Befektetői közlemények

Finanszírozási struktúrájának felülvizsgálatát kezdeményezi a Magyar Telekom

Budapest, 2020. augusztus 28. 13:30

A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB, továbbiakban „Társaság”), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója bejelenti, hogy a Társaság külső finanszírozási struktúrájának felülvizsgálatát kezdeményezte annak érdekében, hogy diverzifikálja és javítsa a Társaság hitelportfóliójának lejárati szerkezetét és versenyképes árazású finanszírozási forráshoz férjen hozzá.

Ennek megfelelően a Társaság vezetősége kezdeti lépéseket tett a Magyar Nemzeti Bank Növekedési Kötvényprogramjának („NKP”) keretei között történő kibocsátás előkészítésére. Az esetlegesen kibocsátásra kerülő kötvények teljes összege, lejárata, az alkalmazandó kamatláb és a kötvénykibocsátás időzítése későbbi időpontban kerülnek meghatározásra, melyekről a Társaság megfelelő időben tájékoztatást ad. A Társaság részvétele az NKP-ban, valamint a Társaság finanszírozási stratégiájának módosulása a megfelelő belső jóváhagyások – ideértve az Igazgatóság általi jóváhagyást – függvénye. Az NKP-ban való részvétel további előfeltételekhez kötött, ilyen például a kibocsátandó kötvények legalább B+ minősítésű besorolása az Európai Értékpapír-piaci Hatóságnál (ESMA) nyilvántartásba vett hitelminősítő által.


Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmazhat. Azon kijelentések, amelyek nem múltbeli tényekre vonatkoznak (ideértve a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentéseket), jövőre vonatkozó kijelentések. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen kijelentésekre túlzott mértékben támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések a megtételük időpontjában aktuális állapoton alapulnak, és nem vállalunk kötelezettséget arra, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.

A jövőre vonatkozó kijelentések szükségképpen kockázatokkal és bizonytalansággal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek a jövőre vonatkozó kijelentésekben foglaltaktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2019. december 31-én végződött évre vonatkozó, a https://www.telekom.hu címen elérhető weblapunkon is közzétett éves jelentéseink is bemutatják.

Kapcsolódó dokumentumok

Befektetői közlemény
(PDF, 60,5 kB)