Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.
Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.

Befektetői közlemények

Magyar Telekom 2005. féléves eredmények: javulás a II. negyedévben a hazai mobil üzletben, a Telekom Montenegro konszolidációs hatása

Budapest, 2005. augusztus 11.

A Magyar Telekom (Reuters: NYSE: MTA.N, BÉT: MTEL.BU és Bloomberg: NYSE: MTA US, BÉT: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója ma közzétette 2005. első hat hónapjára vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit. A Telekom Montenegro Csoport (TCG) eredményeit első ízben a Magyar Telekom második negyedéves konszolidált eredménykimutatása tartalmazza, míg a TCG mérlegét 2005. március 31-i állapottal konszolidálta a Magyar Telekom pénzügyi kimutatásaiba.

Főbb eredmények:

  • A   bevételek kismértékben 0,7%-kal 299,9 milliárd forintra (1.211,9 millió euróra) nőttek 2005. I. félévben 2004. azonos időszakához képest. A magasabb mobil és adatátviteli bevételeket ellensúlyozta a belföldi és nemzetközi forgalmi bevételek csökkenése. 2005. II. negyedévben a TCG konszolidálása pozitív hatással volt a bevételekre.
  • Az EBITDA 1,6%-kal 124,1 milliárd forintra csökkent, az EBITDA ráta 41,4% volt.
  • A tárgyi eszközök és immateriális javak bruttó beszerzésére fordított összeg 34,1 milliárd forint volt, amelyből a   vezetékes szegmensre 15,7 milliárd forint, a mobil szegmensre 18,4 milliárd forint esett. A mobil szegmensre eső összegből 2,7 milliárd forintot fordítottak UMTS-el kapcsolatos beruházásokra.
  • Az IFRS szabályok változása miatt 2005. január 1-től a goodwill amortizáció megszűnt, helyette évente kell ellenőrizni, hogy bekövetkezett-e értékvesztés. A Magyar Telekom Csoport értékcsökkenési leírás sora 2004-ben 13,9 milliárd forint goodwill amortizációt tartalmazott. Ezenkívül 2004. I. negyedévben a Westel T-Mobile Magyarországra történt átnevezéséhez kapcsolódóan a Westel márkanév értékvesztési leírása 4,4 milliárd forintot tett ki. Mindezek eredményeként 2005. I. félévben az értékcsökkenés 56,0 milliárd forintra mérséklődött az egy évvel korábbi 68,4 milliárd forintról.
  • A vezetékes szegmens bevételei külső ügyfelektől (a szegmensek közötti bevételek kiszűrése után) 4,6%-kal 162,5 milliárd forintra csökkentek, mivel az adatátviteli (főként ADSL) bevételek csak részben tudták ellensúlyozni az elsősorban a forgalmi bevételeknél tapasztalható visszaesést. Az EBITDA 62,6 milliárd forintot tett ki (3,8%-os csökkenés), a külső bevételekre vetített EBITDA ráta 38,5% volt .
  • A mobil szegmens bevételei külső ügyfelektől 7,8%-kal 137,4 milliárd forintra nőttek a beszédcélú és az értéknövelt szolgáltatásokból származó bevételeknek, valamint az előfizetési díjaknak köszönhetően. Az EBITDA 61,5 milliárd forintot tett ki (0,8%-os növekedés), a külső bevételekre vetített EBITDA ráta pedig magas, 44,8% volt .
  • A csoportszintű üzleti eredmény 18,1%-kal 68,1 milliárd forintra nőtt , elsősorban az értékcsökkenés mérséklődésének, valamint az értékesített távközlési berendezések beszerzési értéke és a személyi jellegű költségek csökkenésének következtében. A nettó eredmény 30,3 milliárd forintról (118,3 millió euróról) 41,4 milliárd forintra (167,2 millió euróra) nőtt.
  • Az üzleti tevékenységből származó nettó cash-flow 92,8 milliárd forintra csökkent az EBITDA csökkenése, az elsősorban a szállítói kötelezettségek alakulása következtében megnövekedett működőtőke-igény és a 2005. I. félévben létszámcsökkentéssel kapcsolatos kifizetések együttes hatásának következtében. A befektetési tevékenységre fordított nettó cash-flow 78,4 milliárd forintra nőtt, elsősorban a TCG többségi részesedésének megvásárlása következtében. A pénzügyi tevékenységre fordított nettó cash-flow 4,2 milliárd forintot tett ki elsősorban a TCG tranzakció kapcsán felvett hitelek és a nagyrészt 2005. júniusában kifizetett osztalék következtében.
  • A nettó adósságállomány 59,4 milliárd forinttal emelkedett 2004. december végéhez képest az osztalékfizetés és a TCG tranzakció következtében. Az eladósodottsági ráta (a nettó adósságnak a nettó adósság + saját tőke + kisebbségi részesedésekre vetített aránya) 38,5%-ra nőtt ez év június végére (2004. június végén 34,6% volt).

