Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.
Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.

Befektetői közlemények

A Matáv Rt. közleménye a Társaság által kibocsátott 10.000,- Ft névértékű részvények 100,- Ft névértékű részvényekre történő cseréjének lezárásáról

BUDAPEST, 2004. május 21.

A Matáv Rt. 1997. szeptember 29-i rendkívüli közgyűlése elhatározta a Társaság 10.000,- Ft névértékű, névre szóló törzsrészvényeinek 100,- Ft névértékű, névre szóló törzsrészvényekre történő cserélését és felhatalmazta az Igazgatóságot a névérték csökkentés érdekében történő részvénycsere lebonyolításához szükséges intézkedések megtételére. A részvénycsere kezdő napja 1997. október 22. volt, amely időponttól kezdődően a régi 10.000,- Ft névértékű részvények részvényesi jogok gyakorlását nem teszik lehetővé.

A Matáv Rt. Igazgatósága, közgyűlési felhatalmazás alapján a részvénycserét 2004. szeptember 24-i hatállyal lezárja és jelen hirdetmény útján felhívja azon tisztelt részvényeseit, akik még régi, 10.000.- Ft névértékű részvényt birtokolnak, hogy a részvények 100,- Ft névértékű részvényekre történő cserélése céljából legkésőbb 2004. szeptember 24-ig keressék fel a KELER Rt. ügyfélszolgálatát (1075 Budapest, Asbóth u. 9-11).

A KELER Rt. a 10.000,- Ft névértékű részvényeknek megfelelő mennyiségű 100,- Ft névértékű részvényeket értékpapír-számlára fogja transzferálni a részvénytulajdonosoknak. A nyomdai úton előállított 100,- Ft névértékű részvények kiadására nincs lehetőség. Ennek megfelelően a KELER Rt. felkeresése előtt a részvénytulajdonosoknak mindenképpen értékpapír-számlát kell nyitni egy a számla vezetésére jogosult befektetési szolgáltatónál vagy pénzintézetnél. A KELER Rt.-nél a részvénycserével kapcsolatos ügyintézés díjtalan.

A részvénycsere elvégzése után a részvényesek intézkedhetnek az értékpapír-számlájukra transzferált részvények dematerializációra való benyújtásáról.

A részvénycsere lezárásának napjáig cserére be nem nyújtott 10.000,- Ft névértékű részvényeknek megfelelő 100,- Ft névértékű részvényeket a Matáv Rt. befektetési szolgáltató közreműködésével a Budapesti Értéktőzsdén haladéktalanul értékesíteni fogja. Azon részvényesek, akik a részvénycsere lezárásának napját követően (azaz 2004. szeptember 24. után) jelentkeznek 10.000,- Ft névértékű részvényekkel 100,- Ft névértékű részvények jóváírására már nem lesznek jogosultak. Részükre az értékesített részvények ellenértéke kerül kifizetésre, az igényük érvényesítéséig felmerült költségekkel csökkentve. A pénzbeli ellenérték kifizetéséről a részvények értékesítését követően a Matáv Rt. hirdetményt tesz közzé a Társaság alapszabályában megjelölt közzétételi helyeken.

A Matáv Rt. Igazgatósága