Gyanús linket tartalmazó SMS-t kaptál? Semmiképp NE kattints a linkre!
Olvasd el itt, hogy védekezhetsz a csalás ellen. Ha mégis letöltötted a kártékony alkalmazást, itt találsz segítséget az eltávolításához.
Gyanús linket tartalmazó SMS-t kaptál? Semmiképp NE kattints a linkre!
Olvasd el itt, hogy védekezhetsz a csalás ellen. Ha mégis letöltötted a kártékony alkalmazást, itt találsz segítséget az eltávolításához.

Befektetői közlemények

A Magyar Telekom 2016. harmadik negyedéves eredményei

Budapest, 2016. november 9. 18:00

A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója ma közzétette 2016 harmadik negyedévre vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit.

Főbb pénzügyi mutatók:

Főbb pénzügyi mutatókFőbb stratégiai eredmények:

 • A csökkenő Csoport bevételek oka elsősorban a lakossági gáz üzletágból való kilépés, a B2B energia ügyfelek átadása a MET Holding AG-vel felállított vegyesvállalatnak, továbbá az alacsonyabb Rendszerintegráció/Információs Technológia (RI/IT) bevételek
 • Az energia üzletág és RI/IT hozzájárulásától eltekintve, az alaptevékenységből származó bevételek éves összehasonlításban 1,2%-os javulást mutatnak 2016 harmadik negyedévében
 • A mobil bevételek 4,5%-kal emelkedtek negyedéves összehasonlításban a magasabb készülékértékesítés bevételeknek és a megnövekedett mobil adatnak köszönhetően, ami több mint ellensúlyozta az alacsonyabb kiskereskedelmi hang és SMS bevételeket  A RI/IT bevételek csökkentek a Magyarországra áramló EU-s források lehívásának lassulása miatt, de a bruttó fedezet javult
 • A személyi jellegű ráfordítások csökkentek az alacsonyabb végkielégítéssel kapcsolatos költségek és a 2014/2015-ös létszámleépítési programból származó valós megtakarítások miatt
 • Az EBITDA 10,0%-kal nőtt negyedéves összehasonlításban, mivel az alacsonyabb személyi jellegű ráfordítások és egyéb működési költségek hatása több mint ellensúlyozta a bruttó fedezet kismértékű csökkenését
 • 2016. első kilenc hónapban az EBITDA 6,7%-kal nőtt az Infoparkra vonatkozó ingatlan-megállapodáshoz és az Origo értékesítéséhez kapcsolódó egyszeri tételeken realizált, mintegy 5,1 milliárd forint profitnak köszönhetően, amelyhez a személyi jellegű ráfordításokban történő megtakarítás is párosult
 • A Szabad cash flow 29,8 milliárd forintra nőtt (76,2%-os emelkedés a 2015. első kilenc hónaphoz képest), ami a magasabb EBITDA, alacsonyabb kamatkiadások és egyszeri profittételek hatását tükrözi a megnövekedett végkielégítések, magasabb könyv szerinti Capex és beruházásokkal kapcsolatos cash korrekciók ellenére
 • A magyarországi teljesítményt a szélessávú internet, mobil adat, TV és a szerződéses mobil hang ügyfélbázis növekedése határozta meg
 • A négy szolgáltatást összekapcsoló Magenta 1 ajánlat sikerét mutatja Macedóniában a növekvő mobil bevétel, az EBITDA két év folyamatos csökkenés után újra növekszik
 • A Montenegróban folytatódó erős verseny és szabályozói nyomás ellenére a költséghatékonysági fókuszunknak köszönhetően mindössze 3,8%-kal csökkent az EBITDA 2016. harmadik negyedévben
 • A nettó eladósodottsági mutató 41,6%-ra csökkent 2016 harmadik negyedévében, további csökkenés várható a negyedik negyedévben
 • Megemeltük a 2016-ra vonatkozó bevétel és EBITDA célkitűzéseketChristopher Mattheisen vezérigazgató így nyilatkozott:

„Örömmel számolok be arról, hogy az alaptevékenységből származó telekommunikációs árbevételünk 1,2%-kal emelkedett 2016. harmadik negyedévben a magasabb mobil adat- és készülékértékesítés, valamint a megnövekedett TV bevételeinknek köszönhetően. Az teljes árbevételünk 4,7%-os csökkenése elsősorban az energia üzletágunk átalakítása, valamint az EU források magyarországi lehívásának átmeneti lassulásából fakadó alacsonyabb RI/IT bevételek miatt következett be. A negyedéves EBITDA Csoport szinten 10,0%-kal javult az előző év azonos időszakához képest, elsősorban az alaptevékenységen elért növekedés, az alacsonyabb végkielégítéssel kapcsolatos költségek, a javuló RI/IT bruttó fedezeti ráta és az elmúlt két évben megvalósított létszámleépítésből származó megtakarítások kombinációjának köszönhetően.