Straub Elek, elnök-vezérigazgató az eredményekkel kapcsolatban így nyilatkozott: “Eredményeink 2005. II. negyedévben tapasztalt javulása elsősorban a hazai mobil üzletágunk jobb teljesítményének köszönhető, ami az értéknövelt szolgáltatások, a forgalomnövekedés, valamint a költségcsökkentő intézkedések sikerének eredménye. Az év első felében a magyar vezetékes szolgáltatások EBITDA rátája javult. A forgalmi bevételek csökkentek, de a szélessávú szolgáltatásokból származó bevételek nőttek és folytatódott a költségcsökkentés. Anyavállalati szinten az alkalmazottak záró létszáma több mint 20%-kal csökkent. Hazai tevékenységünk mellett szeretném megemlíteni, hogy lezártuk a Telekom Montenegro Csoport fennmaradó tulajdonrészére kiírt ajánlatunkat, aminek eredményeként a Magyar Telekom részesedése a Telekom Montenegroban 76,5%-ra nőtt. A TCG 6,1 milliárd forint bevételt ért el 2005. II. negyedévben, az EBITDA 0,6 milliárd forintot tett ki, így az EBITDA ráta 10,6% volt. Ez az eredmény 1,3 milliárd forint 2005. júniusában létszámleépítésre megképzett céltartalékot is tartalmaz, ezen tétel nélkül az EBITDA ráta 31,1% volt. A növekedés mellett, amelyet a TCG akvizíció nyújtott, hazai és regionális viszonylatban is versenyképes osztalékszintet biztosítottunk az elmúlt évivel megegyező, részvényenkénti 70 forint osztalék kifizetésével.“

Magyar vezetékes szolgáltatások: létszámhatékonyság növelése, szélessávú program
A szegmensek közötti kiszűrések előtti bevételek 6,8%-kal 143,5 milliárd forintra mérséklődtek, az EBITDA ráta 37,3% volt. A belföldi és nemzetközi forgalmi bevételek együttesen 23,9%-kal csökkentek elsősorban a vezetékes vonali versenytársak és a mobil helyettesítés miatti forgalomcsökkenés következtében. Az alacsonyabb mobil végződtetési díjak és a kedvezményes tarifacsomagok is hozzájárultak a bevétel csökkenéséhez. Az ADSL csatlakozások növekedésének köszönhetően ugyanakkor a bérelt vonali és adatátviteli szolgáltatások bevételei 20,9%-kal tovább nőttek. Az erősödő mobil helyettesítés és a beszédcélú szolgáltatások területén megjelent új versenytárs következtében felgyorsult a vonalszám csökkenése (június végére 2,7%-kal csökkent 2004. azonos időszakához képest). A hatékonyságnövelés érdekében tett erőfeszítéseknek köszönhetően az egy alkalmazottra jutó vonalszám anyavállalati szinten 433-ra nőtt. Az összes vonal 62%-a tartozott valamelyik kedvezményes tarifacsomagba, ami 2005. II. negyedév végén több, mint 1,7 millió előfizetőt jelentett. A T-Online Magyarország, a Magyar Telekom internetes leányvállalata 12,8 milliárd forint bevételt ért el 2005. I. félévben a 2004. azonos időszakában elért 9,1 milliárd forinttal szemben. A társaság 43% körüli piaci részesedéssel megőrizte vezető pozícióját a kapcsolt vonali Internet szolgáltatók között.

Nemzetközi vezetékes szolgáltatások: költségcsökkentés a nyereségesség megőrzése érdekében, a Telekom Montenegro konszolidálása
A szegmensek közötti kiszűrések előtti bevételek 7,6%-kal 25,0 milliárd forintra nőttek 2005. I. félévben, az EBITDA 9,1 milliárd forint, az EBITDA ráta 36,5% volt. A MakTel vezetékes szolgáltatásainak bevételei csökkentek, mivel a mobil helyettesítés következtében a bevételt hozó ügyfélbázis szűkült. Az eredményekre hatással volt az alacsonyabb forgalom és a kedvezőtlen árfolyamváltozás is. A szigorú költségcsökkentési erőfeszítéseknek köszönhetően azonban minden költségsoron javulás mutatkozott, így a MakTel vezetékes szolgáltatásainak EBITDA rátája erős, 45,5%-ot ért el. A Telekom Montenegro vezetékes szolgáltatásai 4,2 milliárd forint bevételt generáltak, ám a 2005. II negyedévben létszámleépítésekre megképzett 1,3 milliárd forint céltartalék következtében az EBITDA negatív, -0,4 milliárd forint volt.

