Befektetői közlemények

Tájékoztatás részvényvásárlásról

Budapest, 2013. április 15. 18:15

A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója bejelenti, hogy Christopher Mattheisen, a Magyar Telekom Nyrt. (a továbbiakban: a „Társaság”) vezérigazgatója 2013. április 15-én 24.387 db Magyar Telekom részvényt vásárolt 418 forint/darab árfolyamon, 12.113 db részvényt 419 forint/darab árfolyamon és 210 db részvényt 420 forint/darab árfolyamon a Raiffeisen Bank Zrt., mint befektetési szolgáltató közreműködésével. A tranzakciót követően Christopher Mattheisen tulajdonában összesen 96.846 darab Magyar Telekom részvény van.

Christopher Mattheisen részvényvásárlása a Társaság Igazgatósága által 2011 decemberében jóváhagyott és 2012-től indított „Kiegészített Részvényvásárlási Program” keretében történt. A Program lényege, hogy a Társaság vezérigazgatója köteles az éves bruttó prémiuma minimum 10%-ának megfelelő összeget Magyar Telekom részvényekbe fektetni, amely önkéntesen maximum 33,3%-ig emelhető. Az így megvásárolt részvényeket 4 évig (zárolási időszak) kell tartani, amely idő alatt a részvények nem elidegeníthetőek. A fenti feltételek teljesülése esetén a 4 év elteltével a személyes befektetés során vásárolt minden egyes részvény után egy további részvényt kap a Társaságtól térítésmentesen. A tervek szerint a program 5 éven keresztül évente megújul, amelynek keretében ez a második személyes befektetés.

Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmazhat. Azon kijelentések, amelyek nem múltbeli tényekre vonatkoznak (ideértve a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentéseket), jövőre vonatkozó kijelentések. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen kijelentésekre túlzott mértékben támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések a megtételük időpontjában aktuális állapoton alapulnak, és nem vállalunk kötelezettséget arra, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.

A jövőre vonatkozó kijelentések szükségképpen kockázatokkal és bizonytalansággal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek a jövőre vonatkozó kijelentésekben foglaltaktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2012. december 31-én végződött évre vonatkozó, a https://www.telekom.hu címen elérhető weblapunkon is közzétett éves jelentéseink is bemutatják.

Kapcsolódó dokumentumok

Befektetői közlemény
(PDF, 43 kB)