Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.
Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.

Befektetői közlemények

A Matáv 2002. harmadik negyedévi eredményei

2002. november 14.

A harmadik negyedévben nőttek a bevételek és az ebitda, és csökkent a nettó adósság összes tőkére vetített aránya.

A Matáv (NYSE: MTA.N és BÉT: MTAV.BU), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója ma közzétette 2002. első kilenc hónapjára vonatkozó Nemzetközi Számviteli Szabályok (IAS) szerinti pénzügyi eredményeit.

A főbb eredmények:

  • A bevételek 8,6%-kal (euróban 14,9%-kal) 438,3 milliárd forintra (1 796 millió euróra) növekedtek 2002 első kilenc hónapjában 2001 azonos időszakához képest, főként a mobil és a nemzetközi szegmens (MakTel) magasabb bevételének köszönhetően, amit részben ellensúlyozott a belföldi és nemzetközi forgalmi bevételek csökkenése.
  • Az EBITDA 189,0 milliárd forintra emelkedett (8,4%-os növekedés), az EBITDA ráta 43,1% volt.
  • Vezetékes távközlési szegmens: az EBITDA ráta 38,5%-ra nőtt.
  • Mobil szegmens: A bevételek 19,0%-kal emelkedtek, elsősorban az ügyfélkör jelentős bővülésének köszönhetően. Az EBITDA ráta 38,6% volt 2002. első három negyedévben. 2002. szeptember végén a Westel több mint 3,1 millió előfizetővel rendelkezett.
  • Nemzetközi szegmens: A bevételek 11,3%-kal emelkedtek, és az EBITDA ráta 52,7%-ot ért el annak köszönhetően, hogy az előfizetők száma minden szegmensben jelentősen növekedett. A magasabb előfizetési és belföldi forgalmi díjak szintén hozzájárultak az emelkedéshez, míg az alacsonyabb nemzetközi forgalmi bevételek ellentétesen hatottak.
  • A nettó eredmény csoportszinten 2,6%-kal 58,2 milliárd forintra (238,3 millió euróra) csökkent az időszak során, mivel a nettó kamatköltségek megnőttek a magasabb hitelállomány következtében, valamint a társasági adó (Westel) jelentősen megemelkedett
  • Az üzleti tevékenységből származó nettó cash-flow kismértékben, 146,2 milliárd forintra nőtt a magasabb EBITDA következtében, amit a megváltozott működőtőke-igény (főként a szállítói állomány csökkenése) és a magasabb fizetett kamatok részben ellensúlyoztak. A befektetési tevékenységre fordított nettó cash-flow jelentősen csökkent, mivel kevesebb beruházás történt és a jelentős akvizíciókat (MakTel, Emitel) az előző év első kilenc hónapjában hajtottuk végre. 2002. első három negyedévben 60,3 milliárd forint nettó készpénz-kiáramlás történt, amely az akvizíciók finanszírozását szolgálta, szemben az egy évvel korábbi 30,1 milliárd forintos nettó készpénz-beáramlással.
  • A nettó adósság-állomány 58,6 milliárd forinttal csökkent 2001. év végéhez képest, így a nettó adósság összes tőkére (nettó adósság + saját tőke + kisebbségi részesedések) vetített aránya 40,5%-ra esett vissza a 2001. év végi 46,6%-kal szemben. A 2001. szeptember végi 244,5 milliárd forintról a Westel akvizíció következtében a nettó adósság 2002. szeptember végére 384,3 milliárd forintra nőtt.

