhez képest. Összességében elégedett vagyok a vezetékes, mobil és nemzetközi szegmenseink kiegyensúlyozott teljesítményével. A Csoport első féléves eredménye tükrözi, hogy jó úton haladunk nemcsak a megfelelő pénzügyi eredmények elérése, hanem stratégiánk sikeres megvalósítása irányába. Meg kívánom erősíteni egyúttal, hogy várakozásunk szerint el fogjuk érni a 2002. évre kitűzött és nyilvánosan meghirdetett célkitűzéseinket."

Vezetékes: Meggyőző készpénz-termelés, hangsúly az innovatív szolgáltatásokon, növekedés az adatátvitelben

A szegmens bevételei 1,9%-kal növekedve 168,0 milliárd forintot tettek ki, az EBITDA ráta pedig 39,1%-ra nőtt. A belföldi és nemzetközi forgalmi bevételek együttesen 5,8%-kal csökkentek döntően a 2001. I. félévhez viszonyított forgalomcsökkenés miatt. Bérelt vonalakból és adatátvitelből származó bevételeink 15,0%-kal emelkedtek mivel a menedzselt bérelt vonali, ADSL és Internet előfizetések száma megnőtt. A vezetékes vonalsűrűség és a teljes vonalszám gyakorlatilag nem változott. Ugyanakkor az ISDN csatornák száma meghaladta a 492 000-et (27,8%-os növekedés 2001. I. félévhez képest). 2002. június végén a Matáv vezetékes vonalainak 16,8%-a ISDN volt. Sikeresen növeltük az ADSL csatlakozásokat, számuk az időszak végén 18 781 volt. Az Axelero, a Matáv internetes leányvállalata 141 630 előfizetővel rendelkezett (28,3%-os növekedés az elmúlt 12 hónap során). Ugyanakkor megőrizte vezető pozícióját a kapcsolt vonali Internet-szolgáltatók között. A vezető magyar portál [origo] naponta több mint 600 000 látogatót regisztrált 2002. I. félévben, szemben az elmúlt év első félévi napi mintegy 270 000 látogatóval. Az Internet-használat arányaiban nagyobb részt képviselt a teljes hívásmennyiségből.

Mobil: Kedvező eredmények és továbbra is piacvezető szerep

A mobil szegmens bevételei 19,0%-kal, 110,0 milliárd forintra nőttek 2002. I. félévben. Az EBITDA 17,1%-kal növekedett és 40,0 milliárd forintot tett ki. Az értékcsökkenési leírás 13,9%-kal, 17,1 milliárd forintra esett vissza mivel az immateriális javak amortizációja 2002. I. félévben alacsonyabb volt. Az üzleti eredmény jelentős mértékben, 14,4 milliárd forintról 23,0 milliárd forintra nőtt, az üzleti eredmény ráta pedig 15,5%-ról 20,9%-ra emelkedett 2002. I. félévben. A nettó eredmény 26,6%-kal növekedve, 17,3 milliárd forintot ért el. Kiélezett verseny mellett a Westel megtartotta vezető pozícióját a GSM piacon. Nettó ügyfélszám-bővülés tekintetében felülmúlta versenytársait, 2002. június végén már közel 3 millió előfizetővel rendelkezett. A GSM piacon 50,7%-os piaci részesedést ért el hatékony ügyfél-megtartó programjának köszönhetően. 2002. II. negyedévben a Westel a teljes piaci nettó ügyfélszám-növekedésből 52%-ot mondhatott magáénak. 2002. június végén az előre fizetett kártyás ügyfelek a teljes ügyfélkör 72,5%-át adták. Az átlagos ügyfél-megszerzési költség 15 139 forintra csökkent 2002. I. félévben, szemben a 2001. I. félévi 21 777 forinttal. Az ügyfél-megszerzési költség számításánál a belépési árrést (a belépési díj és a SIM kártya költségének különbsége) és az eladáshoz kapcsolódó készüléktámogatási és ügynöki díjakat vettük figyelembe. Mind az ARPU (egységre jutó havi átlagbevétel), mind pedig az MOU (egy előfizetőre jutó átlagos havi perchasználat) csökkent az ügyfélbázis folytatódó felhígulása következtében. 2002. I. félévben az ARPU értéke 5 820 forint, az MOU-é pedig 121 volt. Ugyanakkor az MOU stabilizálódott 2002. I. és II. negyedévekben. Az értéknövelt szolgáltatások (döntően SMS) az ARPU-n belül 488 forintot tettek ki (8,4%-os részesedés) figyelemreméltó javulást mutatva a 2001. I. félévi 394 forinthoz (5,6%) képest. A lemorzsolódás viszonylag alacsony, 15,1%-os volt 2002. I. félévben. A szerződéses ügyfelek esetén a lemorzsolódás 15,9%-ra csökkent 2002 I. félévben az előző év azonos időszaki 18,1%-kal szemben.

