Befektetői közlemények

Meghosszabbításra került a Magyar Telekom frekvenciahasználati jogosultsága

Budapest, 2013. szeptember 6. 11:15

A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója bejelenti, hogy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökével kötött hatósági szerződés módosítás (a „Módosítás”) alapján az 1800 MHz-es frekvenciasávban a Magyar Telekom 2014. október 7-éig fennálló frekvenciahasználati jogosultsága, illetve a 900 MHz-es frekvenciasávban a Magyar Telekom 2016. május 4-éig fennálló frekvenciahasználati jogosultsága 2022. április 7-ig, illetve 8-ig meghosszabbításra, illetve harmonizálásra került. A harmonizáció eredményeként az érintett frekvenciákon mindhárom magyar mobilpiaci szereplő frekvenciahasználati jogosultsága egy időben fog lejárni.

A Módosítás a Magyar Telekom számára biztonságos alapokat teremt a magas színvonalú mobilszolgáltatások nyújtásához a továbbiakban is. A Módosítás szerinti hosszabbítás és harmonizáció célja a hosszú távú társadalmi és nemzetgazdasági érdekekre – különösen a fogyasztói jólét, a magyar vállalkozások versenyképessége, a fenntartható gazdasági fejlődés szempontjaira – is tekintettel többek között a mobil szélessávú szolgáltatások lefedettségének és kapacitásának további bővítése.

A Magyar Telekom által 2012-ben elnyert 900 MHz-es frekvenciasávú 2 db 1 MHz-es duplex frekvenciablokk vonatkozásában a Magyar Telekom szintén 2022. április 8-ig rendelkezik majd frekvenciahasználati jogosultsággal.

Így a Magyar Telekom jelenleg a 900 MHz-es frekvenciasávban összesen 10 MHz duplex frekvenciablokk, az 1800 MHz-es frekvenciasávban összesen 15 MHz duplex frekvenciablokk használatára jogosult.

A hosszabbítás és harmonizáció egyszeri díja 38 milliárd Ft. Tekintettel a 2012-ben elnyert frekvenciablokkok használatának az eredeti 2027-ben történő lejárat helyett 2022-ben történő megszűnésére, a Magyar Telekomot a fent említett összegből összesen 34 milliárd Ft fizetési kötelezettség terheli, amely várhatóan 2013 negyedik negyedévében kerül teljesítésre.

A Magyar Telekom által jelenleg használt frekvenciasávokkal kapcsolatban a Magyar Telekomot terhelő éves díjak, frekvenciahasználati díjak illetve sávdíjak a 2014-től 2022-ig tartó időtartamban évente hozzávetőlegesen 3,8 milliárd Ft-tal csökkennek.


Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmazhat. Azon kijelentések, amelyek nem múltbeli tényekre vonatkoznak (ideértve a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentéseket), jövőre vonatkozó kijelentések. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen kijelentésekre túlzott mértékben támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések a megtételük időpontjában aktuális állapoton alapulnak, és nem vállalunk kötelezettséget arra, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.

A jövőre vonatkozó kijelentések szükségképpen kockázatokkal és bizonytalansággal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek a jövőre vonatkozó kijelentésekben foglaltaktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2012. december 31-én végződött évre vonatkozó, a https://www.telekom.hu címen elérhető weblapunkon is közzétett éves jelentéseink is bemutatják.

Kapcsolódó dokumentumok

Befektetői közlemény
(PDF, 41,7 kB)