Straub Elek elnök-vezérigazgató így értékelte az eredményeket: "Örömmel látjuk, hogy minden üzleti szegmensünkben bevétel és EBITDA növekedés tapasztalható. A vezetékes üzletág megőrizte erőteljes készpénztermelő képességét, mindazonáltal továbbra is keresni fogjuk a költségcsökkentés lehetséges módjait a vezetékes üzletág további hatékonyság-növelése érdekében. Ennek részeként úgy döntöttünk, hogy az anyavállalatnál az elkövetkezendő két év során tovább csökkentjük az alkalmazottak számát. A mobil szegmensben az év első felében a piaci pozíció megőrzése volt elsődleges célunk, a harmadik negyedévben azonban a jövedelmezőségre helyeztük a hangsúlyt. Ennek következtében a piaci részesedés kismértékben csökkent, az EBITDA viszont 22,2%-kal nőtt 2002. második negyedévhez képest. Nemzetközi leányvállalatunk jelentős mértékben hozzájárult a csoport eredményeihez. Várakozásaink szerint a Matáv Csoport bevétel növekedése 2002-ben az erre az évre kitűzött és nyilvánosan meghirdetett célkitűzéseinkkel összhangban magas, egyszámjegyű tartományban lesz, az éves EBITDA ráta meghaladja a 40%-ot, míg a beruházások értéke várakozásaink szerint nem éri el a 100 milliárd forintot. Beruházásaink folyamatos kontrollja jól tükrözi a hatékonyság további növelése iránti elkötelezettségünket."

Vezetékes szegmens: erős eredmény-hozzájárulás, hatékonyság, növekedés az adatkommunikációban

A szegmens bevételei 1,6%-kal 252,1 milliárd forintra, EBITDA rátája pedig 38,5%-ra emelkedett. A belföldi és nemzetközi forgalmi bevételek együttesen 5,7%-kal csökkentek, ami tükrözi a forgalom visszaesését 2001 első három negyedévéhez képest. Bérelt vonalakból és adatátvitelből származó bevételeink 15,0%-kal növekedtek a menedzselt bérelt vonali, ADSL és Internet előfizetések számában bekövetkezett növekedésnek köszönhetően. A vezetékes vonalsűrűség és a teljes vonalszám gyakorlatilag nem változott, ugyanakkor az ISDN csatornák száma több mint fél millióra nőtt, amely 2001. szeptember végéhez viszonyítva 23,5%-os emelkedést jelent. 2002 szeptember végén a Matáv vezetékes vonalainak 17,3%-a ISDN volt. Tovább növeltük az ADSL csatlakozásokat, számuk az időszak végére elérte a 26 351-et. Az Axelero, a Matáv internetes leányvállalata, 43%-os piaci részesedéssel megőrizte vezető pozícióját a kapcsolt vonali Internet-szolgáltatók között. A vállalat 142 606 Internet-előfizetővel rendelkezett (évi 20,2%-os növekedés). Az Internet-használat arányaiban nagyobb részt képviselt a teljes hívásmennyiségből.

Mobil szegmens: a harmadik negyedévben középpontban a jövedelmezőség

A mobil szegmens bevételei 19,0%-kal nőttek, az EBITDA 15,7%-kal 65,8 milliárd forintra emelkedett. Az értékcsökkenés és amortizáció 10,9%-kal 26,1 milliárd forintra csökkent, tükrözve, hogy 2002. első kilenc hónapjában csökkent az immateriális javak amortizációja. Az üzleti eredmény 39,7 milliárd forintra nőtt 27,6 milliárdról, az üzleti eredmény ráta 4,1 százalékponttal, 23,3%-ra emelkedett 2002. első három negyedévben. A Westel erőteljes verseny mellett egy még mindig bővülő mobil piacon megőrizte vezető pozícióját, előfizetőinek száma 2002. szeptember végén meghaladta a 3,1 milliót. A cég GSM piaci részesedése csekély mértékben, 49,7%-ra csökkent a 2002. harmadik negyedévben a megemelt előre fizetett kártyás belépési korlát miatt. Az időszak végén az előre fizetett kártyás ügyfelek a teljes ügyfélkör 73,5%-át adták. Az átlagos ügyfél-megszerzési költség 14 406 forintra csökkent 2002. első kilenc hónapjában az egy évvel korábbi 21 243 forintról. Az ügyfél-megszerzési költség számításánál a belépési árrést (a belépési díj és a SIM kártya költségének különbsége) és az eladáshoz kapcsolódó készüléktámogatási és ügynöki díjakat vettük figyelembe. Mind az ARPU (egységre jutó havi átlagbevétel), mind pedig az MOU (egy előfizetőre jutó átlagos havi perchasználat) csökkent az ügyfélbázis folytatódó felhígulása következtében. 2002. I.–III. negyedévben az ARPU értéke 5 814 forint, az MOU-é pedig 120 volt, ugyanakkor az ARPU stabilizálódott 2002 három negyedéve során. Az ARPU-n belül az értéknövelt szolgáltatások (főként SMS) 533 forintot tettek ki figyelemreméltó, 9,2%-os részesedést tükrözve a 2001. első kilenc havi 388 forintos értékhez képest (5,5%-os részesedés). A lemorzsolódás viszonylag alacsony, 14,5% volt 2002 első kilenc hónapjában. A szerződéses ügyfeleknél ez év során a lemorzsolódás folyamatos csökkenést mutatott, a harmadik negyedévben a sikeres ügyfélmegtartó program eredményeként 13,2%-ra csökkent.