Nemzetközi: Vissza a régi kerékvágásba

A szegmens bevételei 32,3 milliárd forintra emelkedtek (18,9%-os növekedés) 2002. I. félévben. Az EBITDA ráta 49,5%-ot ért el, ami alacsonyabb a 2001. I. félévi 50,9%-os értéknél, ugyanakkor javulást jelez a 2002. I. negyedévi gyengébb teljesítményhez képest. A belföldi forgalmi bevételek nőttek (főként az áremelések miatt), de a nemzetközi forgalmi bevételek visszaestek mivel mind a kimenő, mind a bejövő hívások árai csökkentek, illetve kismértékben a forgalom is mérséklődött. A személyi jellegű ráfordítások 3,7 milliárd forintot tettek ki a béremelések következtében. Az értékcsökkenési leírás a magasabb eszközállomány miatt 25,2%-os növekedés mellett, 5,8 milliárd forintot ért el. 2002. június végén Macedóniában a vezetékes vonalsűrűség 27% volt, míg a mobil penetráció 14%-ra emelkedett. Az előfizetői kör minden üzletágban tovább szélesedett. A vezetékes előfizetők száma 573 926-ra nőtt, ami az előző évihez képest 7,7%-os növekedést jelent. Ezen belül az analóg előfizetők száma kismértékben, 6,7%-kal 554 582-re bővült, az ISDN csatornák száma viszont jelentős mértékben, 50,2%-kal 19 344-re emelkedett. A mobil előfizetők száma több, mint megduplázódott és 291 213-ra nőtt. Az Internet előfizetők száma 2002. június végén 26 944 volt.

A Matáv Magyarország legnagyobb távközlési szolgáltatója. A Matáv a távbeszélő-, adatátviteli és értéknövelt szolgáltatások széles skáláját nyújtja, és leányvállalatai révén Magyarország legnagyobb mobil távközlési szolgáltatója. A Matáv többségi részesedéssel rendelkezik a MakTelt, Macedónia kizárólagos vezetékes és mobil szolgáltatóját irányító Stonebridge Communications AD-ben. A Matáv fontosabb részvényesei 2002. június 30-i állapot szerint: MagyarCom, a Deutsche Telekom AG tulajdona (59,49%); míg a részvények 40,51%-a nyilvános forgalomban van.

Ezen sajtóközlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, amely nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy ezen kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.

A jövőre vonatkozó kijelentések inherens kockázatokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegű megállapításoktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2001. december 31-én végződött évre vonatkozó, 20-F formátumú éves jelentésünk is részletezi, amelyet az Egyesült Államok Tőzsde- és Értékpapírfelügyeletéhez (SEC), azaz a U.S. Securities and Exchange Commissionhoz nyújtottunk be.

Matáv 2002. első félévi részletes gyorsjelentése a Matáv honlapján és a Budapesti Értéktőzsde honlapján (http://www.bet.hu, /Forgalmazott Értékpapírok/Kibocsátói Hírek) olvasható.