Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.
Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.

Befektetői közlemények

Szavazati jogok száma a Magyar Telekom Nyrt-nél 2020. december 31-én

Budapest, 2020. december 31. 09:00

A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (9) bekezdésében foglaltaknak eleget téve ezúton közzéteszi a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát.

A Társaság alaptőkéjének összetétele 2020. december 31. napján:

Részvénysorozat  Névérték (Ft/darab)  Kibocsátott darabszám  Össznévérték (Ft) 
"A" sorozat (törzsrészvény) 100 1.042.742.543 104.274.254.300
Alaptőke nagysága      104.274.254.300 

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2020. december 31. napján:

Részvény-sorozat  Kibocsátott darabszám  Szavazati jogra jogosító részvények  Részvé-nyenkénti szavazati jog  Összes szavazati
jog
 
Saját részvények száma 
"A" sorozat
(törzs-részvény)
1.042.742.543 1.042.742.543 1 1.042.742.543 21.982.747
Összesen  1.042.742.543  1.042.742.543    1.042.742.543  21.982.747 
Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmazhat. Azon kijelentések, amelyek nem múltbeli tényekre vonatkoznak (ideértve a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentéseket), jövőre vonatkozó kijelentések. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen kijelentésekre túlzott mértékben támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések a megtételük időpontjában aktuális állapoton alapulnak, és nem vállalunk kötelezettséget arra, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.

A jövőre vonatkozó kijelentések szükségképpen kockázatokkal és bizonytalansággal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek a jövőre vonatkozó kijelentésekben foglaltaktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2019. december 31-én végződött évre vonatkozó, a https://www.telekom.hu címen elérhető weblapunkon is közzétett éves jelentéseink is bemutatják.


Kapcsolódó dokumentumok

Befektetői közlemény
(PDF, 61,7 kB)