Nemzetközi szegmens: forgalomnövekedés és stabil pénzügyi eredmény

A szegmens bevételei 11,3%-kal 49,8 milliárd forintra nőttek az év első kilenc hónapjában. Az EBITDA ráta stabil maradt az időszak során és 52,7%-ot ért el. Az előfizetési és belföldi forgalmi bevételek növekedtek a forgalom és az árak emelkedésének következtében, a nemzetközi forgalmi bevételek ugyanakkor csökkentek. A mobil bevételek az előfizetői bázis szélesedésének és a magasabb áraknak köszönhetően megnövekedtek. Az értékcsökkenési leírás és amortizáció (28,8%-kal) 9,4 milliárd forintra nőtt a magasabb eszközállomány következtében. A harmadik negyedév végére a vezetékes vonalsűrűség Macedóniában 28%-ot ért el, a mobil penetráció pedig 16%-ot. Az előfizetői kör minden üzleti szegmensben tovább szélesedett. A vezetékes előfizetők száma 582 139-re nőtt, ami 7,5%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. Ezen belül az analóg előfizetők száma 6,4%-kal 561 739-re nőtt, az ISDN csatornák száma viszont jelentős mértékben, 47,9%-kal, 20 400-ra emelkedett. A mobil előfizetők száma 82,9%-kal, 319 337-re nőtt. Az Internet előfizetők száma 2002. szeptember végén 29 455 volt.

A Matáv Magyarország legnagyobb távközlési szolgáltatója. A Matáv a távbeszélő-, adatátviteli és értéknövelt szolgáltatások széles skáláját nyújtja, és leányvállalatai révén Magyarország legnagyobb mobil távközlési szolgáltatója. A Matáv többségi részesedéssel rendelkezik a MakTelt, Macedónia kizárólagos vezetékes és mobil szolgáltatóját irányító Stonebridge Communications AD-ben. A Matáv legfontosabb részvényese 2002. szeptember 30-i állapot szerint a MagyarCom, a Deutsche Telekom AG tulajdona (59,21%), míg a részvények 40,79%-a nyilvános forgalomban van.

Ezen sajtóközlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, amely nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni.

A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy ezen kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk. A jövőre vonatkozó kijelentések inherens kockázatokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegű megállapításoktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2001. december 31-én végződött évre vonatkozó, 20-F formátumú éves jelentésünk is részletezi, amelyet az Egyesült Államok Tőzsde- és Értékpapírfelügyeletéhez (SEC), azaz a U.S. Securities and Exchange Commissionhoz nyújtottunk be.

A Matáv 2002. háromnegyedéves részletes gyorsjelentése a Matáv honlapján és a Budapesti Értéktőzsde honlapján (http://www.bet.hu, /Forgalmazott Értékpapírok/Kibocsátói Hírek) olvasható.