A magyarországi teljesítményünket támogatta a Macedóniában, a mobil piac stabilizálódásának hatására elért 1,9%-os EBITDA javulás. Montenegróban, a folytatódó erős verseny és szabályozói nyomás ellenére az EBITDA mindössze 3,8%-kal csökkent 2016. harmadik negyedévben, amely nagymértékben köszönhető a költséghatékonyságra való összpontosításunknak.

A négy szolgáltatást összekapcsoló Magenta 1 ajánlatunk népszerűsége javított a teljesítményünkön a prémium szegmensben mind Magyarországon, mind a nemzetközi leányvállalatainknál. Idén, szeptember végén, Magyarországon közel 100 ezer Magenta 1 előfizetőnk volt. Integrált szolgáltatóként, egy integrált IP hálózattal és elismert márkával, nagyon kedvező pozícióban vagyunk ahhoz, hogy maximalizáljuk részesedésünket a háztartások távközlésre fordított költéséből a három és négy szolgáltatást összekapcsoló előfizetőink számának növelésével.

Az idei teljesítménybe vetett bizalmunk eredményeként javítjuk a 2016-os árbevétel és EBITDA célkitűzésünket. Arra számítunk, hogy a bevételek nagyjából 595 milliárd forint, az EBITDA pedig nagyjából 193 milliárd forint körül alakul, mivel a Digi várhatóan nem lép be a mobil piacra 2016-ban, míg a vásárlóerő növekszik Magyarországon. Bevételeinkhez továbbra is hozzájárulnak a lakossági áram szolgáltatásból származó bevételek, mivel erről a piacról 2017 márciusáig nem tervezünk kilépni. Megerősítjük a 2016-os Capex vállalásunkat (spektrum akvizícióra fordított összegek és éves frekvencia díj aktiválása nélkül), és a 2017-es célkitűzéseinket.”

 

  Tény  Publikus célkitűzés 
  2015  2016  2017 
Bevétel  656,3 milliárd forint 1 nagyjából 595 milliárd
forint 3
585-595 milliárd
forint között
EBITDA  187,3 milliárd forint nagyjából 193 milliárd
forint 4
189-193 milliárd
forint között
Capex 2   109,8 milliárd forint kb. 10% éves csökkenés kb. 10% éves csökkenés
Szabad CF  26,7 milliárd forint - több mint 50 milliárd
forint között 5
Osztalék  részvényenként
15 forint
részvényenként
25 forint célkitűzés
-

1) magába foglal 49,3 milliárd forint, energia üzletágból származó bevételt
2) spektrum akvizícióra fordított összegek és az éves frekvencia díj aktiválása nélkül

3) megemeltük az 580-590 milliárd forint közötti várakozást
4) megemeltük a 187-191 milliárd forint közötti várakozást
5) a leányvállalatokban lévő kisebbségi tulajdonosoknak fizetett osztalék után

 


Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, ezért nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.

A jövőre vonatkozó kijelentések önmagukban rejlő kockázatokkal és bizonytalanságokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegű megállapításoktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2015. december 31-ével végződött év pénzügyi beszámolójával együtt olvasandó, amely elérhető weboldalunkon a https://www.telekom.hu-n, és amely a Nemzetközi Számviteli Szabvány Testület („IASB”) által kibocsátott és az Európai Unió által elfogadott, Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) figyelembevételével készült.

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal (IFRS) összhangban készített kimutatások mellett a Magyar Telekom nem-GAAP pénzügyi teljesítménymutatókat is közzétesz, többek között EBITDA, EBITDA ráta és nettó adósság mutatókat. Ezek a nem-GAAP mutatók kiegészítik, nem pedig helyettesítik az IFRS szerint közzétett információkat. A nem-GAAP pénzügyi teljesítménymutatók nem azonosak sem az IFRS, sem más, általánosan elfogadott számviteli elvek szerint készített mutatókkal. Előfordulhat, hogy más társaságok ezeket a fogalmakat más módszertan szerint határozzák meg. A fogalmak értelmezéséhez további részletes információ található a pro forma számok összeegyeztetése oldalon, amely megtalálható a Magyar Telekom Befektetői Kapcsolatok honlapján: www.telekom.hu/befektetoknek.