Magyar mobil szolgáltatások: javult a teljesítmény 2005. II. negyedévben
A szegmensek közötti kiszűrések előtti bevételek 3,5%-kal növekedtek az értéknövelt szolgáltatásokból származó bevételek és a forgalmi bevételek kismértékű emelkedésének köszönhetően. Az EBITDA 51,8 milliárd forint, az EBITDA ráta 39,5% volt. Az értéknövelt szolgáltatások és a forgalomnövelés érdekében tett erőfeszítéseknek, valamint a költségcsökkentő intézkedéseknek köszönhetően a T-Mobile Magyarország nyereségessége nőtt a II. negyedévben. Az üzleti eredmény nagymértékben, 31,2%-kal 35,2 milliárd forintra nőtt, mivel a Westel névváltásával kapcsolatos leírások döntő többsége 2004. I. negyedévben került elszámolásra. A szerződéses ügyfelek aránya 30,1%-ra tovább nőtt a teljes ügyfélkörön belül, a 2004. II. negyedév végi 26,9%-ról. Az előre fizetett kártyás és szerződéses ügyfelek esetén egyaránt alacsonyabb készüléktámogatási díjak következtében az átlagos ügyfélmegszerzési költség jelentős mértékben, 30,1%-kal 7.187 forintra csökkent. Az ügyfélmegszerzési költség számításánál a belépési árrést (a SIM kártya költsége csökkentve a belépési díjjal) és az eladáshoz kapcsolódó készüléktámogatási és ügynöki díjakat vesszük figyelembe. Az egy előfizetőre jutó havi átlagbevétel (ARPU) csökkent. A bevezetett új tarifacsomagoknak köszönhetően ugyan megnőtt a forgalom, az egyes csomagok által biztosított árengedmények, a szabályozói változások hatása és a zárt felhasználói csoportok számára kínált ajánlatok elterjedése azonban kedvezőtlen hatással volt az ARPU-ra. Mindezek ellenére az ARPU értéke a II. negyedévben az elmúlt egy év alatt először növekedett és 5.039 forintot tett ki, ami a 2004. II. negyedévivel közel megegyező értéknek felel meg.   Az MOU (egy előfizetőre jutó átlagos havi perchasználat) értéke 120-ra nőtt 2005. I. félévben, ami az árrugalmasság javulását mutatja. A szerződéses ügyfeleknél a lemorzsolódást sikerült viszonylag alacsonyan tartani, értéke 2005. I. félévben 10,6% volt. Az előre fizetett kártyás ügyfeleknél a lemorzsolódás 18,4% volt 2005. I. félévben.

Nemzetközi mobil szolgáltatások: Macedóniában a verseny ellenére változatlan eredményesség; a montenegrói Monet konszolidálása
A szegmensek közötti kiszűrések előtti bevételek nagymértékben, 16,5%-kal 18,6 milliárd forintra nőttek 2005. I. félévben, az EBITDA 9,7 milliárd forintot tett ki, az EBITDA ráta 52,0% volt. A MakTel mobil szolgáltatásaiból származó bevételek kismértékben növekedtek az erős árverseny jellemezte, bővülő piacon, ám az árfolyamváltozások kedvezőtlenül hatottak az eredményekre. A Mobimak eredményessége javult, az EBITDA magas, 8,7 milliárd forint volt, az EBITDA ráta pedig 53,6 %-ot tett ki. A nemzetközi mobil szolgáltatások eredményei a Monet, a Telekom Montenegro mobil leányvállalatának eredményeit is tartalmazzák. A Monet 2,4 milliárd forint bevételt   és 1,0 milliárd forint EBITDA-t ért el (2005. II. negyedévben az EBITDA rátája 41,2% volt).

A Magyar Telekomról
A Magyar Telekom Magyarország legnagyobb távközlési szolgáltatója. A Magyar Telekom a távbeszélő-, adatátviteli és értéknövelt szolgáltatások széles skáláját nyújtja, és leányvállalata, a T-Mobil Magyarország révén Magyarország legnagyobb mobil távközlési szolgáltatója. A Magyar Telekom 100%-os részesedéssel rendelkezik a MakTelt, Macedónia kizárólagos vezetékes szolgáltatóját és leányvállalatát, a vezető mobil szolgáltató Mobimakot irányító Stonebridge Communications AD-ben. A Magyar Telekom többségi részesedéssel rendelkezik a Telekom Montenegroban (TCG). A TCG Csoport vezetékes, mobil és internetszolgáltatásokat nyújt ügyfeleinek Montenegróban. A Magyar Telekom legfontosabb részvényese 2005. június 30-i állapot szerint 59,21%-kal, a MagyarCom Holding GmbH, amely a Deutsche Telekom AG tulajdona, míg a részvények 40,79%-a nyilvános forgalomban van.

Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, ezért nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.

A jövőre vonatkozó kijelentések önmagukban rejlő kockázatokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegű megállapításoktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2004. december 31-én végződött évre vonatkozó, 20-F formátumú éves jelentésünk is részletezi, amelyet az Egyesült Államok Tőzsde- és Értékpapírfelügyeletéhez, azaz a U.S. Securities and Exchange Commissionhoz (SEC) nyújtottunk be.A Magyar Telekom 2005. I. féléves eredményeiről a társaság honlapján és a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu) olvashat.

Kapcsolódó anyagok

közlemény
(pdf, 245 kB)